ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym i wewnątrzwspólnotowym UE po nowelizacji przepisów w 2020 roku

prowadzący: Michał Sokołowski

TERMIN: 4 czerwiec 2020 r.
KOD: 3464/2020
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 490 zł /od osoby   (brutto: 602,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto:
528,90 zł)

Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT.
Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zasady rozliczania podatku VAT w towarowych transakcjach międzynarodowych. Szkolenie obejmuje przedstawienie zarówno zasad rozliczeń w transakcjach towarowych wewnątrzunijnych, ale i również transakcjach związanych z zakupem/sprzedażą towarów spoza UE.


Nowy program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  1. Definicja dostawy towarów
  2. Podstawa opodatkowania
  3. Dostawy realizowane w sposób ciągły
  4. Miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów
  5. Sprzedaż wysyłkowa

 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  1. Definicja
  2. Przemieszczenia towarów do krajów UE stanowiące WDT
  3. Przemieszczenia towarów do krajów UE niestanowiące WDT
  4. WDT przy przemieszczeniu materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy za granicą
  5. Obowiązek podatkowy
  6. Warunki opodatkowania stawką 0%
  7. Dokumentacja WDT
   1. Czy posiadanie jedynie dokumentu CMR uprawnia do zastosowania stawki 0%?
   2. Czy posiadanie jedynie dokumentu WZ podpisanego przez nabywcę uprawnia do zastosowania stawki 0%?
   3. Jakie inne dokumenty uprawniają do zastosowania stawki VAT 0%?
   4. Dokumentacja przy przemieszczeniu towarów stanowiącym WDT
  8. Rozliczenie WDT w przypadku opóźnionego otrzymania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%
  9. Nowelizacja przepisów w zakresie dokumentowania WDT od 1 stycznia 2020 r.
  10. Czy brak aktywnego numeru VAT-UE kontrahenta przesądza o zastosowaniu stawki 23%?
  11. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta z UE
  12. Rozliczanie reklamacji zgłaszanych przez zagranicznych kontrahentów
  13. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi z innych krajów UE

 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  1. Definicja
  2. Przemieszczenia towarów do Polski
  3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego
  4. Obowiązek podatkowy
  5. Podstawa opodatkowania
  6. Przeliczanie na PLN faktur od zagranicznych kontrahentów wystawionych w walutach obcych
  7. Dokumentacja WNT
  8. Procedura uproszczona dla magazynów konsygnacyjnych
  9. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi
  10. Rozliczenie VAT towarów otrzymanych nieodpłatnie z zagranicy
  11. Rozliczenie VAT nabycia w Polsce towarów od podmiotów zagranicznych
  12. Rozliczenie VAT niedoboru wewnątrzwspólnotowo nabytych towarów
  13. WNT w przypadku nabycia paliw
  14. Odliczenie VAT przy WNT

 4. Eksport towarów
  1. Definicja
  2. Obowiązek podatkowy
  3. Warunki opodatkowania stawką 0%
  4. Dokumentacja eksportu towarów
  5. Eksport bezpośredni i eksport pośredni
  6. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta spoza UE
  7. Korekta cen w ramach rozliczeń z zagranicznymi podmiotami powiązanymi spoza UE
  8. Wymiana towarów, zwroty towarów i reklamacje w eksporcie towarów

 5. Import
  1. Definicja
  2. Obowiązek podatkowy
  3. Zaliczka w imporcie towarów
  4. Import towarów a objęcia towarów szczególnymi procedurami celnymi
  5. Podstawa opodatkowania
  6. Procedura uproszczona w imporcie towarów – warunki stosowania
  7. Dokumentacja importu towarów
  8. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi
  9. Rozliczanie faktur korygujących w imporcie towarów
  10. Rozliczenie powrotnego przywozu towarów na gruncie VAT
  11. Rozliczenie w VAT niedoboru importowanych towarów
  12. Zasada odliczenia VAT w imporcie towarów

 6.         6. Transakcje łańcuchowe
  1. Definicja transakcji łańcuchowych
  2. Określenie miejsca świadczenia dla dostaw dokonanych w ramach transakcji łańcuchowych
  3. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw ruchomych
  4. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw nieruchomych
  5. Nowelizacja przepisów w zakresie transacji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r.
  6. Wpływ incoterms na rozliczenie VAT transakcji łańcuchowych
  7. Transakcje łańcuchowe przy obrocie towarowym z krajami spoza UE
  8. Dokumentacja przy transakcjach łańcuchowych
  9. Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
  10. Warunki stosowania uproszczenia dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
  11. Fakturowanie przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
  12. Sposób deklarowania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE
   1. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego pierwszym w łańcuchu
   2. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego drugim w łańcuchu
   3. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego trzecim w łańcuchu
  13. Przykłady transakcji łańcuchowych oraz wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

 7. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Michał Sokołowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl