ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Podatki dochodowe CIT i PIT w 2020r.
z uwzględnieniem regulacji dotyczących tarczy antykryzysowej (pakiet osłonowy związany z COVID-19)

prowadzący: Aleksander Gniłka

TERMIN: 28 wrzesień 2020r.
kod: 3474/2020

MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 490 zł /od osoby   (brutto: 602,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto:
528,90 zł)

Nowy program:

 1. Zmiany w CIT i PIT wynikające ze specustawy z 31 marca 2020 r. oraz 16 kwietnia 2020r. dotyczące m.in. :

  1. możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;

  2. możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;

  3. przedłużony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków;

  4. możliwość rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;

  5. jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

  6. czasowe zawieszenie przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;

  7. przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR

  8. nowe limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 w PIT (zapomogi, świadczenia z zfść) oraz nowe zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu;

  9. wydłużony termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (uwaga nie dotyczy to wszystkich rodzajów przychodów)

 2. Inne zmiany związane z COVID-19 w tym wydłużony termin na sporządzenie deklaracji CIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego; wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2/2R; wydłużony termin na sporządzenie deklaracji PIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego

 3. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.

 4. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.

 5. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)

 6. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności

 7. Wykorzystywanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej – konsekwencje podatkowe z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z dnia 9 kwietnia 2020r.

 8. Danina solidarnościowa w 2020 r.

 9. Brak PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżona stawka PIT do 17 oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w roku 2019 i w roku 2020 r.

 10. Zmiana zasad poboru zaliczek na PIT przez płatnika od 2020r.

 11. Przychody ze stosunku pracy, przychody związane z PPK

 12. Pytania uczestników.

prowadzący: Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl