ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL

          Business Promotion Office

Podatek u źródła w 2020r.
płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych) z uwzględnieniem projektu objaśnień podatkowych oraz nowego rozporządzenia odraczającego stosowanie nowych regulacji do 1 stycznia 2020r.

prowadzący: Aleksander Gniłka


TERMIN: 29 wrzesień 2020r.
KOD: 3457/2020
MIEJSCE:  MIEJSCE: online, webinarium
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 450 zł /od osoby (brutto: 553,50 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 410 zł /od osoby (brutto: 504,30 zł)
karta zgłoszenia
KARTA ELEKTRONICZNA

ONLINE


PROGRAM:

 1. Zmiany związane z poborem podatku u źródła od początku 2019 r. wraz z terminowym odroczeniem stosowania nowych zasad do lipca 2019 r. oraz stycznia 2020r.

 2. Projekt objaśnień podatkowych z 19 czerwca 2019r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła i zasad zachowania należytej staranności

 3. Zasady opodatkowania dochodu nierezydentów

 4. Zmiany w podatkach dochodowych na 2017 r. związane z podatkiem u źródła (rozszerzony katalog przychodów osiąganych na terytorium RP)

 5. Zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatku u źródła od biletów lotniczych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz., 1448).

 6. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce  - art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT

 7. Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL

 8. Zwolnienie z podatku u źródła należności licencyjnych od 1 lipca 2013r. i wypłacanych dywidend – warunki zwolnienia

 9. Opodatkowanie odsetek na podstawie polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (skutki podatkowe dotyczące odsetek od zaległości, kapitalizacji odsetek, Cash-pooling)

 10. Opodatkowanie odsetek w świetle przepisów UE i PL

 11. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz innych świadczeń określonych w art. 21 ustawy o CIT na podstawie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 12. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z oprogramowania komputerowego oraz urządzeń przemysłowych, środków transportu

 13. Opodatkowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych i innych umów określonych w art. 29 ustawy o PIT

 14. Certyfikat rezydencji oryginał czy kopia (z uwzględnieniem zmian od początku 2019r.)

 15. Przeliczanie wartości określonych w walucie dla celów podatkowych w Polsce

 16. Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT)

 17. Dyskusja – pytania słuchaczy.

prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.


Cena szkolenia obejmuje:
 • wykład

 • materiały szkoleniowe,

 • przerwy kawowe i lunch,

 • materiały szkoleniowe, długopis i notatnik

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl