ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PPK 2019/2020 – nowe przepisy, konstrukcja, tworzenie, podleganie, wpłaty, dyspozycje, obsługa, konsekwencje podatkowe, przepisy karne


prowadzący: Paweł Ziółkowski

TERMIN: 26 sierpień
KOD: 3382/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                           
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby   (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby   (brutto: 497,70 zł)

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe
  • Charakterystyka i cele wprowadzenia PPK
  • Podstawowe zasady PPK
  • PPK a OFE – czy jest ryzyko przejęcia środków przez Skarb Państwa?
  • Gwarancja własność środków
  • Zasady dziedziczenia
 2. Tworzenie PPK
  • Wejście w życie ustawy a obowiązek tworzenia PPK
  • Wielkość pracodawcy a terminy tworzenia PPK
  • Umowa o zarządzanie
  • Umowa o prowadzenie
  • Współpraca ze związkami zawodowymi
  • Mikroprzedsiębiorcy a obowiązek tworzenia PPK
 3. PPK a PPE
  • PPE jako alternatywa dla PPK
  • Warunki PPE pozwalające uniknąć PPK
  • Porównanie PPK i PPE
 4. Zakres podmiotowy PPK
  • Osoby objęte PPK – pracownicy i kto jeszcze?
  • Student na zleceniu a PPK
  • Wiek osoby zatrudnionej a podleganie pod PPK
  • Dobrowolny charakter PPK
  • Zasady rezygnacji z PPK
 5. Środki PPK
  • Podstawa naliczania PPK
  • Od czego nie płacimy PPK
  • Wpłaty finansowane przez pracownika
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • Wpłaty finansowane przez Skarb Państwa (wpłata powitalna i dopłaty roczne)
  • Pierwszeństwo składek na PPK przed innymi potrąceniami
  • Możliwość dokonywania potrąceń z PPK
 6. Dyspozycje uczestnika
  • Przystąpienie i wystąpienie z PPK
  • Zmiana pracodawcy
  • Rozwód lub unieważnienia małżeństwa
  • Śmierć uczestnika
  • Rozporządzanie środkami
  • Wypłata środków (w tym wypłata transferowa) przed 60
  • Wypłata środków po 60
  • Zwrot środków na wniosek uczestnika
  • Wypłata inwestycyjna i związana z chorobą
 7. Obsługa PPK
  • Zasady inwestowania
  • Koszty zarządzania
  • Nadzór nad funkcjonowaniem
  • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Portal PPK
  • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
  • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 8. Konsekwencje podatkowe PPK
  • Wpłaty PPK a przychody i koszty
  • Zwolnienia podatkowe związane z PPK
  • Kiedy od wypłat zapłacimy podatek
 9. Przepisy karne
 10. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.
prowadzący: Paweł Ziółkowski
prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl