ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PŁACE oraz PPK w 2019/2020r. – zmiany w rozliczeniach listy płac od października 2019, zmiany w kosztach pracowniczych, korekty, składki, rozliczanie PPK, rozliczenia podatkowe składek PPK na liście płac oraz potrącenia pracownicze

27-30 październik 2019 r.
Zakopane, Grand hotel Stamary Wellness & SPA


prowadzący:  Katarzyna Smulczyk i Paweł Ziółkowski


TERMIN: 27-30 październik br.
KOD: 3392/2019
MIEJSCE: Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 27/10/2019, wyjazd 30/10/2019 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 2.250 zł /od osoby (brutto: 2767.50 zł) do 16.10.2019r.
po 16.10.2019 cena netto: 2400 zł (brutto: 2952 zł)

karta zgłoszenia

TEMATYKA ZAJĘĆ:

DZIEŃ 1:

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 roku w tym uchwalonej „ulgi dla młodych” pracowników rozliczanej przez płatników

 1. Jak zwolnienie podatkowe dla pracowników do 26 roku życia wpływa na naliczanie wynagrodzeń?
  1. Kogo dotyczy zwolnienie?
  2. Jakie są limity zwolnienia?
  3. Do jakich przychodów stosować zwolnienia?
  4. Czy stosować koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową?
  5. Jak wykazać przychody na PIT 11?
  6. Jak rozliczyć składkę zdrowotną odliczaną od zaliczki na podatek dochodowy?
  7. Jak rozliczyć nadwyżkę przychodu ponad kwotę wolną?
  8. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?
  9. Jak obliczyć wiek pracownika?
 2. Jak skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów i ulga podatkowa wpływają na kwoty wolne od potrąceń?
 3. Jak dokonać zmiany zapisów dotyczących wynagrodzeń w przepisach wewnątrzzakładowych?
 4. Czy w umowie o pracę można określić wynagrodzenie pracownika w kwocie netto?
 5. Jak wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?
 6. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego?
 7. Jak ustalić minimalne wynagrodzenie przy umowach zlecenia?
 8. Jak obliczyć wynagrodzenie przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 9. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 10. Jak dzieli się składniki wynagrodzenia dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?
 11. Czym różni się premia od nagrody?
 12. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
 13. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 14. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
 15. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 16. Pytania i dyskusja
prowadzący:
Katarzyna Smulczyk
- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Od kilkunastu lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004.
, stały współpracownik naszej firmy. 


DZIEŃ 2:

Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

 1. Jakie najczęściej popełniane błędy powodują konieczność korygowania dokumentów?
 2. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS?
 3. Jak dokonać korekty nadpłaconych składek z umowy zlecenia?
 4. Jak dokonać korekty w przypadku przedwczesnego zaprzestania naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 5. Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika?
 6. Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 7. Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika?
 8. Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 9. Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 10. Jak wpływa dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac?
 11. Jak rozliczyć zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika?
 12. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
 13. Pytania i dyskusja
prowadzący:
Katarzyna Smulczyk
- wieloletni praktyk w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Od kilkunastu lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w kilku dużych firmach. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wykładowcą na szkoleniach i konferencjach z tematyki kadrowo-płacowej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia i przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pisze artykuły dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Certyfikowany audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN – N 18001:2004.
, stały współpracownik naszej firmy.


DZIEŃ 3:

PPK 2019/2020 – nowe przepisy, konstrukcja, tworzenie, podleganie, wpłaty, dyspozycje, obsługa, rozliczenia podatkowe składek na liście płac, konsekwencje podatkowe, przepisy karne

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Charakterystyka i cele wprowadzenia PPK
  • Podstawowe zasady PPK
  • PPK a OFE – czy jest ryzyko przejęcia środków przez Skarb Państwa?
  • Gwarancja własność środków
  • Zasady dziedziczenia

 2. Tworzenie PPK
  • Wejście w życie ustawy a obowiązek tworzenia PPK
  • Wielkość pracodawcy a terminy tworzenia PPK
  • Umowa o zarządzanie
  • Umowa o prowadzenie
  • Współpraca ze związkami zawodowymi
  • Mikroprzedsiębiorcy a obowiązek tworzenia PPK

 3. PPK a PPE
  • PPE jako alternatywa dla PPK
  • Warunki PPE pozwalające uniknąć PPK
  • Porównanie PPK i PPE

 4. Zakres podmiotowy PPK
  • Osoby objęte PPK – pracownicy i kto jeszcze?
  • Student na zleceniu a PPK
  • Wiek osoby zatrudnionej a podleganie pod PPK
  • Dobrowolny charakter PPK
  • Zasady rezygnacji z PPK

 5. Środki PPK
  • Podstawa naliczania PPK
  • Od czego nie płacimy PPK
  • Wpłaty finansowane przez pracownika
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
  • Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
  • Możliwość dokonywania potrąceń z PPK

 6. Dyspozycje uczestnika
  • Przystąpienie i wystąpienie z PPK
  • Zmiana pracodawcy
  • Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
  • Śmierć uczestnika
  • Rozporządzanie środkami
  • Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
  • Wypłata środków po 60
  • Zwrot środków na wniosek uczestnika
  • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą

 7. Obsługa PPK
  • Zasady inwestowania
  • Koszty zarządzania
  • Nadzór nad funkcjonowaniem
  • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Portal PPK
  • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

 8. Konsekwencje podatkowe PPK
  • Wpłaty PPK a przychody i koszty
  • Zwolnienia podatkowe związane z PPK
  • Kiedy od wypłat zapłacimy podatek

 9. Przepisy karne
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.


Zakopane, Grand Hotel Stamary Wellness & SPA **** - strona hotelu

widok hoteluwidok pokojuwidok basenupanorama basenurestauracja

Mieści się w pochodzącym z 1905 roku budynku, wzniesionym według projektu 
Eugeniusza Wesołowskiego, przy głównej ulicy Zakopanego, wiodącej do centrum miasta.
Stamary
- to pseudonim popularnej wówczas artystki estradowej Marii Budziszewskiej, pierwszej właścicielki, której nakładem środków hotel został wzniesiony.
Obecnie, wizerunek Grand Hotelu Stamary to połączenie pięknej formy architektonicznej, stylowych wnętrz oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających komfort i bezpieczeństwo Gości.
W grudniu 2006 oddane zostało do użytku Gości nowoczesne Centrum Wellness & SPA, w którym szczególne wrażenie robi okazała pływalnia z systemem hydroterapii w formie gejzerów, wodospadów, kaskad i masaży podwodnych oraz duże, funkcjonalne jacuzzi. Przed wejściem na pływalnię można skorzystać z dużej atrakcji, jaką jest „prysznic wrażeń”, zaskakujący ilością programów oddziałujących na zmysły poprzez koloroterapię, z możliwością regulacji intensywności i kierunków wody.
Integralną częścią SPA jest zespół saun, w tym sauna fińska i turecka oraz kabina na podczerwień, połączone z pokojem relaxu, który wprowadza Gości w nastrój wyciszenia.
Hotelowe centrum SPA oferuje szeroką gamę specjalistycznych zabiegów, uwzględniających najwyższe wymagania gości oraz światowe trendy Wellness. Proponujemy - między innymi - zabiegi modelowania ciała przy użyciu urządzeń BHS, zabiegi pojędrniające i modelujące sylwetkę z użyciem nowoczesnej aparatury oraz naturalnych preparatów i ekstraktów roślinnych, takich jak: wyciągi z nasion, płatków kwiatów, owoców, alg i soli morskich. Nie zabrakło także hitów kosmetyki, jak preparaty na bazie kawioru, kawy, winogron, czekolady i złotej perły. W specjalistycznej części przeznaczonej do hydroterapii, proponujemy kąpiele w wannie połączonej z aromaterapią i specjalnym programem kąpieli balneologicznych. Do najbardziej ekskluzywnych form poprawiających wygląd i kondycję skóry należy Kąpiel Mleczna Kleopatry.
Bogata oferta masaży relaksacyjnych i prozdrowotnych stanowi dopełnienie stanu całkowitego relaksu, harmonii ciała i ducha.
Restauracja Stamary
Elegancka, utrzymana w klasycznym stylu, dysponująca miejscami dla 130 osób, jest doskonałym miejscem nie tylko na spotkania z przyjaciółmi i obiady w gronie rodzinnym, lecz także dla organizacji bankietów oraz kameralnych przyjęć.
Bogaty wybór dań, począwszy od staropolskich, poprzez regionalne, wegetariańskie, aż do międzynarodowych, który oferuje Gościom Szef Kuchni, z pewnością zadowoli każdego, a profesjonalna obsługa zadba,
by posiłek odbywał się w miłej i przyjaznej atmosferze.


Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA (np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  - basen, jacuzzi, kompleks saun, siłowniaCena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum Wellness & SPA w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl