ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym i UE (WDT, WNT) w 2019 roku -  transakcje łańcuchowe i trójstronne, trudne przypadki, praktyka i orzecznictwo - zmiany na 2020 rok

prowadzący: dr Paweł Selera


termin: 22 listopad br.
KOD: 3396/II/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)


Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT.
Przepisy wspólnotowe Unii Europejskiej nałożyły na państwa członkowskie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczania usług w obrocie zagranicznym w zakresie stosowania podatku VAT. Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zmiany na 2019 rok oraz zmiany, których wejście w życie planowane jest na 2019 rok. W dalszej części szkolenia przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia związane z niektórymi wprowadzonymi wcześniej zmianami w zakresie podatku VAT oraz w zakresie praktyki rozliczeń podatkowych w obrocie międzynarodowym i wewnątzrwspólnotowym.

PROGRAM:

 1. Sprzedaż w obrocie międzynarodowym:
  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
   1. Pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT.
   2. Obowiązek podatkowy w WDT.
   3. Zaliczki na poczet WDT.
   4. Podstawa opodatkowania w WDT.
   5. WDT towarów własnych. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
   6. Przemieszczenia towarów niestanowiące WDT.
   7. Warunki uprawniające do zastosowania stawki 0 % w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich. Katalog podstawowy i katalog uzupełniający.
   8. Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do  stawki 0 %.
   9. Opóźnienia w wywozie towaru, a prawo do zastosowania stawki 0 %.
   10. Prawidłowe fakturowanie WDT.
   11. Korekta WDT.
   12. Magazyn konsygnacyjny.
   13. Rozliczenie WDT w deklaracji VAT i informacji podsumowującej.
  2. Eksport towarów:
   1. Pojęcie eksportu towarów. Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
   2. Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów.
   3. Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów.
   4. Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0 % w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.
   5. Błędy i niezgodności w dokumentacji a stawka 0 %.
   6. Przerwanie transportu (przeładowywanie, składowanie, inne), a prawo do stawki 0 %.
   7. Zaliczka na poczet eksportu towarów.
   8. Rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT.
  3. Sprzedaż usług zagranicę.

 2. Zakup w obrocie międzynarodowym:
  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
   1. Pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT.
   2. Wyłączenia z WNT.
   3. Przemieszczenia towarów niestanowiące WNT.
   4. WNT towarów własnych.
   5. Obowiązek podatkowy w WNT.
   6. Zaliczki na poczet WNT.
   7. Faktura proforma od dostawcy, faktura zaliczkowa na 100 %, faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT.
   8. Podstawa opodatkowania w WNT.
   9. Korekta WNT.
   10. Odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT -  nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury.
  2. Import towarów:
   1. Pojęcie importu towarów.
   2. Podatnik VAT z tytułu importu towarów.
   3. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów.
   4. Podstawa opodatkowania.
   5. Procedura uproszczona rozliczania importu towarów.
  3. Import usług:
   1. Pojęcie i warunki stanowiące o imporcie usług.
   2. Obowiązek podatkowy w imporcie usług. Określenie momentu wykonania usługi.
   3. Faktura od kontrahenta zagranicznego, a obowiązek podatkowy. Prawidłowy kurs.
   4. Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r.
   5. Pomyłki w rozliczaniu impostu usług jako przykład nowej regulacji o dodatkowych sankcji pieniężnych za błędy w VAT od 2017 r.
   6. Podstawa opodatkowania w imporcie usług.
   7. Import usług w deklaracji VAT - 7.

 3. Transakcje łańcuchowe:
  1. Definicja.
  2. Dostawa ruchoma - jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
  3. Dostawa (dostawy) nieruchoma -jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
  4. Zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych Komu przypisać organizację transportu?
  5. Moment powstania obowiązku podatkowego w dostawach łańcuchowych.
  6. Studium praktycznych przypadków:
   1. transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika - skutki podatkowe,
   2. transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms,
   3. transport kombinowany,
   4. transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej.
  7. Zasady fakturowania dostaw łańcuchowych.
  8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.
   1. Istota procedury i korzyści z niej płynące.
   2. Warunki konieczne do zastosowania procedury.
   3. Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury.
   4. Transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT.
   5. Zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych.
  9. Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 4. JPK - VAT w obrocie międzynarodowym.
 5. Obrót międzynarodowy zmiany 2020
  1. zmiany w obszarze prawa unijnego i ich implementacja
  2. wdrożenie do prawa krajowego – kolejna nowelizacja VAT od 1.1.2020
  3. zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych – identyfikacja dostaw ruchomych
  4. magazyn konsygnacyjny kolejnym obszarem zmian i modyfikacji
  5. nowe zasady dowodzenia i gromadzenia dowodów przy WDT – stawka 0 %
 6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje.
prowadzący:
dr Paweł Selera - licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl