ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL
          Business Promotion Office

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2020r.

26 luty 2020 r.
Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl. Dominikański 1 (przy Galerii Dominikańskiej)


prowadzący: Aleksander Gniłka


Wrocław hotel
               Mercure-Centrum, pl.Dominikański 1Wrocław,
               pl.Dominikański 1 / sala konferencyjnaTERMIN: 26 luty 2020r.
KOD: 3434/2020

MIEJSCE: Wrocław, hotel Mercure - Centrum, pl. Dominikański 1 (Galeria Dominikańska)

CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
karta zgłoszenia

NOWY PROGRAM:

 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zmian w definicji przychodów osiągniętych na terytorium RP od początku 2017r.
  1. ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  2. miejsce zamieszkania
  3. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  4. zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”)
  5. opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
  6. ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
  7. certyfikat rezydencji
  8. prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  9. obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
  10. praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1
  11. metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  12. możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń
  13. rozszerzony katalog przychodów osiągniętych na terytorium Polski od początku 2017r.
 2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce (sytuacje braku tytułu do ubezpieczeń społecznych w Polsce) z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym
  1. zasada jednego ustawodawstwa
  2. zasada równego traktowania
  3. zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
  4. „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce
  5. wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
  6. pracownicy delegowani
  7. pracownicy transportu międzynarodowego
  8. pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  9. działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
  10. podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
  11. ubezpieczenia obywateli państw trzecich.
 3. Dyskusja – pytania słuchaczy.
prowadzący:
Aleksander Gniłka -
Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.


Cena szkolenia obejmuje:
 • wykład
 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe i lunch w hotelu,
 • materiały szkoleniowe, długopisi notatnik.

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl