ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PPK 2020

nowe przepisy, konstrukcja, tworzenie, podleganie, wpłaty, dyspozycje, obsługa, rozliczenia podatkowe składek na liście płac, konsekwencje podatkowe, przepisy karne

prowadzący: Paweł Ziółkowski

TERMIN: 19 październik 2020r.    (kod: 3494/2020)
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby  (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 479,70 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta online

Program:
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Charakterystyka i cele wprowadzenia PPK
  • Podstawowe zasady PPK
  • PPK a OFE – czy jest ryzyko przejęcia środków przez Skarb Państwa?
  • Gwarancja własność środków
  • Zasady dziedziczenia
  • PPK a PPE

 2. Tworzenie PPK
  • Wielkość pracodawcy a terminy tworzenia PPK
  • Harmonogram prac związanych z tworzeniem PPK
  • Umowa o zarządzanie
  • Umowa o prowadzenie
  • Współpraca ze związkami zawodowymi
  • Kto nie musi tworzyć PPK

 3. Zakres podmiotowy PPK
  • Osoby objęte PPK – pracownicy i kto jeszcze?
  • Student na zleceniu a PPK
  • Wiek osoby zatrudnionej a podleganie pod PPK
  • Dobrowolny charakter PPK
  • Zasady rezygnacji z PPK

 4. Środki PPK
  • Podstawa naliczania PPK
  • Górna granica podstawy wymiaru składek
  • Od czego nie płacimy PPK
  • Wpłaty finansowane przez pracownika
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
  • Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
  • Możliwość dokonywania potrąceń z PPK
  • Składki pracodawcy jako koszt pracodawcy
  • Kiedy składki pracodawcy są przychodem podatkowym
  • Praca na przykładach kwotowych

 5. Dyspozycje uczestnika
  • Przystąpienie i wystąpienie z PPK
  • Zmiana pracodawcy
  • Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
  • Śmierć uczestnika
  • Rozporządzanie środkami
  • Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
  • Wypłata środków po 60
  • Zwrot środków na wniosek uczestnika
  • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą

 6. Obsługa PPK
  • Zasady inwestowania
  • Koszty zarządzania
  • Nadzór nad funkcjonowaniem
  • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Portal PPK
  • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK

 7. Konsekwencje podatkowe PPK
  • Wpłaty PPK a przychody i koszty
  • Zwolnienia podatkowe związane z PPK
  • Kiedy od wypłat zapłacimy podatek

 8. Przepisy karne
 9. Przegląd instytucji finansowych tworzących PPK
 10. Pytania i odpowiedzi
prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w czasie przerwy.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl