ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe i ich amortyzacja, leasing w 2019 roku
z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 i MSRów oraz zmian przepisów podatkowych

prowadzący: Arkadiusz Lenarcik


TERMIN: 18 lipiec br.
KOD: 3357/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie

 2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych

  • Ustawa o rachunkowości

  • Prawo podatkowe

  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - nowe podejście

  • Zakres standardu

  • Różnice pomiędzy KRS 11 a MSR 16

 4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7  

  • Okres użyteczności środków trwałych

  • Wartości szacunkowe a środki trwałe

  • Obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności

  • Ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych

 5. Środki trwałe -  zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego

  • Amortyzacja środków trwałych  - zmiany 2017

  • Zmiany w PIT i CIT obowiązujące od 2018 roku

 6. Wycena wartości początkowej środków trwałych:

  • Wytworzonych we własnym zakresie

   • nakłady na remont środka trwałego przed oddaniem do użytkowania

   • likwidacja środka trwałego a koszt wytworzenia

   • zaniechana inwestycja

  • Nabytych (nowe i używane)

  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.

  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego

  • Odłączenie części składowej środka trwałego

  • Środki trwałe sieciowe

  • Darowizny środków trwałych

  • Prawo wieczystego użytkowania

   • Prezentacja

   • Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności

   • Wycena

  • Środki trwałe a nieruchomości inwestycyjne

  • Inne przypadki

 7. Amortyzacja środków trwałych

  • Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa

  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych

  • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony

 8. Inwentaryzacja środków trwałych

  • Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji

  • Inwentaryzacja środków niskocennych

 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych

  • Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”

  • Ujęcie początkowe – cena nabycia oraz koszt wytworzenia

  • Ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa modele wyceny

  • Amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.

  • Komponenty środków trwałych – praktyczne zagadnienia

 10. Leasing środków trwałych:

  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5

  • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym

  • Opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – wątpliwości interpretacyjne.

  • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na praktycznym przykładzie

 11. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.

prowadzący: Arkadiusz Lenarcik - Dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident.
Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl