ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Składki na ZUS w 2019 r. oraz Pracownicze Plany Kapitałowe

prowadzący: Andrzej Radzisław - Radca prawny

TERMIN: 16 lipiec
KOD: 3365/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

NOWY PROGRAM:

 1. Nowe obowiązki płatników wobec ZUS związane ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji (od 1.01.2019 r.):
  • fakultatywne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej krok po kroku (m.in. oświadczenie zamiaru złożenia raportów informacyjnych na nowym druku ZUS),
  • obowiązek i terminy złożenia raportów informacyjnych za zatrudnionych między 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.,
  • raport ZUS RIA i jego elementy,
  • nowy raport ZUS RPA - wykazywanie „13”, dodatków stażowych za okres choroby.

 2. Pracownicze Plany Kapitałowe nowe zadania dla pracodawców:
  • ogólne założenia PPK,
  • wysokość składki pracownika (ubezpieczonego) i pracodawcy. Jak naliczać wynagrodzenia po wprowadzeniu nowej składki,
  • jakich ubezpieczonych dotyczą nowe regulacje,
  • rezygnacja z przystąpienia do PPK.

 3. Zmiany dotyczące opłacania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • jak prawidłowo  ustalić podstawę wymiaru składek obowiązującą w 2019 r.

 4. Składki za pracowników:
  • definicja pracownika w ustawie systemowej,
  • umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS,
  • umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
  • umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
  • definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej,
  • umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności - zagrożenia dla pracodawcy,
  • przychody zwolnione od składek - analiza interpretacji ZUS,
  • odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne,
  • rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
  • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US.

 5. Składki za zleceniobiorców:
  • stawka wynagrodzenia godzinowego, a rozliczenia z ZUS-em,
  • sposoby potwierdzania liczby godziny - zapisy praktyczne,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
  • opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jednocześnie jest pracownikiem, wykonuje inną umowę zlecenia prowadzi działalność gospodarczą, jest członkiem Rady Nadzorczej, ma ustalone prawo do emerytury lub renty - jakich żądać dokumentów,
  • przychody zleceniobiorców zwolnione od składek,
  • wynagrodzenie wypłacane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia - zasady postępowania,
  • umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek,
  • nadpłata (niedopłata) składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorcę - jak rozliczyć się z ubezpieczonym.

 6. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych,
  • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie,
  • kontrakt menadżerski - kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności.

 7. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS:
  • różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług),
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać,
  • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę,
  • uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

 8. Umowa o dzieło - kiedy można ją zawrzeć. Jakie prace są dopuszczana w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego - analiza przypadków:
  • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać aby umowa nie była kwestionowana
  • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ubezpieczonym i z ZUS-em
  • kiedy płatnik może wystąpić o zwrot składek do ubezpieczonego – jak to skutecznie zrobić
  • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego w zakresie podatkowym i w zakresie rozliczeń z ZUS-em.

 9. Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych:
  • jak rozliczać wynagrodzenia członków komisji gminnych.

 10. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  • kiedy składki nie są opłacane
  • zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP nowa definicja pracownika

 11. Rozliczenia z ZUS:
  • zasady rozliczania wpłat  - na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS,
  • dokumenty składane do ZUS-u,
  • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia  konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em,
  • jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki,
  • dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania,
  • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof,
  • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
  • kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację.

 12. Konsekwencje wprowadzenia przepisów ustawy prawo przedsiębiorców  na obowiązki płatników związane z opłacaniem składek ZUS.
 13. Dyskusja – pytania słuchaczy.
prowadzący: Andrzej Radzisław - Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Przez wiele lat zatrudniony w Centrali ZUS, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami.
Jako przedstawiciel ZUS-u brał udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych kierowanych do płatników i ubezpieczonych oraz uczestniczył w spotkaniach (kongresach, sympozjach) związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych.
Autor i współautor poradników i wyjaśnień  kierowanych do jednostek terenowych ZUS.
Od wielu lat publikuje na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl