ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Akcja BILANS 2020
Podatek VAT w 2020 roku – zmiany w 2020 roku, JPK_VDEK oraz zmiany na 2021 rok

26 listopad 2020 r.
  online


prowadzący:  Zdzisław Modzelewski


TERMIN: 26 listopad br.
KOD: 3500/2/2020
MIEJSCE:
webinarium, online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30

wersja online:
cena netto 1 dnia szkolenia wynosi:  450 zł /od osoby
(brutto: 553,50 zł)

elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Podatek VAT w 2020 roku – zmiany w 2020 roku, JPK_VDEK oraz zmiany na 2021 rok

 1. Nowy JPK_VAT – w jakim zakresie wpływa na dotychczasowe rozliczenia w VAT?:
  1. których deklaracji dotyczy nowa struktura JPK;
  2. dotychczasowe załączniki do deklaracji VAT (np. VAT-ZD w związku z „ulgą na złe długi”);
  3. wpływ zmian na informacje podsumowujące;
  4. korygowanie deklaracji VAT i JPK_VAT za okresy sprzed października 2020 r.;
  5. zasady korygowania nowego JPK_VAT, czyli np. czy poprawienie błędów tylko w ewidencji VAT (bez korygowania deklaracji) będzie wiązało sięz wydłużeniem zwrotu VAT?
  6. w jaki sposób będą składać nowy JPK_VAT podatnicy rozliczający się kwartalnie?

 2. Nowy JPK_VAT - ewidencja VAT:
  1. ewidencja VAT jako księga podlegająca kontroli organów KAS – ryzyko zarzucenia wadliwego lub nierzetelnego jej prowadzenia (odpowiedzialność karnoskarbowa);
  2. składanie korekty JPK_VAT – czy wdrażać procedurę „czynnego żalu”;
  3. obowiązki podatnika w przypadku, gdy naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi błędy i ich konsekwencje;
  4. w stosunku do jakich błędów naczelnik urzędu skarbowego będzie wzywał do korekty JPK_VAT;
  5. kara 500 zł za błąd w ewidencji – procedura postępowania i jak jej uniknąć;

 3. Nowy JPK_VAT – zmiany w zakresie sposobu raportowania i zmiany w zakresie danych
  1. na podstawie jakich dokumentów należy dokonywać wpisów w ewidencji i jakie dane należy wykazywać – różnice pomiędzy częścią ewidencyjną dotyczącą VAT należnego i naliczonego;
  2. zasady dotyczące sprzedaży niefakturowanej ani nie fiskalizowanej oraz różnych dokumentów wewnętrznych, które mogą się u podatnika pojawić w zakresie VAT należnego lub naliczonego;
  3. wykazywanie sprzedaży fiskalnej oraz faktur wystawionych do paragonów fiskalnych – całkowicie zmienione reguły wykazywania danych; występowanie różnic pomiędzy danymi w ewidencji a deklaracji;
  4. problemy z numerem NIP kontrahentów oraz kodem kraju kontrahenta – kiedy i jakie zasady w tym zakresie obowiązują;
  5. raportowanie nowych danych w postaci kodów GTU (13), kodów transakcyjnych (13 + 2), kodów (oznaczeń) dokumentów (3+3), oraz innych danych, których dotychczas nie było obowiązku raportowania w ramach JPK_VAT (np. dodatkowe dane dla potrzeb schematów VAT-marża);
  6. kody GTU i kody transakcyjne – w jakich przypadkach należy je stosować i wątpliwości związane z wyjaśnieniami resortu finansów;
  7. wątpliwości dotyczące kodów i sposoby rozwiązywania tych wątpliwości;

 4. Nowa matryca stawek VAT i procedura występowania o wiążącą informację stawkową (WIS)
  1. wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT,
  2. "przełożenie" obecnie obowiązującego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług),
  3. stawka 5% i 8% w gastronomii;
  4. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – w jakich sytuacjach i jak o nią wystąpić.

 5. Biała lista – zmiany od 1 lipca 2020 r.:
  1. nowe zasady i terminy dotyczące zawiadomienia (ZAW-NR);
  2. rozszerzenie przypadków w CIT/PIT, w których płatność split payment będzie chroniła w przypadku płatności na rachunek spoza Białej listy i co to oznacza „płatność split payment”?
  3. obowiązek weryfikacji rachunków podmiotów zagranicznych, za wyjątkiem określonych transakcji;
  4. płatności realizowane do banków (rachunki cesyjne, gospodarki własnej, factoring), których rachunki nie są wykazywane na Białej liście.

 6. Kasy rejestrujące – ostatnie zmiany:
  1. przesunięcie terminu obligatoryjnego stosowania kas online przez niektórych podatników;
  2. kasy wirtualne – co to jest i kiedy można je stosować?
  3. kiedy można stosować paragony w formie elektronicznej?

 7. SLIM VAT – zmiany od 2021 r.:
  1. faktury korygujące in minus – brak konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej?;
  2. wprowadzenie przepisów wskazujących moment rozliczenia korekt in plus;
  3. zmiany w zakresie zaliczki na poczet eksportu towarów;
  4. możliwość stosowania na potrzeby VAT kursu przeliczeniowego waluty obcej właściwego na gruncie podatków dochodowych;
  5. wydłużenie terminu odliczania VAT;
  6. możliwość odliczania VAT od usług noclegowych w niektórych przypadkach;
  7. zwiększenie limitu wartości prezentów o małej wartości.
  8. zmiany w MPP, Białej liście oraz WIS.

 8. Konsultacje oraz czas na pytania i odpowiedzi.
prowadzący:
Zdzisław Modzelewski
- licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia stacjonarnego 1-dniowego obejmuje:
 • wykład
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch w hotelu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem.

Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Cena szkolenia online 1-dniowego obejmuje:
 • wykład online
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • certyfikat elektroniczny (na życzenie w wersji papierowej),
 • dostęp do platformy webinarowej.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl