ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT w 2020r.
zmiany, wybrane zagadnienia oraz rewolucyjne planowane zmiany na 2021r.

prowadzący: Aleksander Gniłka

TERMIN: 22 października 2020r.
KOD: 3496/2020

MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 479,70 zł)

karta zgłoszenia
KARTA ELEKTRONICZNA

ONLINE


Nowy program:

 1. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020r.
 2. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 3. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 4. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
 6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
 8. Zmiany w CIT w trakcie roku związane z modyfikacją zasad wyłączania z kosztów podatkowych płatności na rachunek spoza białej listy
 9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 oraz inne zmiany wprowadzone w trackie roku dotyczące m.in. :
  1. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
  2. możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
  3. zwolnienia podatku od przychodów z budynków;
  4. możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
  5. jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  6. czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
  7. przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR
  8. wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji podatkowych, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
  9. regulacje szczególne związane z możliwością posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej;
  10. zwolnienie z opłacania składek ZUS, dofinansowane, subwencja a przychody i koszty podatkowe;
  11. możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów w związku z COVID-19;
  12. inne regulacje w CIT związane z COVID-19.
 10. Inne wybrane zagadnienia w tym m.in.: wydatki remontowo-modernizacyjne, nieodpłatne świadczenia, wydatki na walkę z COVID-19 a koszty podatkowe, moment powstania przychodów podatkowych (zasady ogólne, okresy rozliczeniowe),
 11. Zmiany i planowane zmiany na 2021r. m.in. objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych oraz jawnych, CIT estoński, podwyższenie limitu przychodów z 1,2 ml eur do 2 ml eur.
 12. Pytania uczestników.
prowadzący: Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl