ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY w 2020 roku po zmianach - najnowsza wykładnia i praktyka

Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl. Dominikański 1 (przy Galerii Dominikańskiej)
prowadzący: Paweł Ziółkowski

Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl.Dominikański 1TERMIN: 20 maj 2020r.  (II termin: 22 czerwiec)
KOD: 3453/2020

MIEJSCE: Wrocław, hotel Mercure - Centrum, pl. Dominikański 1 (Galeria Dominikańska)

CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00Wrocław, pl.Dominikański 1 / sala konferencyjna
Cena netto wynosi: 460 zł /od osoby (brutto: 565,80 zł)


 1. Poprawne wydawanie świadectwa pracy, w szczególności:
  • wzór pouczenia w treści świadectwa pracy, jak go poprawnie sformułować,
  • mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie zagrożony karą grzywny,
  • nowe zasady wydawania sprostowanego świadectwa pracy – termin dla pracownika, termin dla pracodawcy, zasady postępowania z poprzednio wydanym świadectwem pracy oraz kopią poprzednio wydanego świadectwa pracy, prostowanie świadectwa pracy bez wniosku pracownika,
  • obowiązek wydawanie kopii, a nie odpisów zgubionych świadectw pracy,
  • problematyka kwestionariuszy osobowych zawierających imiona rodziców w przypadku pracowników, który otrzymali i otrzymają świadectwo pracy bez tych danych – zasady postępowania zgodnie z najnowszą wykładnią,
 2. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych, w szczególności:
  • zasady układania dokumentów w części A akt osobowych,
  • zasady przetwarzania danych o adresach: adres zamieszkania, zameldowania i do korespondencji,
 3. Zasady pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wybranego kandydata do pracy i pracownika dokumentów oraz ich umieszczania w aktach osobowych,
 4. Dokumenty umieszczane w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią w tym:
  • dokumentacja zajęć komorniczych,
  • dokumentacja pracy w szczególnych warunkach,
 5. Dokumenty umieszczane w części C akt osobowych,
 6. Zasady przechowywania w części D aktach osobowych dokumentów kar porządkowych,
 7. Dokumenty gromadzone w ramach pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 8. Dokumenty gromadzone poza dokumentacją pracowniczą, w tym:
  • okres przechowywania dokumentów na potrzeby zfśs,
  • częstotliwość dokonywania audytu danych zawartych w dokumentacji zfśs,
  • zbiór dokumentów dotyczących PPK, w tym czas przechowywania dokumentów na potrzeby PPK zgodnie z najnowszą wykładnią,
 9. Czas i miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO,
  • jakie dokumenty gromadzi się w „starych” aktach osobowych, a jakie w „nowych”, w przypadku pracowników, których dotyczy dualizm dokumentacji pracowniczej,
 10. Wykładnia dotycząca przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej oraz elektronicznej, w szczególności:
  • zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w e-teczkach zgodnie z wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji,
  • możliwość prowadzenia tylko niektórych zbiorów dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej,
  • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w razie przejścia pracodawcy, który prowadzi dokumentację w innej postaci niż pracodawca przejmujący, zgodnie z najnowszą wykładnią,
  • warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej, w tym zasady oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom, zalety i wady takiego rozwiązania.
 11. Pytania i odpowiedz.
prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl