ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY i PŁACE 2019/2020 najnowsze zmiany i najważniejsze aspekty -  praktyczne kompendium zmian

26-29 listopad 2019 r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA

prowadzący: Monika Frączek, Paweł Ziółkowski


TERMIN: 26-29 listopad br.
KOD: 3411/2019
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 26/11/2019, wyjazd 29/11/2019 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2.250 zł /od osoby (brutto: 2767.50 zł) do 16.10.2019r.
po 16.10.2019 cena netto: 2400 zł (brutto: 2952 zł)

karta zgłoszenia

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu

widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

TEMATYKA ZAJĘĆ:

DZIEŃ 1:

 1. Nowe rozwiązania prawne wprowadzone od 7 września br. w tym:
  1. Nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy:
   • nowe roszczenia byłego pracownika w sytuacji, gdy były pracodawca nie wyda mu świadectwa pracy
   • nowy dokument zastępujący świadectwo pracy,
   • nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy,
   • nowe zasady wydawania odpisu świadectwa pracy
  2. Nowe przepisy dotyczące nakazu równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji, obowiązki pracowników działów kadr w tym zakresie,
  3. Nowe przepisy chroniące trwałość stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego,
 2. Najnowsza wykładnia regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:
  • wyjaśnienie w jakich sytuacjach pozyskuje się tzw. dane o karierze zawodowej od kandydata do pracy,
  • zasady przetwarzania danej o miejscu zamieszkania wybranego kandydata do pracy,
  • zakres danych osobowych w umowie o pracę,
  • zasady postępowania z danymi kontaktowymi kandydata do pracy po jego zatrudnieniu,
  • zakres kwestionariuszy osobowych (oświadczeń o danych kandydatów do pracy oraz pracowników) – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich już nie wpisywać,
  • problematyka przetwarzania danych w związku z zawiadomieniem o wypadku,
 3. Zasady pozyskiwania dokumentów od kandydatów do pracy oraz pracowników i dopuszczalność, bądź brak dopuszczalności ich kopiowania, w tym
  • relacje między ustawą o dokumentach publicznych, a przepisami Kodeksu pracy,
  • przykłady dokumentów, które mogą i które nie mogą być kopiowane,
 4. Zasady pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników niepełnosprawnych oraz najistotniejsza wykładnia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestiach uprawnień takich osób,
 5. Nowe przepisy ustawy o zfśs w kontekście przetwarzania danych osobowych i przechowywania dokumentów, w tym:
  • pozyskiwania danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs,
  • potwierdzanie danych –zasady pozyskiwania dokumentów do wglądu zgodnie z wykładnią UODO,
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla np. członków Komisji Socjalnej,
  • czas przechowywania poszczególnych dokumentów zgromadzonych na potrzeby zfśs,
  • konieczność przeprowadzania cyklicznego „audytu” danych i dokumentów dotyczących zfśs.
 6. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą kandydata do pracy albo pracownika, w tym:
  • zasady przetwarzania danych o niekaralności oraz danych nie wymienionych w przepisach prawa pracy,
  • zasady pozyskiwania i przetwarzania zdjęć pracowników na cv lub w kwestionariuszu osobowym,
  • przetwarzanie danych o stanie trzeźwości zgodnie z wykładnia UODO,
  • zasady przetwarzania danych np. o zainteresowaniach i hobby kandydata do pracy.
 7. Dyskusja – pytania słuchaczy.
DZIEŃ 2:
 1. Poprawne układnie dokumentów w aktach osobowych danego pracownika, w tym:
  1. Rodzaje dokumentów zbieranych w aktach osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie i nawiązaniem nowego stosunku pracy, w szczególności pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników:
   • przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne,
   • zasady umieszczania w aktach osobowych dokumentów dotyczących badań w dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
   • poprawne skierowania na badania wystawiane dla osób prowadzących pojazdy dla celów służbowych,
  2. Rodzaje dokumentów zbieranych w pozostałych częściach akt osobowych, w tym omówienie zasad gromadzenia kar porządkowych oraz dokumentów dotyczących egzekucji komorniczych w trakcie trwania stosunku pracy zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
  3. Wykładnia dotycząca zasad gromadzenia dokumentów w pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym:
   • zasady gromadzenia dokumentów dotyczących czasu pracy danego pracownika,
   • zasady gromadzenia wniosków urlopowych, w tym dokumentów dotyczących urlopów zaległych,
   • częstotliwość drukowania kart wynagrodzeń w zależności od tego, czy dokumentacja pracownicza jest prowadzona w postaci papierowej, czy elektronicznej, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
  4. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności:
   • najnowsza wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wymagań wobec systemu teleinformatycznego pracodawcy,
   • stanowiska odnośnie postaci poszczególnych zbiorów dokumentacji pracowniczej, obowiązków informacyjnych, ostatecznej wersji zapisywanych dokumentów elektronicznych,
   • zasady poprawnej zmiany postaci dokumentacji pracowniczej w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu jej (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,
   • obowiązki informacyjne wobec pracowników, których dokumentacja była poprzednio papierowa,
   • wymagania dotyczące przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS oraz PIP,
   • możliwość powierzenia prowadzenia dokumentacji pracowniczej zewnętrznemu podmiotowi – zalety i ryzyka, zgodnie z najnowszą wykładnią,
  5. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy zgodnie z najnowsza wykładnią,
  6. Zasady tworzenia nowych akt osobowych i nowej dokumentacji pracowniczej dla pracowników, w przypadkach gdy jest to wymagane – postępowania ze świadectwami pracy oraz dokumentami gromadzonymi w części A akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią,
  7. Rozróżnienie, którzy pracownicy musza otrzymać wraz ze świadectwem pracy informację o okresie przechowywania i prawie odbioru dokumentacji pracowniczej, a który nie,
  8. Zasady tworzenia i wydawania kopii dokumentacji pracowniczej – postanowienia, które warto wprowadzić do regulaminu pracy w celu przeciwdziałania nadużywaniu prawa do uzyskania kopii dokumentacji,
  9. Zasady postępowania z dokumentacją, której nie uznaje się za dokumentację pracowniczą, w szczególności czas i miejsce jej przechowywania zgodnie z najnowsza wykładnią (m.in. dokumenty zasiłkowe, podatkowe, zwolnienia lekarskie, dokumentacja bhp).
DZIEŃ 3: Pracownicze Plany Kapitałowe - tworzenie, obsługa, wymogi formalne, skutki podatkowe
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Charakterystyka i cele wprowadzenia PPK
  • Podstawowe zasady PPK
  • PPK a OFE – czy jest ryzyko przejęcia środków przez Skarb Państwa?
  • Gwarancja własność środków
  • Zasady dziedziczenia
 2. Tworzenie PPK
  • Wejście w życie ustawy a obowiązek tworzenia PPK
  • Wielkość pracodawcy a terminy tworzenia PPK
  • Umowa o zarządzanie
  • Umowa o prowadzenie
  • Współpraca ze związkami zawodowymi
  • Mikroprzedsiębiorcy a obowiązek tworzenia PPK
 3. PPK a PPE
  • PPE jako alternatywa dla PPK
  • Warunki PPE pozwalające uniknąć PPK
  • Porównanie PPK i PPE
 4. Zakres podmiotowy PPK
  • Osoby objęte PPK – pracownicy i kto jeszcze?
  • Student na zleceniu a PPK
  • Wiek osoby zatrudnionej a podleganie pod PPK
  • Dobrowolny charakter PPK
  • Zasady rezygnacji z PPK
 5. Środki PPK
  • Podstawa naliczania PPK
  • Od czego nie płacimy PPK
  • Wpłaty finansowane przez pracownika
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
  • Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
  • Możliwość dokonywania potrąceń z PPK
 6. Dyspozycje uczestnika
  • Przystąpienie i wystąpienie z PPK
  • Zmiana pracodawcy
  • Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
  • Śmierć uczestnika
  • Rozporządzanie środkami
  • Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
  • Wypłata środków po 60
  • Zwrot środków na wniosek uczestnika
  • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
 7. Obsługa PPK
  • Zasady inwestowania
  • Koszty zarządzania
  • Nadzór nad funkcjonowaniem
  • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Portal PPK
  • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
 8. Konsekwencje podatkowe PPK
  • Wpłaty PPK a przychody i koszty
  • Zwolnienia podatkowe związane z PPK
  • Kiedy od wypłat zapłacimy podatek
 9. Przepisy karne
 10. Dyskusja, pytania uczestników i zakończenie.

prowadzący (dzien 1. i 2.):
Monika Frączek - specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.

prowadzący (dzien 3.):
Paweł Ziółkowski - prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl