ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Prawo Pracy 2019 roku, zmiany na 2020 rok -  praktyczne kompendium zmian

26-29 listopad 2019 r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA

prowadzący: Monika Frączek


TERMIN: 26-29 listopad br.
KOD: 3411/2019
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 26/11/2019, wyjazd 29/11/2019 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2.250 zł /od osoby (brutto: 2767.50 zł) do 16.10.2019r.
po 16.10.2019 cena netto: 2400 zł (brutto: 2952 zł)

karta zgłoszenia

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu

widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

TEMATYKA ZAJĘĆ:

DZIEŃ 1:

 1. Nowe rozwiązania prawne wprowadzone od 7 września br. w tym:
  1. Nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy:
   • nowe roszczenia byłego pracownika w sytuacji, gdy były pracodawca nie wyda mu świadectwa pracy
   • nowy dokument zastępujący świadectwo pracy,
   • nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy,
   • nowe zasady wydawania odpisu świadectwa pracy
  2. Nowe przepisy dotyczące nakazu równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji, obowiązki pracowników działów kadr w tym zakresie,
  3. Nowe przepisy chroniące trwałość stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego,
 2. Najnowsza wykładnia regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:
  • wyjaśnienie w jakich sytuacjach pozyskuje się tzw. dane o karierze zawodowej od kandydata do pracy,
  • zasady przetwarzania danej o miejscu zamieszkania wybranego kandydata do pracy,
  • zakres danych osobowych w umowie o pracę,
  • zasady postępowania z danymi kontaktowymi kandydata do pracy po jego zatrudnieniu,
  • zakres kwestionariuszy osobowych (oświadczeń o danych kandydatów do pracy oraz pracowników) – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich już nie wpisywać,
  • problematyka przetwarzania danych w związku z zawiadomieniem o wypadku,
 3. Zasady pozyskiwania dokumentów od kandydatów do pracy oraz pracowników i dopuszczalność, bądź brak dopuszczalności ich kopiowania, w tym
  • relacje między ustawą o dokumentach publicznych, a przepisami Kodeksu pracy,
  • przykłady dokumentów, które mogą i które nie mogą być kopiowane,
 4. Zasady pozyskiwania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i pracowników niepełnosprawnych oraz najistotniejsza wykładnia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestiach uprawnień takich osób,
 5. Nowe przepisy ustawy o zfśs w kontekście przetwarzania danych osobowych i przechowywania dokumentów, w tym:
  • pozyskiwania danych osób uprawnionych do świadczeń z zfśs,
  • potwierdzanie danych –zasady pozyskiwania dokumentów do wglądu zgodnie z wykładnią UODO,
  • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla np. członków Komisji Socjalnej,
  • czas przechowywania poszczególnych dokumentów zgromadzonych na potrzeby zfśs,
  • konieczność przeprowadzania cyklicznego „audytu” danych i dokumentów dotyczących zfśs.
 6. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą kandydata do pracy albo pracownika, w tym:
  • zasady przetwarzania danych o niekaralności oraz danych nie wymienionych w przepisach prawa pracy,
  • zasady pozyskiwania i przetwarzania zdjęć pracowników na cv lub w kwestionariuszu osobowym,
  • przetwarzanie danych o stanie trzeźwości zgodnie z wykładnia UODO,
  • zasady przetwarzania danych np. o zainteresowaniach i hobby kandydata do pracy.
 7. Dyskusja – pytania słuchaczy.
DZIEŃ 2:
 1. Poprawne układnie dokumentów w aktach osobowych danego pracownika, w tym:
  1. Rodzaje dokumentów zbieranych w aktach osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie i nawiązaniem nowego stosunku pracy, w szczególności pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników:
   • przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne,
   • zasady umieszczania w aktach osobowych dokumentów dotyczących badań w dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
   • poprawne skierowania na badania wystawiane dla osób prowadzących pojazdy dla celów służbowych,
  2. Rodzaje dokumentów zbieranych w pozostałych częściach akt osobowych, w tym omówienie zasad gromadzenia kar porządkowych oraz dokumentów dotyczących egzekucji komorniczych w trakcie trwania stosunku pracy zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
  3. Wykładnia dotycząca zasad gromadzenia dokumentów w pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym:
   • zasady gromadzenia dokumentów dotyczących czasu pracy danego pracownika,
   • zasady gromadzenia wniosków urlopowych, w tym dokumentów dotyczących urlopów zaległych,
   • częstotliwość drukowania kart wynagrodzeń w zależności od tego, czy dokumentacja pracownicza jest prowadzona w postaci papierowej, czy elektronicznej, zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS,
  4. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej, w szczególności:
   • najnowsza wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wymagań wobec systemu teleinformatycznego pracodawcy,
   • stanowiska odnośnie postaci poszczególnych zbiorów dokumentacji pracowniczej, obowiązków informacyjnych, ostatecznej wersji zapisywanych dokumentów elektronicznych,
   • zasady poprawnej zmiany postaci dokumentacji pracowniczej w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu jej (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,
   • obowiązki informacyjne wobec pracowników, których dokumentacja była poprzednio papierowa,
   • wymagania dotyczące przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej zgodnie z najnowszą wykładnią MRPiPS oraz PIP,
   • możliwość powierzenia prowadzenia dokumentacji pracowniczej zewnętrznemu podmiotowi – zalety i ryzyka, zgodnie z najnowszą wykładnią,
  5. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy zgodnie z najnowsza wykładnią,
  6. Zasady tworzenia nowych akt osobowych i nowej dokumentacji pracowniczej dla pracowników, w przypadkach gdy jest to wymagane – postępowania ze świadectwami pracy oraz dokumentami gromadzonymi w części A akt osobowych zgodnie z najnowszą wykładnią,
  7. Rozróżnienie, którzy pracownicy musza otrzymać wraz ze świadectwem pracy informację o okresie przechowywania i prawie odbioru dokumentacji pracowniczej, a który nie,
  8. Zasady tworzenia i wydawania kopii dokumentacji pracowniczej – postanowienia, które warto wprowadzić do regulaminu pracy w celu przeciwdziałania nadużywaniu prawa do uzyskania kopii dokumentacji,
  9. Zasady postępowania z dokumentacją, której nie uznaje się za dokumentację pracowniczą, w szczególności czas i miejsce jej przechowywania zgodnie z najnowsza wykładnią (m.in. dokumenty zasiłkowe, podatkowe, zwolnienia lekarskie, dokumentacja bhp).
DZIEŃ 3:
 1. Nowe obowiązki, zwłaszcza informacyjne wynikające z przepisów o PPK, w tym:
  • obowiązki związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK,
  • obowiązek poinformowania niektórych pracowników o prawie przystąpienia do PPK,
  • obowiązek informowanie uczestnika PPK o wysokości wplat, możliwości ich podwyższenia oraz obniżenia oraz zasadach, w oparciu o które się tego dokonuje,
  • obowiązek przyjmowania deklaracji w sprawie wysokości wpłat albo rezygnacji z wpłat,
  • obowiązek prawidłowego naliczania wpłat własnych i od uczestników PPK oraz obowiązek ewentualnych zwrotów wpłat,
  • obowiązki związane ze zmianą pracodawcy/zleceniodawcy,
  • obowiązki związane z cyklicznym powrotem do PPK,
  • obowiązek kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń w zależności od tego, czy pracownik dokonuje wpłat na PPK, czy z nich zrezygnował.
  • sankcje za naruszenie przepisów o PPK oraz kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o PPK,
 2. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego oraz innych form monitoringów, w tym używania GPS, zgodnie z najnowsza wykładnią UODO,
 3. Dalsze zmiany w przepisach, zwłaszcza:
  • nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przepisy dotyczące ułatwienia dochodzenia pracownikom roszczeń przed sadem pracy,
 4. Wybrane najważniejsze orzecznictwo i wykładnia, w szczególności w zakresie podmiotów uprawnionych do przeprowadzania okresowych szkoleń bhp oraz poprawnego rozwiązywania umów o pracę.
 5. Dyskusja, pytania uczestników i zakończenie.

prowadzący (przez 3 dni):
Monika Frączek - specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.

Cena szkolenia 3-dniowego obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl