ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

KADRY i PŁACE 2020 - aktualne problemy z uwzględnieniem nowych regulacji

26-29 październik 2020 r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****  |  Park Wodny TROPICANA & SPAprowadzący: Paweł Ziółkowski


TERMIN: 26-29 październik br.
KOD: 3491/2020
MIEJSCE:
Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 26/10/2020 (od kolacji), wyjazd 29/10/2020 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2390 zł /od osoby
(brutto: 2939,70 zł)
dla 2 osób i więcej: 2290 zł / od osoby (brutto: 2816,70 zł)

karta zgłoszenia

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

TEMATYKA ZAJĘĆ:

dzień 1:
 1. Praca zdalna
  • Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej
  • Czy praca zdalna to telepraca?
  • Jakie zasady obowiązują przy pracy zdalnej
  • Obieg dokumentów w firmie, w której pracownicy świadczą pracę zdalnie
  • Zmiana rodzaju pracy podczas zdalnego jej świadczenia
  • Możliwość zwolnienia pracownika pracującego zdalnie
  • Praca zdalna a czas pracy
 2. Izolacja i kwarantanna
  • Zasady obejmowania izolacją lub kwarantanną
  • Świadczenia przysługujące na kwarantannie
  • Czy podczas kwarantanny można świadczyć pracę zdalną
 3. BHP i RODO
  • BHP w obliczu pandemii
  • Świadczenia BHP dla pracowników pracujących zdalnie
  • Konieczność zapewnienia środków do dezynfekcji i rękawiczek
  • Zapewnienie innych środków ochrony indywidualnej
  • Odległość między stanowiskami pracy
  • Medycyna pracy i szkolenia BHP
  • Pomiar temperatury pracownika a RODO
  • Zbieranie informacji o sposobie spędzania czasu wolnego
  • Praca zdalna a RODO i ochrona innych danych
 4. Ograniczenia prawa pracy
  • Wydłużenie okresu rozliczeniowego
  • Ograniczenie norm czasu pracy i odpoczynku
  • Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie pandemii
  • ZFŚS
 5. Ograniczenia zasad prawa pracy
  • Urlop zaległy
  • Odprawy
  • ZFŚS
  • Czas pracy
 6. Zatrudnianie cudzoziemców
  • Przedłużenie legalności pobytu
  • Przedłużenie legalności pracy
  • Możliwość redukcji etatu cudzoziemca
  • Przedłużenie ważności dokumentów
 7. Wynagrodzenie za pracę zdalną
  • Ustalanie wynagrodzeń pracowników pracujących zdalnie
  • Praca zdalna a świadczenia dodatkowe
  • Ekwiwalent za sprzęt używany przez pracownika
 8. Zwolnienia od składek ZUS
  • Komu przysługuje zwolnienie i w jakiej wysokości
  • Obowiązki związane ze zwolnieniem
  • Problemy praktyczne
 9. Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Warunki do uzyskania zasiłku opiekuńczego
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Czy (dodatkowy) zasiłek opiekuńczy przysługuje za weekendy
  • Zasiłek brany na dni robocze a prawo do wynagrodzenia
  • Sprawdzenie poprawności postępowania z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym na przełomie maja i czerwca
 10. Dofinansowania z FGŚP
  • Przestój ekonomiczny spowodowany kwarantanną lub ograniczeniem działalności
  • Świadczenia za czas przestoju
  • Zmniejszanie wynagrodzeń za czas przestoju
  • Redukcja etatu
  • Dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP
  • Składki ZUS
 11. Dofinansowania od starosty
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń
  • Dofinansowanie działalności
  • Mikropożyczka
 12. Dofinansowania z PFR
  • Zasady otrzymania dofinansowania
  • Stan zatrudnienia
 13. Sporządzanie listy płac a dotacje i zwolnienie od składek
  • Prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń
  • Umorzenie składek a rozliczenie wynagrodzenia
 14. Pytania i odpowiedzi.

dzień 2: Wynagrodzenia jako podstawa wymiaru podatku dochodowego i składek ZUS
 1. Przychody ze świadczenia pracy
  • Umowa o pracę
  • Umowy cywilnoprawne
  • Samozatrudnienie
 2. Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty ze stosunku pracy
  • Koszty w przypadku umów cywilnoprawnych
  • Koszty autorskie
 3. Składki ZUS
  • Umowa o pracę
  • Umowy cywilnoprawne
  • Samo zatrudnienie
 4. Przychody wolne od podatku dochodowego
  • Zerowy PIT
  • Świadczenia BHP
  • Świadczenia ZFŚS
  • Nowe zwolnienia i nowe wysokości zwolnień w czasie epidemii
  • Inne
 5. Rozliczanie niektórych świadczeń na rzecz pracowników
  • PPK a podatek dochodowy
  • Samochody służbowe i prywatne
  • Szkolenia pracownicze
  • Delegacja a oddelegowanie
 6. Rozliczenia miesięczne pracowników
  • Podatek dochodowy
  • Składki ZUS
 7. Rozliczenia roczne
  • PIT-4R, PIT-8AR
  • PIT-11
  • Brak numerów PESEL i NIP a PIT-11
 8. Pytania i odpowiedzi

dzień 3: Czas pracy, urlopy oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem i niepełnosprawnością
 1. Normy czasu pracy
  • Normy standardowe
  • Normy obniżone
 2. Normy odpoczynku
  • Odpoczynek dzienny
  • Odpoczynek nocny
  • Przerwy w pracy
 3. Systemy i rozkłady czasu pracy
  • System zwykły
  • System równoważny
  • Praca w ruchu ciągłym
  • System przerywany
  • System zadaniowy
  • Indywidualne rozkłady czasu pracy
  • System pracy weekendowej
  • Praca zmianowa
 4. Praca w godzinach nadliczbowych
  • Definicja nadgodzin
  • Przesłanki pracy w nadgodzinach
  • Ilość dopuszczalnych nadgodzin
  • Nadgodziny przy niepełnym etacie
  • Dodatek za nadgodziny
  • Czas wolny zamiast nadgodzin
  • Kadra kierownicza
  • Dyżur
 5. Praca w nocy
  • Pora nocna
  • Ograniczenia czasu pracy w nocy
  • Dodatek za pracę w porze nocnej
 6. Praca w niedziele i święta
  • Dni wolne od pracy
  • Ograniczenia pracy w niedziele i święta
  • Czas wolny w zamian za pracę w niedziela i święta
  • Dodatek za pracę w niedzielę i święta
 7. Pozostałe zagadnienia
  • Wydłużanie okresów rozliczeniowych
  • Ruchomy czas pracy, czyli sposób na dobę pracowniczą
  • Odpracowywanie wyjść prywatnych
  • Tworzenie harmonogramów czasu pracy
 8. Rodzaje urlopów pracowniczych
  • Urlopy płatne
  • Urlopy bezpłatne
  • Urlopy szczególne
 9. Urlopy wypoczynkowe
  • Wymiar urlopu
  • Wymiar urlopu u niepełnoetatowców
  • Prawo do pierwszego urlopu
  • Okresy nauki a prawo do urlopu
  • Zagraniczne szkoły a prawo do urlopu
  • Zagraniczny staż pracy
  • Zasady korzystania z urlopu
  • Urlopy proporcjonalne
  • Plan urlopowy
  • Urlop na żądanie
  • Odwołanie z urlopu i przesunięcie terminu urlopu
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop
 10. Urlopy bezpłatne
  • Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
  • Urlop bezpłatny a uprawnienia pracownicze
 11. Urlop okolicznościowy
  • Okoliczności uprawniające do urlopów okolicznościowych
  • Wymiar urlopu okolicznościowego
  • Problemy praktyczne
 12. Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników
  • Wymiar czasu pracy
  • Ograniczenia w zatrudnianiu w nadgodzinach i porze nocnej
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
  • Uprawnienia związane z turnusami rehabilitacyjnymi
  • Przerwa na gimnastykę
 13. Obowiązki i uprawnienia pracodawców związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
  • Dostosowanie stanowiska pracy
  • Wpłaty na PFRON i sposób na ich obniżenie
  • Refundacje i dofinansowania z PFRON
 14. Uprawnienia w czasie ciąży
  • Ograniczenia w zatrudnianiu kobiet
  • Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy
  • Nadgodziny i pora nocna
  • Delegacje
 15. Ochrona przez pierwsze 4 lata opieki nad dzieckiem
  • Nadgodziny i pora nocna
  • Systemy czasu pracy
  • Delegacje
 16. Urlop macierzyński
  • Wymiar
  • Możliwość skrócenia
 17. Urlop na prawach macierzyńskiego
 18. Urlopy wykorzystywane przez ojca
  • Urlop macierzyński w części niewykorzystanej przez matkę
  • Dodatkowy urlop macierzyński
  • Urlop ojcowski
 19. Urlop wychowawczy
  • Prawo do urlopu
  • Wymiar urlopu
  • Możliwość podzielenia na części
 20. Działalność zarobkowa w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem
 21. Obniżenie wymiaru czasu pracy jako sposób na ochronę przed zwolnieniem
 22. Inne uprawnienia związane z rodzicielstwem
  • Przerwa na karmienie
  • Dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy
 23. Pytania i odpowiedzi
prowadzący: Paweł Ziółkowski
prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

 Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.p