ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Prawo pracy w 2020 roku

z uwzględnieniem obowiązków i rozwiązań wynikających z tarcz antykryzysowych

prowadzący: Paweł Ziółkowski

TERMIN: 19 październik 2020r.    (kod: 3478/2020)
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119 (1 piętro)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby  (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 479,70 zł)

wersja online, webinarium: cena netto: 380 zł od osoby  (brutto: 467,40 zł)
elektroniczna karta zgłoszenia
karta elektroniczna

Program:
 1. Praca zdalna
  • Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej
  • Czy praca zdalna to telepraca?
  • Jakie zasady obowiązują przy pracy zdalnej
  • Obieg dokumentów w firmie, w której pracownicy świadczą pracę zdalnie
  • Zmiana rodzaju pracy podczas zdalnego jej świadczenia
  • Możliwość zwolnienia pracownika pracującego zdalnie
  • Praca zdalna a czas pracy

 2. Izolacja i kwarantanna
  • Zasady obejmowania izolacją lub kwarantanną
  • Świadczenia przysługujące na kwarantannie
  • Czy podczas kwarantanny można świadczyć pracę zdalną

 3. BHP i RODO
  • BHP w obliczu pandemii
  • Świadczenia BHP dla pracowników pracujących zdalnie
  • Konieczność zapewnienia środków do dezynfekcji i rękawiczek
  • Zapewnienie innych środków ochrony indywidualnej
  • Odległość między stanowiskami pracy
  • Medycyna pracy i szkolenia BHP
  • Pomiar temperatury pracownika a RODO
  • Zbieranie informacji o sposobie spędzania czasu wolnego
  • Praca zdalna a RODO i ochrona innych danych

 4. Ograniczenia prawa pracy
  • Wydłużenie okresu rozliczeniowego
  • Ograniczenie norm czasu pracy i odpoczynku
  • Ochrona trwałości stosunku pracy w okresie pandemii
  • ZFŚS
  • Konieczność wykorzystania urlopu
  • Ograniczenia wysokości odpraw
  • Ograniczenia ZFŚS

 5. Zatrudnianie cudzoziemców
  • Przedłużenie legalności pobytu
  • Przedłużenie legalności pracy
  • Możliwość redukcji etatu cudzoziemca
  • Przedłużenie ważności dokumentów

 6. Wynagrodzenie za pracę zdalną
  • Ustalanie wynagrodzeń pracowników pracujących zdalnie
  • Praca zdalna a świadczenia dodatkowe
  • Ekwiwalent za sprzęt używany przez pracownika

 7. Zwolnienia od składek ZUS
  • Komu przysługuje zwolnienie i w jakiej wysokości
  • Obowiązki związane ze zwolnieniem
  • Problemy praktyczne

 8. Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Warunki do uzyskania zasiłku opiekuńczego
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Czy (dodatkowy) zasiłek opiekuńczy przysługuje za weekendy
  • Zasiłek brany na dni robocze a prawo do wynagrodzenia
  • Sprawdzenie poprawności postępowania z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym na przełomie maja i czerwca

 9. Pytania i odpowiedzi
prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w czasie przerwy.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl