ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PŁACE OD PODSTAW 2020 z uwzględnieniem najnowszych zmian
szkolenie 2-dniowe

prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

TERMIN: 10-11 grudzień 2020r.   
KOD: 3493/2/2020
MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
wersja online, webinarium - cena netto: 690 zł od osoby  (brutto: 848,70 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta online

Celem szkolenia: Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki.


Zagadnienia szkolenia:
 1. WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ I ZASADY JEGO USTALANIA
  1. Istota wynagrodzenia za pracę i jego elementy składowe
  2. Ochrona wynagrodzenia za pracę
  3. Skala podatkowa od 2019/2020 r.
   1. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
   2. Ograniczenie składek ZUS 2019 czy będzie w 2020
   3. Koszty uzyskania przychodów w 2019/2020 roku
   4. Wynagrodzenie minimalne- co to jest
   5. Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia – jakie są tego zasady
   6. Terminy wypłaty wynagrodzeń a regulamin wynagradzania- na co należy zwrócić uwagę
   7. Ustalanie przychodu pracownika – co to jest przychód pracownika.

 2. TEORIA I PRAKTYKA CZYLI JAK WYLICZAĆ WYNAGRODZENIA – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
  1. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto; ćwiczenia praktyczne
   1. Ustalenie kwoty brutto
   2. Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
   3. Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
   4. Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
  2. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
  3. Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
  4. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
  5. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  6. Wynagrodzenie za nadgodziny – zasady wyliczania
  7. Dodatek za pracę w godzinach nocnych- zasady wyliczania
  8. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  9. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
  10. Zastosowanie zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
  11. Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni 188 kp., itp.)
  12. Naliczenia świadczenia; zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
  13. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
  14. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

 3. Wynagrodzenie chorobowe oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa.
  1. Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
  2. Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
   1. wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc
   2. wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc
   3. wypłacane za roczny okres
  3. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę   obliczanego zasiłku
  4. Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
  5. Ustalanie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
  6. Naliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
  7. Naliczanie zasiłku chorobowego krok po kroku
  8. E-zwolnienia do 30.06.2018 – NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ.

 4. Umowy zlecenie
  1. Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło po zmianach - zbieg tytułu ubezpieczenia.
   1. zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne  od umów zlecenia;
   2. minimalne wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych a podstawa prawidłowych rozliczeń;
   3. Treść oświadczenia składanego przez ubezpieczonego o innych tytułach do ubezpieczeń.
  2. Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
   1. koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania;
   2. limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
  3. Wyliczanie wynagrodzenia z umów zleceni z ;
   1. studentem
   2. emerytem
   3. własnym pracownikiem
   4. z pełnym ZUS
   5. ze składką zdrowotna
  4. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń  -  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
   1. Kwoty wolne od potrąceń- JAK JĄ ZACHOWAĆ
   2. Potrącenia za zgodą pracownika
   3. Potrącenia bez zgody pracownika
   4. Potrącenia alimentacyjne – jak kwota wolna od potrąceń?
   5. Potrącenia nie alimentacyjne - jak kwota wolna od potrąceń?
   6. Co to jest kwota wolna od potrąceń?
   7. Potrącenia z umów zlecenia
   8. Potrącenia ZFŚŚ
   9. Potrącenia z zasiłków ZUS
   10. Zbieg tytułów
   11. Potrącenia na wniosek sądu karnego
   12. Potrącenia administracyjne.
   13. Potracenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za pracę
   14. Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
   15. Potrącenia w jednym miesiącu zajęcia alimentacyjnego  niealimentacyjnego z zasiłku ZUS oraz wynagrodzenia za prace.
   16. Kilka wypłat wynagrodzenia w jednym miesiącu a zajęcia komornicze.

 5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.
prowadzący:
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
- Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  wynagrodzeń i podatków.
Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń o tej tematyce. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • dostęp do platformy szkoleń on-line
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej)
Warunki techniczne:
 • Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online),
 • Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej,
 • Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail,
 • Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach,
 • Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl