ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Prawo pracy w 2019 roku - zmiany przepisów w Kodeksie pracy
Nowe akta osobowe i dokumentacja pracownicza w 2019 roku - ostatnie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych oraz kolejne zmiany od września 2019r.

prowadzący: Paweł Ziółkowski

TERMIN: 14 październik br.
KOD: 3388/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)

Program:
 1. Zmiana sposobu wypłaty wynagrodzeń
  • Wprowadzenie domyślności wypłat bezgotówkowych (od 2019 r.)
  • Zmiana zasad naliczania zaliczek ze stosunku pracy (od 2020 r.)

 2. RODO (od 4 maja 2019 r.)
  • Dane których można żądać od kandydata na pracownika
  • Dane których można żądać od pracownika
  • Zgoda lub przepis jako podstawa przetwarzania danych
  • Zasady przetwarzania danych pracowniczych
  • Dane zwykłe i wrażliwe
  • Przetwarzanie danych biometrycznych
  • Powierzenie kadr na zewnątrz
  • Jakich danych i dokumentów nie należy przechowywać
  • RODO a ZFŚS

 3. Dokumentacja związana z zatrudnieniem
  • Forma czynności prawnych
  • Dokumentacja pracownicza
  • Dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi
  • Świadectwo pracy (od 7.09.2019 r.)

 4. Elektronizacja akt osobowych
  • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej
  • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie mieszanej
  • Konieczność digitalizacji dokumentów
  • Prawo wyboru formy prowadzenia akt osobowych
  • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji

 5. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
  • Nowy okres przechowywania akt osobowych
  • Kogo dotyczy nowy okres przechowywania akt osobowych
  • Procedury postępowania z aktami osobowymi
  • Konieczność informowania pracowników o okresie przechowywania akt osobowych

 6. Nowe rozporządzenie w sprawie akt pracowniczych
  • Porównanie regulacji 2018-2019
  • Nowa część akt osobowych
  • Zasady postępowania z karami
  • Dokumentowanie czasu pracy i urlopów
  • Konieczność dostosowania akt osobowych do nowych regulacji.

 7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący:
Paweł Ziółkowski
- prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl