ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Faktura VAT w 2020 roku - korekty, faktura elektroniczna, paragony, odpowiedzialność karna i karno-skarbowa

prowadzący: Dariusz Polakowski

TERMIN: 24 czerwiec 2020 r.
KOD: 3443/2020

MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.30
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 479,70 zł)

Nowy program szkolenia:

 1. Faktury wprowadzenie
  1. definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
  2. przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,
  3. różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną”

 2. Zasady i terminy wystawiania faktur
  1. na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
  2. faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
  3. w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,
  4. „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
  5. faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży
  6. „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),
  7. faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
  8. dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  9. elementy jakie winna zawierać faktura
  10. terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,
  11. sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,
  12. faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,
  13. duplikat faktury,
  14. faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,
  15. faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym, okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie,

 3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
  1. określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
  2. co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
  3. data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
  4. w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

 4. Brak obowiązku składania deklaracji dla celów VAT od 01.04 lub 01.07 2020r:
  1. zmiana struktury JPK,
  2. sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
  3. terminy korygowania JPK zawierającego błędy,
  4. zniesienie obowiązku składania VAT 7, VAT 7K, VAT 27 i VAT ZD,

 5. Faktura jako źródło podatku naliczonego
  1. terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  2. błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
  3. w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,
  4. przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

 6. Ulga na złe długi:
  1. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  2. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.
  5. wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi.

 7. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą
  1. Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,
  2. Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,

 8. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl