ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatki dochodowe CIT i PIT 2020/2021
rozliczenia roczne 2020 roku z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych w trakcie roku oraz planowanych rewolucyjnych zmian w podatkach dochodowych na 2021r.

prowadzący: Aleksander Gniłka

termin: 29 styczeń 2021r.
KOD: 3532/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

wersja online, webinarium - cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia karta zgłoszenia PDF


Nowy program szkolenia:

 1. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
 2. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania, regulacje szczególne związane z COVID-19)
 4. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie roku)
 5. Wykorzystywanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej – konsekwencje podatkowe z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020r.
 6. Danina solidarnościowa w 2020 r.
 7. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2019 i w roku 2020 r.
 8. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r.
 9. Przychody ze stosunku pracy, przychody związane z PPK
 10. Inne wybrane zagadnienia m.in: podatek u źródła, koszty finansowana dłużnego, konwersja wierzytelności, nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy
 11. Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w życie w trakcie roku z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych m.in.:
  • możliwości rozliczenia straty za 2020 z dochodami roku poprzedniego;
  • możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn związanych z COVID-19;
  • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków;
  • możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników oraz możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie;
  • przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR oraz zmiana właściwości organu podatkowego;
  • nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu, dodatku solidarnościowego;
  • wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów);
  • wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2R;
  • wydłużony termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych, informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o cenach transferowych;
  • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w określonych sytuacjach kar umownych i odszkodowań;
  • dotacje, subwencje, zwolnienie z ZUS a przychody i koszty podatkowe
  • ułatwienia w stosowaniu certyfikatów rezydencji.
 12. Zmiany i planowane zmiany w podatkach dochodowych na 2021r. m.in. objęcie spółek komandytowych oraz jawnych podatkiem CIT, podwyższenie limitu przychodów do 2 ml eur, CIT estoński, zwiększenie limitu kwotowego przy ryczałcie
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Aleksander Gniłka
Licencjonowany Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl