ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

AKADEMIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2019
Klasyfikacja i ewidencja majątku trwałego w jednostce z uwzględnieniem zmian prawa bilansowego i podatkowego

2-4 lipiec 2019 r.
 Szczawnica Zdrój, Hotel NAWIGATOR kat. ***


prowadzący: Grażyna Machula

TERMIN: 2-4 lipiec 2019 r.
KOD: 3361/2019
MIEJSCE: Szczawnica Zdrój, Hotel NAWIGATOR kat. *** -
strona hotelu

CENA SZKOLENIA netto: 1.790 zł /od osoby (brutto: 2201,70 zł); dla 2 osób z jednej firmy cena netto: 1690 zł/os.


Szczawnica Zdrój, Hotel NAWIGATOR kat. ***strona hotelu
Uzdrowisko Szczawnica (20 km od Nowego Targu, w województwie małopolskim) jest kurortem położonym u stóp Pienin i Beskidu Sądeckiego. W bezpośrednim sąsiedztwie Pienińskiego Parku Narodowego, w malowniczej dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego dopływu Dunajca. Szczawnica jest znanym uzdrowiskiem już od połowy XIX wieku. Szczawnica i jej okolice to jedno z najpiękniejszych zakątków na mapie Polski, to miejsce kultywowania dawnych tradycji i fascynujących przygód. Niewątpliwie tym co stanowi największe walory - to przyroda: góry, lasy, liczne szlaki turystyczne, zdrowe górskie powietrze, specyficzny mikroklimat, wody mineralne, spływ Dunajcem, liczne przejścia graniczne- turystyczne ze Słowacją, dobre warunki do uprawiania sportów: kajakarskich, rowerowych, lotniarskich, turystyki pieszej, zimą - narciarstwa i snowboardu.
Spacerując po Szczawnicy, można podziwiać liczne budynki z XVIII i XIX wieku, nawiązujące stylem do typowej architektury zdrojowej z wyraźnymi wpływami szwajcarskimi.
Będziemy Państwa gościć w Hotelu Nawigator w Szczawnicy. To komfortowy obiekt wypoczynkowy prezentujący standard usług, który zadowoli najbardziej wymagających Klientów. To również idealne miejsce dla ludzi pragnących połączyć pracę z wypoczynkiem w Szczawnicy.
Do dyspozycji gości hotelu gabinet masażu, sauna, fitness, stół bilardowy oraz monitorowany parking samochodowy.

JAK DOJECHAĆ:
GPS N: 49°25'39.93", E: 20°29'10.67"
Dojazd do Szczawnicy zapewnia droga powiatowa łącząca Szczawnicę z Krościenkiem.
Przez Krościenko zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Szczawnicy przebiega droga wojewódzka Nowy Targ - Krościenko - Łącko - Nowy Sącz, dzięki której Szczawnica zapewnione ma połączenia drogowe z głównymi węzłami komunikacyjnymi na obszarze województwa.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

KLASYFIKACJA I EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

 1. Rzeczowy majątek trwały
  • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
  • Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.( CIT i PIT)
  • Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego -ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.
  • Regulacje KSR 11 Wartość początkowa i początkowa brutto  środka trwałego w prawie bilansowym i podatkowym w tym: nabycie wytworzenie we własnym zakresie, nieodpłatne uzyskanie, aport, zakup jednostki lub zorganizowanej części, zmiana formy prawnej. Pozostałe korekty wartości  początkowej  w tym :różnice kursowe, zmiany wartości początkowej - ulepszenie a koszty bieżącej eksploatacji i remont ( aspekty bilansowe i podatkowe), ulepszenia w obcych środkach trwałych, zmiany wartości początkowej – trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej ( aspekty bilansowe i podatkowe, Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).
  • Kompletność i zdatność do użytkowania- KSR 11
  • Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji.- regulacje KSR 5 i prawa podatkowego
  • Środek trwały a nieruchomość inwestycyjna
  • Likwidacja środków trwałych- charakterystyka KSR 11 .
  • Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.
  • Remonty, bieżące konserwacje, przeglądy certyfikacyjne  ulepszenia, naprawy, części składowe dodatkowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych- KSR 11.
  • Niskocenne składniki majątku trwałego- zasady ich klasyfikacji, i rozliczania księgowo i podatkowo
  • Kluczowe zagadnienia   rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)
  • Zasady wyceny bilansowej, wartość końcowa
  • Zaprzestanie ujmowania (odłączenie, sprzedaż, likwidacja, wymiana, nieodpłatne przekazanie)
  • Ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania.
  • Wybrane zagadnienia środków trwałych w budowie; charakterystyka  nakładów inwestycyjnych, oddanie budynku, przyjęcie środków trwałych z inwestycji, likwidacja i sprzedaż środków trwałych, leasing
 2. Wartości niematerialne i prawne (w tym definicja księgowa wg PSR oraz prawa podatkowego, wybrane zagadnienia :prace rozwojowe, licencje, nakłady na witrynę internetową itp., ulgi na nowe technologie),

AMORTYZACJA, ODPISY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH   I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

 • Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości.
 • Metody amortyzacji bilansowej - liniowa, degresywna i inne np. metody naturalne- przykłady, okres użyteczności i jego weryfikacja- regulacje KSR 11
 • Metody amortyzacji podatkowej (przykłady).
 • Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja- KSR 11
 • Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).
 • Rola  Klasyfikacji Środków KŚT w tym: wysokość amortyzacji podatkowej;
 • Utrata wartości środków trwałych, przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne, wycena w tym: wartość godziwa, użytkowa, odzyskiwalna, ośrodki generujące przepływy pieniężne   a pojedyncze aktywa, częstotliwość przeprowadzania, wykorzystywanie inwentaryzacji zasady amortyzacji do dokonaniu odpisu – KSR 4

prowadzący:
Grażyna Machula - trener, praktyk, absolwentka SGH; przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A..; od 16 lat wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW i członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na doradców inwestycyjnych; opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • nielimitowane bezpłatne korzystanie z atrakcji hotelowych, (szczegóły na stronie hotelu).
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl