ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 2020/2021
Opodatkowanie dochodów pracowników i zleceniobiorców. Zmiany w trakcie 2020r. (m.in. związane z COVID-19) oraz zmiany na 2021r.

prowadzący: Jarosław Sekita

termin: 21 styczeń 2021r.
KOD: 3531/2021
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.00 do 14.30

wersja online
webinarium - cena netto: 349 zł od osoby  (brutto: 429,27 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF


Program szkolenia:

 1. Zmiany przepisów PIT w trakcie 2020 r. związane z COVID-19 (zwolnienie świadczeń z ZFŚS oraz zapomóg, zasady wpłacania zaliczek, wpływ ww. zmian na wypełnienie PIT-4R, PIT-8AR).
 2. Niektóre związane z obowiązkami pracodawców rozwiązania zawarte w Tarczach Antykryzysowych (przepisy związane z pandemią) a skutki PIT: wypłata zasiłków, obowiązki BHP, praca zdalna. Najnowsze trendy interpretacyjne związane z pandemią COVID-19. Inne nowości (dodatek spisowy, szczepienie przeciwko grypie, wypełnienie PIT-11 i in.).

  Inne zasady rozliczania podatku PIT przez pracodawców i zleceniodawców:

 3. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe m.in.:
  • zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS.
  • pożyczki,
  • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
  • pakiety medyczne,
  • bilety okresowe,
  • świadczenia „żywieniowe”,
  • wyjazdy i imprezy integracyjne oraz wycieczki zakładowe,
  • PPK.

 4. Zwolnienia przedmiotowe:
  • ubrania pracownicze (służbowe),
  • świadczenia BHP
  • posiłki i napoje w ramach oraz poza zakresem BHP,
  • świadczenia BHP dla osób nie będących pracownikami,
  • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
  • podróże służbowe,
  • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
  • podróże osób nie będących pracownikami,
  • zapomogi,
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • świadczenia dla emerytów i rencistów,
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • szkolenia,
  • ulga „bez PIT dla młodych”.

 5. Szczególne kategorie przychodów:
  • prawa autorskie pracownika oraz potrącanie przez pracowników „autorskich” kosztów uzyskania przychodów.

 6. Koszty uzyskania przychodów. Wzmianka.
 7. Rozliczenie podatku. Zagadnienia wybrane:
  • świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku),
  • odliczanie tzw. ulgi podatkowej,
  • wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy),
  • „małe” zlecenia.

 8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Jarosław Sekita
Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. W latach 1995-1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). W latach 1996-2006 pracownik Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy spółce doradztwa podatkowego. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji, Opodatkowanie dochodów zagranicznych, Problemy podatkowe w spółkach podatkowych, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Doradztwie Podatkowym, Przeglądzie Podatkowym, Doradcy Podatnika, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika i in. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl