ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek u źródła w 2019 roku - nowe zasady rozliczania

prowadzący: Michał Sokołowski

TERMIN: 3 lipiec
KOD: 3344/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 


Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób, które mają w praktyce do czynienia z problematyką opodatkowania podatkiem u źródła.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom istotę podatku u źródła. W ramach szkolenia omówione zostaną w szczególności rodzaje należności, przy wypłacie których pobiera się podatek u źródła, w jakich przypadkach można odstąpić od jego poboru a także inne zagadnienia związane z podatkiem u źródła. W wyniku odbycia szkolenia uczestnik powinien nabyć umiejętności pozwalające na samodzielne przeprowadzenie analizy konsekwencji podatkowych wypłat należności oraz ustalenie czy, a jeśli tak, w jakiej wysokości należy pobrać podatek u źródła od danej wypłaty.

PROGRAM:

 1. Istota podatku u źródła
  1. Nieograniczony obowiązek podatkowy
  2. Ograniczony obowiązek podatkowy
  3. Podwójne opodatkowanie dochodów – nieograniczony obowiązek podatkowy w państwie rezydencji i ograniczony obowiązek podatkowy w państwie źródła
  4. Metody unikania podwójnego opodatkowania
   1. Metoda zaliczenia
   2. Metoda zwolnienia
  5. Instrumenty pozwalające na uniknięcie podwójnego opodatkowania
   1. Przepisy zawarte w Ustawie CIT i Ustawie PIT
   2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
    1. Status umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
    2. Zasada działania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
    3. Sposób weryfikacji skutków podatkowych w oparciu o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – jak analizować umowę?
  6. Podatek u źródła jako forma poboru podatku
   1. Instytucja płatnika podatku u źródła na gruncie ordynacji podatkowej – podstawowe zagadnienia i zakres odpowiedzialności
   2. Najczęstsze rodzaje płatności podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła
   3. Kroki konieczne do przeprowadzenia w celu zweryfikowania właściwych stawek podatku u źródła

 2. Opodatkowanie odsetek
  1. Definicja pojęcia „odsetki” dla celów opodatkowania podatkiem u źródła
  2. Opodatkowanie podatkiem u źródła odsetek w ramach umów typu „cash-pooling”
  3. Opodatkowanie podatkiem u źródła odsetek karnych
  4. Opodatkowanie podatkiem u źródła odsetek wynikających z dostaw towarów/usług
  5. Stawki preferencyjne dla opodatkowania odsetek wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  6. Zwolnienie z opodatkowania odsetek w Ustawie CIT i Ustawie PIT

 3. Opodatkowanie należności licencyjnych
  1. Znaczenie pojęcia „należności licencyjne” dla celów opodatkowania podatkiem u źródła
  2. Opodatkowanie podatkiem u źródła opłat za korzystanie z programów komputerowych
  3. Opodatkowanie podatkiem u źródła opłat za korzystanie z urządzeń
  4. Stawki preferencyjne dla opodatkowania należności licencyjnych wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  5. Zwolnienie z opodatkowania należności licencyjnych w Ustawie CIT i Ustawie PIT

 4. Opodatkowanie dywidend
  1. Znaczenie pojęcia „dywidenda” dla celów opodatkowania podatkiem u źródła
  2. Stawki preferencyjne dla opodatkowania dywidend wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  3. Zwolnienie z opodatkowania dywidend w Ustawie CIT i Ustawie PIT

 5. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw
  1. Opodatkowanie niektórych usług stanowiących zyski przedsiębiorstw podatkiem u źródła
  2. Katalog usług podlegających opodatkowaniu
  3. Traktowanie zysków przedsiębiorstw na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 6. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej, wynagrodzenia dyrektorów
  1. Rodzaje dochodów, w stosunku do których należy rozpatrywać obowiązek poboru podatku u źródła
  2. Regulacje na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 7. Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła od 1 stycznia 2019 r.
  1. Nowe pojęcie rzeczywistego odbiorcy płatności na gruncie Ustawy CIT i Ustawy PIT od 1 stycznia 2019 r.
   1. Warunki jakie spełnić musi dany podmiot w celu uznania za rzeczywistego odbiorcę
   2. Konsekwencje uznania danego podmiotu za niebędącego rzeczywistym odbiorcą należności
  2. Zasada podstawowa poboru podatku u źródła – pobór według stawki podstawowej
  3. Odstępstwa przy poborze podatku od należności nie przekraczających 2.000.000,00 PLN
   1. Dochowanie należytej staranności – jak prawidłowo udokumentować prawo do stosowania stawek preferencyjnych?
   2. Oświadczenia w przypadku niektórych płatności zwolnionych – jakich płatności dotyczy? Jak powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja?
  4. Odstępstwa przy poborze podatku od należności przekraczających kwotę 2.000.000,00 PLN
   1. Oświadczenie do urzędu skarbowego – co powinno zawierać? Na co zwrócić szczególną uwagę przy składaniu oświadczenia?
   2. Opinia o stosowaniu zwolnienia – zasady wydawania opinii. Dlaczego podatnicy jak najszybciej powinni zwrócić się o wydanie opinii?
  5. Zasady zwrotu podatku u źródła
  6. Nowelizacja Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r. w zakresie podatku u źródła – dodatkowe zobowiązanie podatkowe

 8. Pozostałe istotne zagadnienia związane z poborem podatku u źródła
  1. Deklaracje, do złożenia których zobowiązany jest płatnik podatku u źródła
  2. Kurs waluty stosowany przy poborze podatku u źródła
  3. Certyfikat rezydencji – kiedy potrzebny jest oryginał, kiedy kopia?
  4. Co jest podstawą, od której należy naliczyć podatek u źródła?
  5. Czy podatek u źródła jest kosztem uzyskania przychodów?
 9. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
Michał Sokołowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl