ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Pracownicze Plany Kapitałowe

uczestnictwo, wpłaty i składki na PPK a lista płac

prowadzący: Paweł Ziółkowski

TERMIN: 16 grudzień 2020r.    (kod: 3517/2020)
MIEJSCE: webinarium, online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00

wersja online, webinarium: cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 476,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna

Program:
 1. Konstrukcja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Czym są PPK?
  • Dlaczego PPK są bezpieczniejsze niż OFE?
  • Co wybrać – PPK czy PPE?
  • Stopień partycypacji w podmiotach, które już wdrożyły PPK

 2. Tworzenie PPK
  • Wielkość pracodawcy a obowiązek tworzenia PPK
  • Którzy pracodawcy mogą nie tworzyć PPK
  • Procedura tworzenia PPK
  • Umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie

 3. Kto podlega pod PPK
  • Osoby objęte PPK – pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych
  • Wiek osoby zatrudnionej a PPK
  • Dobrowolny charakter PPK
  • Możliwość rezygnacji z PPK

 4. Wpłaty na PPK
  • Podstawa naliczania PPK
  • Przychody poza podstawą
  • Wpłaty finansowane przez pracownika
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
  • Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
  • Wpłaty na PPK a koszty uzyskania pracodawcy
  • Przekroczenie górnej granicy podstawy wymiaru a składki na PPK
  • Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia
  • Naliczanie wpłat do PPK podczas dłuższych nieobecności pracowniczych (np. związanych z chorobą, macierzyństwem czy podczas urlopów bezpłatnych)
  • Jak naliczać składki w przypadku przychodów niepieniężnych
  • Podwyższanie i obniżanie składek
  • Moment powstania przychodu z tytułu składek zapłaconych przez pracodawcę

 5. Dyspozycje dotyczące środków PPK
  • Zapisanie się i wystąpienie z PPK
  • Zmiana pracodawcy
  • Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
  • Śmierć uczestnika
  • Rozporządzanie środkami
  • Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
  • Wypłata środków po 60
  • Zwrot środków na wniosek uczestnika
  • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą

 6. Obsługa PPK
  • Zasady inwestowania
  • Koszty zarządzania
  • Nadzór nad funkcjonowaniem
  • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Portal PPK
  • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

 7. Konsekwencje podatkowe PPK
 8. Przepisy karne
 9. Praca z kalkulatorem PPK
 10. Przegląd instytucji finansowych tworzących PPK
 11. Pytania i odpowiedzi
prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w czasie przerwy.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl