ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019
Klasyfikacja i ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego

24-26 wrzesień 2019 r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Grażyna Machula

karta zgłoszenia
TERMIN: 24-26 wrzesień
KOD: 3372/2019
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 24/09/2019, wyjazd 26/09/2019 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 1.890 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2324,70 zł); dla 2 osób z jednej firmy cena netto: 1790 zł/os.


WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu

widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

TEMATYKA ZAJĘĆ:

KLASYFIKACJA I EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO
 1. Rzeczowy majątek trwały
  • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
  • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.( CIT i PIT)
  • Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego -ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
  • Regulacje KSR 11 Wartość początkowa i początkowa brutto  środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym w tym: nabycie wytworzenie we własnym zakresie, nieodpłatne uzyskanie, aport, zakup jednostki lub zorganizowanej części, zmiana formy prawnej. Pozostałe korekty wartości  początkowej  w tym :różnice kursowe, zmiany wartości początkowej - ulepszenie a koszty bieżącej eksploatacji i remont ( aspekty bilansowe i podatkowe), ulepszenia w obcych środkach trwałych, zmiany wartości początkowej – trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej ( aspekty bilansowe i podatkowe, Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
  • Kompletność i zdatność do użytkowania- KSR 11
  • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji.- regulacje KSR 5 i prawa podatkowego
  • Środek trwały a nieruchomość inwestycyjna
  • Likwidacja środków trwałych- charakterystyka KSR 11 .
  • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
  • Remonty, bieżące konserwacje, przeglądy certyfikacyjne  ulepszenia, naprawy, części składowe dodatkowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych- KSR 11.
  • Niskocenne składniki majątku trwałego- zasady ich klasyfikacji, i rozliczania księgowo i podatkowo
  • Kluczowe zagadnienia   rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)
  • Zasady wyceny bilansowej, wartość końcowa
  • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)
  • Ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania.
  • Wybrane zagadnienia środków trwałych w budowie; charakterystyka  nakładów inwestycyjnych, oddanie budynku, przyjęcie środków trwałych z inwestycji, likwidacja i sprzedaż środków trwałych, leasing
 2. Wartości niematerialne i prawne (w tym definicja księgowa wg PSR oraz prawa podatkowego, wybrane zagadnienia :prace rozwojowe, licencje, nakłady na witrynę internetową itp., ulgi na nowe technologie).
 3. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, konsultacje.

 AMORTYZACJA, ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH   I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
 1. Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości.
 2. Metody amortyzacji bilansowej - liniowa, degresywna i inne np. metody naturalne- przykłady, okres użyteczności i jego weryfikacja- regulacje KSR 11
 3. Metody amortyzacji podatkowej (przykłady).
 4. Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja- KSR 11
 5. Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).
 6. Rola  Klasyfikacji Środków KŚT w tym: wysokość amortyzacji podatkowej;
 7. Utrata wartości środków trwałych, przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne, wycena w tym: wartość godziwa, użytkowa, odzyskiwalna, ośrodki generujące przepływy pieniężne   a pojedyncze aktywa, częstotliwość przeprowadzania, wykorzystywanie inwentaryzacji zasady amortyzacji do dokonaniu odpisu – KSR 4
 8. Dyskusja, pytania i odpowiedzi, konsultacje.

prowadzący: Grażyna Machula
trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami (pokój 1-osobowy za dopłatą),
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

Opcja 3-dniowa z 3 noclegami 24.09-27.09.br:
2.250 zł /od osoby (+ 23% VAT), dla 2 osób z jednej firmy cena: 2.150 zł/os. (+ 23% VAT)

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl