ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zmiany w podatku VAT na 2021 roku

prowadzący: Grzegorz Tomala

termin: 28 styczeń 2021r.
KOD: 3533/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

wersja online
webinarium - cena netto: 349 zł od osoby  (brutto: 429,27 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących:
  • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
  • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
  • przepisy przejściowe powalające na stosowanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w 2021 r.,
  • rozliczenie korekt przy eksporcie i WDT.
 2. Nowy limit dla prezentów o małej wartości:
  • doprecyzowanie wysokości limitu prezentów, dla których wymagane jest prowadzenie ewidencji wydań,
  • zwiększenie limitu dla pozostałych prezentów o małej wartości.
 3. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczenia podatku VAT - możliwość stosowania dla podatku VAT kursów walut właściwych do przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikających z przepisów o podatku dochodowym.
 4. Nowe zasady stosowania stawki 0% dla zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu.
 5. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego:
  • wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego,
  • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego,
  • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.
 6. Zmiany w zakresie wykazu podatników (białej listy podatników):
  • zmniejszenie ilości danych publikowanych w wykazie,
  • zmiany w organach „obsługujących” wykaz podatników.
 7. Zmiany przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności:
  • doprecyzowanie limitu 15.000 zł dla stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
  • nowa regulacja dotycząca ustalania limitu dla obowiązkowego MPP w sytuacji należności określonych w walutach obcych,
   rozszerzenie możliwości stosowania kompensat dla sprzedaży objętej obowiązkowym MPP,
  • nowa możliwość przekazania środków z rachunku VAT agencji celnej w celu zapłaty należności celnych.
 8. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Skarbowych (WIS):
  • rozszerzenie możliwości wnioskowania o WIS,
  • stosowanie wis dla MPP,
  • wyłączenia – sytuacje w których nie wydaje się WIS,
  • wprowadzenie terminu, po którym WIS nie chroni podatnika.
 9. Kasy fiskalne w 2021 r.
  • zmiany w zakresie zwolnień z ewidencji  z ewidencji za pomocą kas fiskalnych,
  • podmioty zobowiązane do stosowania w 2021 r. kas online,
  • możliwość stosowania kas wirtualnych.
 10. Inne zmiany przepisów o VAT od 2021r.:
  • doprecyzowujące zmiany w definicji produktów rolnych sprzedawanych przez rolników ryczałtowych
  • wykreślenie przepisu dotyczącego opodatkowania dostaw łańcuchowych,
  • poszerzenie możliwości stosowania rozliczenia kwartalnego dla podatników świadczących usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (usługi budowlane)
  • zmiany w zakresie WNT wyrobów ropopochodnych,
  • zmiany w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł w przypadku
  • przedłużenie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży paragonów uznanych za faktury uproszczone.
 11. Istotne orzecznictwo TSUE, które ukazał się w 2020 r.
  • możliwość kwestionowania przez organy podatkowe odliczenia podatku naliczonego w sytuacji zarzutu pustych faktur
  • rozszerzenie możliwości stosowania ulgi na złe długi
 12. Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące nowego JPK 
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
Grzegorz Tomala - Licencjonowany doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego. Lista doradców podatkowych – Nr wpisu: 09819. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje z Internetowym Portalem Finansowo - Księgowym oraz Rzeczpospolitą. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl