ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek od nieruchomości w 2020 roku dla branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej - praktyczne problemy

prowadzący: Sebastian Twardoch

TERMIN: 17 marzec 2020r.
KOD: 3437/2020
TERMIN 2: 17 marzec 2020r.
KOD: 3437/2/2020
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 470 zł /od osoby   (brutto: 578,10 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)


Program szkolenia:

 1. Problemy praktyczne
  1. Problematyka instalacji przemysłowych i produkujących wodę wewnątrz budynków, czy nadal budynek chroni budowle?;
  2. Czym są instalacje zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
  3. Jak należy się bronić przed zakusami organów gmin przed opodatkowaniem budowli wewnątrz budynku;
  4. W jaki najbardziej optymalny sposób zaplanować realizację inwestycji i zmniejszyć docelowo podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości;
  5. Jakie są zagrożenia przy starych inwestycjach (brak wydzielania wartości początkowej, brak dokumentacji projektowej);
  6. Opodatkowanie fundamentów wewnątrz budynków pod maszyny i urządzenia techniczne;
  7. Czym są urządzenia budowlane a czym urządzenia techniczne;
  8. Kiedy należy opodatkować: węzły ciepła – wysoki i niskie, stacje trafo, przepompownie, hydrofornie czy stacje redukcji gazu będą podlegały opodatkowaniu;
  9. Czy to samo urządzenie techniczne będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jako budowla a czasami jako budynek;
  10. Czy istnieje możliwość przekwalifikowania budynku na budowlę mimo jednoznacznej kwalifikacji do KŚT bądź PKOB;
  11. Czy budowla musi posiadać fundamenty, czym jest trwałe związanie z gruntem;

 2. Zmiana zakresu wyłączenia uznawania budynków i budowli za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wod-kan:
  1. Kiedy budynki nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  2. Czy budowle mogą nie być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą a tym samym nie mogą podlegać opodatkowaniu;
  3. Czym są „względy techniczne” a czym jest ostateczna decyzja o rozbiórce;
  4. Kiedy trzeba rozpocząć rozbiórkę budynku/budowli po decyzji ostatecznej;
  5. Czy względy techniczne to również brak dachu na budynku;

 3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w branży wod-kan i energetycznej:
  1. transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
  2. urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  3. oczyszczalnie ścieków a podatek od nieruchomości,
  4. budowle hydro-techniczne,
  5. stacje uzdatnia wody,
  6. sieci energetyczne /sieci technologiczne,
  7. przyłącza,
  8. drogi wewnętrzne i drogi leśne,
  9. uzbrojenie terenu,
  10. zbiorniki,
  11. wolnostojące instalacje.
  12. biogazownie,
  13. silosy,
  14. grunty przeznaczone pod działalność eksploatacyjną,
  15. grunty rekultywowane.

 4. Zmiana w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych.
  1. Czym są grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych i czy zawsze musimy płacić podatek od nieruchomości
  2. Powierzchnia gruntów a podstawa opodatkowania wynikająca z ewidencji;
  3. Charakter ekonomiczny gruntów a ich charakter wynikający z ewidencji;

 5. Objęcie podatkiem całej powierzchni stanowiącej współwłasność istniejącą w związku z odrębną własnością lokali.
  1. Współwłasność nieruchomości a zakres opodatkowania części wspólnych przy wydzielonych lokalach;
  2. Współwłasność nieruchomości a zakres odpowiedzialności solidarnej;
  3. Garaże a stawki podatkowe w podatku od nieruchomości;
  4. Jakie części wspólne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;
  5. Czym są kondygnacje nieużytkowe;
  6. Czym jest klatka schodowa i kiedy rozpoczynają się ciągi komunikacyjne;
  7. Czy spoczniki podlegają opodatkowaniu czy są częścią klatki schodowej;
  8. Czy filary, słupy nośne oraz zabudowania pomniejszają powierzchnie użytkową;
  9. Czy wiatrołapy i przejścia do schodów podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;
  10. Czym jest najniższy punkt konstrukcyjny stropu a zabudowa z kasetonów bądź żaluzji;
  11. Powierzchnia loggii i antresol;

 6. Podatnik podatku od nieruchomości;
  1. Kim jest podatnik podatku od nieruchomości;
  2. Kto powinien płacić podatek od nakładów na czyimś gruncie;
  3. Czy umownie można przenieść zapłatę podatku a inny podmiot;

 7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości;
  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
  2. Czym jest istnienie budynku lub budowli;
  3. Kiedy następuje zakończenie budowy a kiedy nieruchomość może być eksploatowana;
  4. Czym jest wykorzystywanie nieruchomości przed ostatecznym wykończeniem;
  5. Częściowe pozwolenie na użytkowanie a podatek od nieruchomości;

 8. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Sebastian Twardoch
- prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowej,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl