ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY w 2020 roku po zmianach - kompendium wiedzy dla praktyków

24-27 marzec 2020 r.
Zakopane, hotel Nosalowy Dwór Wellness & Spa

prowadzący: Monika Frączek


TERMIN: 24-27 marzec br.
KOD: 3441/2019
MIEJSCE: Zakopane, Zakopane, hotel Nosalowy Dwór - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 24/03/2020 (od kolacji), wyjazd 27/03/2020 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2.300 zł /od osoby (brutto: 2829 zł) do 12.03.2020r.
po 12.03.2020 cena netto: 2450 zł / od osoby (brutto: 3013,50 zł)  

karta zgłoszenia


TEMATYKA ZAJĘĆ:

Dzień 1 i 2
 1. Poprawne wydawanie świadectwa pracy z uwzględnieniem nowo wprowadzonych zmian, w szczególności:
  • nowe zasady wydawania sprostowanego świadectwa pracy – termin dla pracownika, termin dla pracodawcy, zasady postępowania z poprzednio wydanym świadectwem pracy oraz kopią poprzednio wydanego świadectwa pracy,
  • jak prawidłowo postąpić w sytuacji, gdy pracodawca zamierza tylko częściowo uwzględnić wniosek o sprostowanie świadectwa pracy,
  • nowa treść pouczenia we wzorze świadectwa pracy, możliwość jego „ulepszenia” z korzyścią dla pracowników działów kadr i odchodzących z pracy pracowników,
  • prostowanie świadectwa pracy bez wniosku pracownika,
  • przypadki, w których niewydanie świadectwa pracy w terminie jest zagrożone karą grzywny,
  • wydawanie kopii, a nie odpisów zgubionych świadectw pracy,
  • zasady doręczania kopii świadectw pracy oraz inne praktyczne wątpliwości związane z koniecznością spełniania obowiązku wydania kopii,
  • problematyka kwestionariuszy osobowych zawierających imiona rodziców w przypadku pracowników, który otrzymali i otrzymają świadectwo pracy bez tych danych – różna wykładnia, w tym korzystna dla pracodawców wykładnia MRPiPS,
  • zasady poprawnego potwierdzania, że osoba inna niż pracownik i były pracownik może odebrać świadectwo pracy albo jego kopię,
 2. Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych, w szczególności:
  • zasady układania dokumentów w części A akt osobowych,
  • zakres danych gromadzonych w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wyjaśnienie, czym różni się kwestionariusz od CV,
  • zasady przetwarzania danych o adresach: zamieszkania, zameldowania i do korespondencji,
 3. Zasady pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wybranego kandydata do pracy i pracownika dokumentów oraz ich umieszczania w aktach osobowych,
 4. Problematyka kopiowania dokumentów – które można kopiować, a których lepiej nie, zgodnie z wykładnią UODO,
 5. Dokumenty umieszczane w części B akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią w tym:
  • dokumentacja zajęć komorniczych,
  • dokumentacja pracy w szczególnych warunkach,
 6. Dokumenty umieszczane w części C akt osobowych,
 7. Zasady przechowywania w części D aktach osobowych dokumentów kar porządkowych oraz ich usuwania,
 8. Dokumenty gromadzone w ramach pozostałej dokumentacji pracowniczej – kompletny wykaz zgodnie z najnowszą wykładnią,
 9. Zasady prowadzenia zbioru dokumentów dotyczących zfśs, w tym:
  • okres przechowywania dokumentów na potrzeby zfśs,
  • częstotliwość dokonywania audytu danych zawartych w dokumentacji zfśs,
  • najnowsze stanowiska MRPiPS,
 10. Pozostała dokumentacja pracownicza, z jakich zbiorów dokumentów się składa,
 11. Zbiór dokumentów dotyczących PPK, w tym zawierających dane osobowe uczestników PPK, oraz czas przechowywania dokumentów na potrzeby PPK zgodnie z najnowszą wykładnią,
 12. Wykładnia dotycząca przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej oraz elektronicznej, w szczególności:
  • zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w e-teczkach zgodnie z wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji,
  • częstotliwość drukowania dokumentów na potrzeby prowadzenia papierowej dokumentacji pracowniczej (w tym konieczność i częstotliwość drukowania ewidencji czasu pracy i kart wynagrodzeń),
  • możliwość prowadzenia tylko niektórych zbiorów dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej,
  • zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w razie przejścia pracodawcy, który prowadzi dokumentację w innej postaci niż pracodawca przejmujący, zgodnie z najnowszą wykładnią,
  • warunki przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej, w tym zasady oddawania dokumentacji pracowniczej na przechowywania usługowym przechowawcom, zalety i wady takiego rozwiązania,
 13. Czas i miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym:
  • zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO,
  • jakie dokumenty gromadzi się w „starych” aktach osobowych, a jakie w „nowych”, w przypadku pracowników, których dotyczy dualizm dokumentacji pracowniczej.
 14. Najnowsze orzecznictwo sądów pracy, w tym nowe podejście do tematyki zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia oraz inne wyroki istotne w przypadku dokonywania zwolnień,
 15. Projektowane zmiany w przepisach prawa pracy, w tym wynikające z prawa UE,
 16. Plan kontroli PIP na 2020 r.

Dzień 3

 1. Wyjaśnienie, jakie przepisy regulują zasady rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy pracowników, w tym przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 2. Ewidencja czasu pracy najważniejszy dokumentów w ramach dokumentacji pracowniczej dotyczącej - sposób w jaki się ją sporządza oraz informacje, jakie się w niej zaznacza:
  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a pojęcie doby pracowniczej,
  • tzw. czynności przygotowawcze, a obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracownika,
  • dane w ewidencji czasu pracy pochodzące z harmonogramów czasu pracy, w tym kwestie dotyczące dopuszczalności nanoszenia zmian w harmonogramach,
  • obowiązek lub brak obowiązku dołączania harmonogramów do ewidencji czasu pracy,
 3. Ruchomy czas pracy, zasady jego rozliczania oraz ewidencjonowania,
 4. Ewidencja czasu pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy,
 5. Praca w godzinach nadliczbowych dobowych, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
 6. Ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej,
 7. Praca w porze nocnej, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
 8. Praca pracownika zatrudnionego na część etatu, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
 9. Praca w dniu wolnym, zasady jej rekompensowania i rozliczania oraz ewidencjonowania, w tym:
  • zasady wyznaczania innego dnia wolnego w sytuacji, gdy święto przypada w sobotę,
 10. Zasady rozliczania i ewidencjonowania dyżuru,
 11. Podróże służbowe i szkolenia, ich znaczenie z punktu widzenia przepisów o czasie pracy oraz ich ewidencjonowanie,
 12. Wnioski gromadzone w dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, w tym:
  • wnioski o wyjścia prywatne, ich postać, zasady ich składania, zasady odpracowywania wyjść prywatnych, w tym przez pracowników niepełnosprawnych, ciężarne i rodziców małych dzieci,
  • zasady ewidencjonowania innych zwolnień od pracy oraz nieobecności,
  • wnioski dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat, zasady składania i przechowywania takich wniosków,
  • wnioski dotyczące ustalenia ruchomego i indywidualnego rozkładu czasu pracy, zasady składania takich wniosków, wyjątkowe przypadki, gdy wnioski o ruchomy i indywidualny rozkład czasu pracy są przechowywane w części B akt osobowych,
  • wnioski o zmianę systemu czasu pracy, na jakich zasadach mogą być składane i wszystkie są podpinane pod ewidencję czasu pracy,
 13. Inne dokumenty gromadzone w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, w szczególności:
  • dokumenty związane z pracą w zadaniowym czasie pracy, rodzaj tych dokumentów, zasady zlecania i rozliczania czasu pracy w systemie zadaniowego czasu pracy,
  • dokumenty związane wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych, rodzaj dokumentów, zasady ich składania, praktyczne postanowienia, które warto wprowadzić do Regulaminu pracy,
  • dokumenty związane z pozostawaniem przez pracownika w gotowości do wykonywania pracy, w tym polecenia dyżuru,
  • dokumenty dotyczące udzielania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, zasady udzielania tego typu dnia oraz sankcje za nieudzielenie,
  • zgody pracowników rodziców dzieci w wieku do lat 4 na pracę w godzinach nadliczbowych, w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, na wyjazd na delegację, na prace w porze nocnej oraz miejsce przechowywania analogicznych zgód pracowników rodziców dzieci w wieku do lat 8 w służbie cywilnej i u pracodawców samorządowych,
 14. Czas przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
 15. Odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji pracownika w zakresie ewidencjonowania jego czasu pracy.
prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.Zakopane, hotel Nosalowy Dwór Wellness & Spa - strona hotelu
Poznaj atuty największego resortu pod Tatrami. Nosalowy Dwór to więcej niż kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal, to przestrzeń wypoczynku. Przestrzeń, gdzie tworzą się emocje, zaś oferty dopasowują się do indywidualnych oczekiwań Gości.
Resort składa się z czterech wyjątkowych obiektów: Rezydencji I Nosalowy Dwór, Rezydencji II Nosalowy Dwór, Hotelu Grand Nosalowy Dwór oraz Hotelu Nosalowy Dwór.
Każdy z nich jest wyjątkowy, unikalny w wystroju ale łączy je architektoniczny styl inspirowany stylem najlepszych alpejskich kurortów o unikatowej wartości marki, które przejawiają się na każdym kroku i w każdym aspekcie pobytu.
Resort Nosalowy Dwór to miejsce, stworzone z myślą o Tobie i Twoim komforcie. Jest tu wszystko czego potrzebujesz by prawdziwie wypocząć. Przekonaj się, że wypoczynek w Hotelach Nosalowy Dwór to doświadczenie niezwykłe, podczas którego zastanawiasz się tylko nad długością pobytu. Gdzie wszystko, nawet wysokie szczyty Tatr są na wyciągnięcie ręki.
W Nosalowym Dworze Goście mają do dyspozycji hotelowy basen. To miejsce stworzone do wypoczynku i aktywności w pięknych wnętrzach - warto skorzystać z niego o każdej porze dnia.
Bez względu na to, czy jest to wyjazd turystyczny czy biznesowy, strefa basenowa pozwoli zregenerować się i zrelaksować po całym dniu aktywności. Hotel z basenem w Zakopanem świetnie się sprawdzi podczas wyjazdu w pojedynkę, w parze, a także całą rodziną. Goście hotelowi mają nieograniczony dostęp do strefy basenowej, dzięki czemu każdy swobodnie znajdzie odpowiednią porę na pływanie dla siebie.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą oraz rezerwacji pokoju 1-osobowego za dopłatą.


Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl