ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

CZAS PRACY w 2020 roku po zmianach - najnowsza wykładnia i praktyka

Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl. Dominikański 1 (przy Galerii Dominikańskiej)
prowadzący: Monika Frączek

Wrocław hotel Mercure-Centrum, pl.Dominikański 1TERMIN: 25 marzec 2020r.
KOD: 3433/1/2020

MIEJSCE: Wrocław, hotel Mercure - Centrum, pl. Dominikański 1 (Galeria Dominikańska)

CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00Wrocław, pl.Dominikański 1 / sala konferencyjna
Cena netto wynosi: 460 zł /od osoby (brutto: 565,80 zł)

 1. Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy,
 2. Ewidencja czasu pracy - sposób w jaki się ją sporządza oraz informacje, jakie się w niej zaznacza:
  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a pojęcie doby pracowniczej,
  • dane w ewidencji czasu pracy pochodzące z harmonogramów czasu pracy,
  • obowiązek lub brak obowiązku dołączania harmonogramów do ewidencji czasu pracy,
  • ruchomy czas pracy, zasady jego rozliczania oraz ewidencjonowania,
  • ewidencja czasu pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy,
  • praca w godzinach nadliczbowych dobowych, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
  • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej, w tym wynikające z okresów odpoczynku,
  • zgody pracowników rodziców dzieci w wieku do lat 4 na pracę w godzinach nadliczbowych, w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, na wyjazd na delegację, na prace w porze nocnej oraz miejsce przechowywania analogicznych zgód pracowników rodziców dzieci w wieku do lat 8 w służbie cywilnej i u pracodawców samorządowych,
  • dokumenty gromadzone w związku z ewidencjonowaniem pracy nadliczbowej,
  • zasady rozliczania i ewidencjonowania pracy w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej,
  • praca w porze nocnej, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
  • praca pracownika zatrudnionego na część etatu, jej rozliczanie i ewidencjonowanie,
  • praca w dniu wolnym, zasady jej rozliczania oraz ewidencjonowania,
  • dokumenty dotyczące udzielania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, zasady udzielania tego typu dnia oraz sankcje za nieudzielenie,
  • zasady wyznaczania innego dnia wolnego w sytuacji, gdy święto przypada w sobotę,
  • zasady rozliczania i ewidencjonowania dyżuru, dotyczące dyżuru dokumenty dołączane do ewidencji czasu pracy,
  • zwolnienia od pracy i nieobecności w pracy, zasady ich rozliczania i ewidencjonowania,
 3. Podróże służbowe i szkolenia, ich znaczenie z punktu widzenia przepisów o czasie pracy oraz ich ewidencjonowanie,
  • podróż środkami komunikacji publicznej oraz samochodem,
  • podróż w ruchomym I zadaniowym czasie pracy,
  • podróż w nocy przed rozpoczęciem kolejnej dniówki przez pracownika,
  • rozliczanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz innych szkoleń,
 4. Wnioski gromadzone w dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, w tym:
  • wnioski o wyjścia prywatne, ich postać, zasady ich składania, zasady odpracowywania wyjść prywatnych, w tym przez pracowników niepełnosprawnych, ciężarne i rodziców małych dzieci,
  • wnioski dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do
  • 14 lat, zasady składania takich wniosków,
  • wnioski dotyczące ustalenia ruchomego i indywidualnego rozkładu czasu pracy, zasady składania takich wniosków, wyjątkowe przypadki, gdy wnioski o ruchomy i indywidualny rozkład czasu pracy są przechowywane w części B akt osobowych,
  • wnioski o zmianę systemu czasu pracy, na jakich zasadach mogę być składane i czy wszystkie są podpinane pod ewidencję czasu pracy,
 5. Postać pisemna albo elektroniczna dokumentacji pracowniczej dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, możliwość prowadzenia jej częściowo elektronicznie, a częściowo w postaci papierowej,
 6. Czas przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
 7. Pytania i odpowiedzi
prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.



Cena szkolenia obejmuje: 
 • udział w zajęciach, konsultacje,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa,
 • poczęstunek w przerwach kawowych,
 • lunch w trakcie szkolenia.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl