ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Faktura VAT - po nowelizacjach w 2019 roku,
zasady wystawiania, JPK, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa

prowadzący: Dariusz Polakowski

TERMIN: 18 października
KOD: 3393/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)


Program szkolenia:

 1. Faktury – wprowadzenie
  • definicja faktury,
  • znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,
  • przepisy ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur,
  • różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną”.

 2. Zasady i terminy wystawiania faktur
  • kto jest zobowiązany do wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
  • faktura wystawiana przez nabywcę (autofakturowanie),
  • faktury dokumentujące sprzedaż rozliczaną w ramach „odwrotnego obciążenia”,
  • w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,
  • „pusta faktura” i jej skutki,
  • sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,
  • „faktury wewnętrzne”, „faktury uproszczone”, faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa,
  • „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie),
  • elementy jakie winna zawierać faktura,
  • faktury dokumentujące otrzymaną zaliczkę, zadatek, przedpłatę,
  • dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca, WNT oraz świadczeń nabytych w ramach odwrotnego obciążenia,
  • elementy jakie winna zawierać faktura – omówienie,
  • terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,
  • sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,
  • faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,
  • duplikat faktury – w jakich sytuacjach podmiot jest zobowiązany do jego wystawienia i elementy które winien zawierać,
  • faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,
  • faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
  • zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym,
  • okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie.

 3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
  • określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
  • co należy rozumieć pod pojęciem daty wykonania czynność podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT,
  • data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,  
  • w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT.

 4. Jednolity plik kontrolny (JPK)

 5. Faktura jako źródło podatku naliczonego
  • terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  • błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
  • w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,
  • przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT.

 6. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą
  • Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,
  • Kodeks karny skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: Dariusz Polakowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822 KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl