ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

CZAS PRACY 2019 - nowe zasady dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy

prowadzący: Monika Frączek

TERMIN: 3 grudzień br.
KOD: 3386/2019

MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:
 • zasad prawidłowego planowania czasu pracy,
 • możliwych do zastosowania okresów rozliczeniowych,
 • zasad poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • zasad wyjść prywatnych i ich odpracowania,
 • zasad polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych,
 • zasad rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych,
 • pracy w niedziele, święta i inne dni wolne,
 • skutków nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • czasu pracy kadry kierowniczej,
 • podróży służbowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dyżuru,
 • prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika,
 • okresu przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
 • warunków prowadzenia i przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej.

Program:
 1. Zasady prawidłowego planowania czasu pracy, w tym:

  • obowiązek zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym,

  • ograniczenia planowania czasu pracy ze względu na pojęcie doby pracowniczej (wyjątek ruchomy czas pracy),

 2. Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe, w tym dopuszczalność i zasady przedłużenia okresu rozliczeniowego,

 3. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),

 4. Zasady wyjść prywatnych i ich odpracowania, w szczególności możliwość odpracowania wyjść prywatnych pracowników objętych zakazem pracy w godzinach nadliczbowych (stosowana wykładnia),

 5. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych (przykład przydatnych postanowień w Regulaminie pracy),

 6. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:

  • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),

  • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,

  • zasady przechowywania wniosków pracowników o czas wolny,

 7. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:

  • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,

  • termin na oddanie dnia wolnego,

 8. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:

  • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,

  • ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,

  • przechowywanie dokumentów związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

 9. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

 10. Podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur – wpływ tych okresów niewykonywania pracy na czas pracy pracownika,

 11. Prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika – zasady obowiązujące od początku 2019 r. z uwzględnieniem najnowszej wykładni:

  • rodzaje dokumentów gromadzonych w dokumentacji czasu pracy pracownika,

  • informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika,

  • zasady wydawania kopii dokumentów dotyczących czasu pracy,

 12. Okres przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy, zgodnie z najnowszą wykładnią,

 13. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej, z uwzględnieniem najnowszej wykładni.

 14. Odpowiedzi na pytania uczestników.


prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl