ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Akcja BILANS 2020
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rozliczenia roczne oraz zmiany w 2020 i na 2021 rok

25 listopad 2020 r.
  online


prowadzący:  Aleksander Gniłka


TERMIN: 25 listopad br.
KOD: 3500/1/2020
MIEJSCE:
webinarium, online
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30

wersja online:
cena netto 1 dnia szkolenia wynosi:  450 zł /od osoby
(brutto: 553,50 zł)

elektroniczna karta zgłoszenia
karta zgłoszenia PDF

TEMATYKA ZAJĘĆ:

*w związku z przewidywanymi zmianami w ustawach podatkowych programy mogą ulec modyfikacji

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - rozliczenia roczne oraz zmiany w 2020 i na 2021 rok

 1. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020r.
 2. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 3. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 4. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
 6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
 8. Zmiany w CIT w trakcie roku związane z modyfikacją zasad wyłączania z kosztów podatkowych płatności na rachunek spoza białej listy
 9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 oraz inne zmiany wprowadzone w trackie roku dotyczące m.in.:
  1. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
  2. możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
  3. zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
  4. możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
  5. jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  6. czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
  7. przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR
  8. wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
  9. regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej;
  10. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowane, subwencja a przychody i koszty podatkowe;
  11. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów w związku z COVID-19;
  12. inne regulacje w CIT związane z COVID-19.
 10. Inne wybrane zagadnienia w tym m.in.: wydatki remontowo-modernizacyjne, nieodpłatne świadczenia, wydatki na walkę z COVID-19 a koszty podatkowe, moment powstania przychodów podatkowych (zasady ogólne, okresy rozliczeniowe),
 11. Zmiany i planowane zmiany na 2021r. m.in. objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych oraz jawnych, CIT estoński, podwyższenie limitu przychodów z 1,2 ml eur do 2 ml eur.
 12. Danina solidarnościowa w 2020 r.
 13. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2019 i w roku 2020 r.
 14. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r.
 15. Przychody ze stosunku pracy, przychody związane z PPK
 16. Pytania uczestników.
prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.


Cena szkolenia stacjonarnego 1-dniowego obejmuje:
 • wykład
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch w hotelu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem.

Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Cena szkolenia online 1-dniowego obejmuje:
 • wykład online
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • certyfikat elektroniczny (na życzenie w wersji papierowej),
 • dostęp do platformy webinarowej.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl