ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY 2019 w praktyce - zastosowanie nowych przepisów.
3-dniowe szkolenie od zatrudnienia do zwolnienia, urlopy, czas pracy, dokumentacja kadrowa, PPK

26-29 maja 2019 r.
Zakopane, hotel Nosalowy Dwór Wellness & Spa


prowadzący: Paweł Ziółkowski, Monika Frączek

TERMIN: 26-29 maja br.
KOD: 3331/2019
                           KARTA ZGŁOSZENIA 
MIEJSCE: Zakopane, hotel Nosalowy Dwór - strona hotelu

CENA SZKOLENIA netto do 13 maja: 2.100 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2583 zł)
po 13 maja cena netto: 2.250 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2767,50 zł)


Zakopane, hotel Nosalowy Dwór Wellness & Spa - strona hotelu
Poznaj atuty największego resortu pod Tatrami. Nosalowy Dwór to więcej niż kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal, to przestrzeń wypoczynku. Przestrzeń, gdzie tworzą się emocje, zaś oferty dopasowują się do indywidualnych oczekiwań Gości.
Resort składa się z czterech wyjątkowych obiektów: Rezydencji I Nosalowy Dwór, Rezydencji II Nosalowy Dwór, Hotelu Grand Nosalowy Dwór oraz Hotelu Nosalowy Dwór.Każdy z nich jest wyjątkowy, unikalny w wystroju ale łączy je architektoniczny styl inspirowany stylem najlepszych alpejskich kurortów o unikatowej wartości marki, które przejawiają się na każdym kroku i w każdym aspekcie pobytu.Resort Nosalowy Dwór to miejsce, stworzone z myślą o Tobie i Twoim komforcie. Jest tu wszystko czego potrzebujesz by prawdziwie wypocząć. Przekonaj się, że wypoczynek w Hotelach Nosalowy Dwór to doświadczenie niezwykłe, podczas którego zastanawiasz się tylko nad długością pobytu. Gdzie wszystko, nawet wysokie szczyty Tatr są na wyciągnięcie ręki.W Nosalowym Dworze Goście mają do dyspozycji hotelowy basen. To miejsce stworzone do wypoczynku i aktywności w pięknych wnętrzach - warto skorzystać z niego o każdej porze dnia.Bez względu na to, czy jest to wyjazd turystyczny czy biznesowy, strefa basenowa pozwoli zregenerować się i zrelaksować po całym dniu aktywności. Hotel z basenem w Zakopanem świetnie się sprawdzi podczas wyjazdu w pojedynkę, w parze, a także całą rodziną. Goście hotelowi mają nieograniczony dostęp do strefy basenowej, dzięki czemu każdy swobodnie znajdzie odpowiednią porę na pływanie dla siebie.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą oraz rezerwacji pokoju 1-osobowego za dopłatą.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

dzień 1:

Od zatrudnienia do zwolnienia oraz PPK

 1. Zasady zawierania umów o pracę oraz inna dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika
  • Zakres umowy o pracę
  • Rodzaje umów o pracę
  • Zasady zawierania umów o pracę
  • Potwierdzanie warunków zatrudnienia
  • Elektronizacja akt osobowych
  • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
 2. Umowy cywilnoprawne w kontekście nasilonych kontroli PIP i ZUS.
  • Dzieło a zlecenie
  • Jak bezpiecznie zawierać umowy zlecenia?
  • Jak bezpiecznie zawierać umowy o dzieło?
  • Jakich argumentów używa ZUS przy podważaniu umów o dzieło?
  • Kontrakty menedżerskie
  • Samozatrudnienie
  • Minimalne wynagrodzenie przy zleceniu
  • Ustalanie godzin świadczenia usług
  • Umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 3. Czasowa i stała zmiana warunków zatrudnienia
  • Aneks do umowy o pracę (porozumienie zmieniające)
  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 4. Rozwiązanie stosunku pracy
  • Możliwości rozwiązania stosunku pracy
  • Przekazywanie oświadczeń woli o zwolnieniu
  • Określanie przyczyn zwolnienia
  • Okresy wypowiedzenia
  • Możliwość skrócenia okresów wypowiedzenia
  • Ochrona przed zwolnieniem (w tym ochrona przedemerytalna)
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
  • Świadectwo pracy
  • Informacja o przechowywaniu akt osobowych
 5. Pracownicze plany kapitałowe
  • Obowiązki pracodawcy związane z PPK
  • Dobrowolny charakter PPK
  • Składka opłacana przez pracodawcę
  • Składka opłacana przez pracownika
  • Dopłaty Skarbu Państwa
dzień 2:

Czas pracy, urlopy, szczególne uprawnienia pracownicze, ZFŚS, zajęcia komornicze

 1. Czas pracy – planowanie i rozliczanie w aktualnym stanie prawnym
  • Normy pracy i odpoczynku
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Harmonogramy pracy
  • Najczęściej występujące problemy przy ustalaniu czasu pracy
 2. Udzielanie urlopów i zwolnień oraz usprawiedliwianie nieobecności
  • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
  • Zasady udzielania innych urlopów
  • Płatne i niepłatne zwolnienia od pracy
  • Dokumentowanie nieobecności pracowniczych
 3. Uprawnienia rodzicielskie
  • Urlop macierzyński
  • Urlop rodzicielski
  • Urlop wychowawczy
  • Urlop ojcowski
  • Łączenie urlopu z pracą
  • Odroczenie części urlopu rodzicielskiego
  • Skrócenie czasu pracy
  • Ochrona przed zwolnieniem
 4. Uprawnienia związane z niepełnosprawnością
  • Skrócony wymiar czasu pracy
  • Brak możliwości odbioru godzin
  • Ograniczenia w zatrudnieniu
  • Przerwa na gimnastykę
  • Dodatkowy urlop
  • Wolne na zabiegi
 5. ZFŚS
  • Osoby uprawnione
  • Różnicowanie świadczeń
  • Czy każde świadczenie należy różnicować
 6. Ochrona wynagrodzeń za pracę
  • Ogólne zasady ochrony wynagrodzeń
  • Potrącenia komornicze ze stosunku pracy
  • Potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych (nowe zasady 2019)
  • Potrącenia komornicze w przypadku samozatrudnienia
  • Potrącenia komornicze z zasiłków
dzień 3:

Prawo pracy 2019 - obowiązujące od 4 maja 2019 zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o ZFŚS, nowe akta osobowe, najnowsza wykładnia dotycząca dokumentacji pracowniczej oraz dalsze nadchodzące zmiany (w tym w świadectwach pracy)

 1. Nowe regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, które weszły od 4 maja br.
 2. Nowy zakres kwestionariuszy osobowych (oświadczeń o danych kandydatów do pracy oraz pracowników)– jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich już nie wpisywać, koniec wpisywania imion rodziców w świadectwie pracy,
 3. Nowe zasady przetwarzania danych za zgodą,
 4. Nowe przepisy dotyczące monitoringu,
 5. Wymóg pozyskiwania dodatkowych oświadczeń od osób przetwarzających tzw. szczególne dane osobowe,
 6. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników, w szczególności:
  • podstawa prawna pozyskiwania danych o miejscu zamieszkania kandydata do pracy,
  • przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne (z omówieniem planowanych zmian zakładających zmniejszenie częstotliwości badań),
  • zasady umieszczania w aktach osobowych dokumentów dotyczących badań w dokumentacji pracowniczej,
 7. Zmiany do Kodeksu pracy wprowadzane ustawą nowelizującą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dotychczasowy druk sejmowy 1653), w tym:
  • nowe przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji,
  • nowe terminy dla pracownika na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy (konieczność naniesienia poprawki na wzór świadectwa pracy),
  • nowe wykroczenie – niewydanie świadectwa pracy w terminie oraz skutki jego popełnienia,
 8. Najnowsza wykładnia dotycząca prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz opinie UODO, w tym:
  • zasady poprawnego wypełnienia obowiązku informacyjnego (sposób przekazania informacji, język przekazanej informacji zgodnie z wykładnią UODO),
  • wykładnia dotycząca zasad dokumentowania czasu pracy poszczególnych pracowników, wyjaśnienie czy dokumentowanie czasu pracy może być częściowo papierowe, a częściowo elektroniczne,
  • nowe czy stare akta (co się umieszcza w części A nowych akt),
  • dokumenty dotyczące urlopów wypoczynkowych zbierane dla danego pracownika – jakie konkretnie dokumenty tam umieszczać zgodnie z najnowszą wykładnią,
  • zasady wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej – wykładnia MRPiPS odnośnie tego, jak postępować wobec pracowników nadużywających uprawnienia do uzyskania kopii,
  • poprawna realizacja obowiązku poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo,(opinia MRPiPS, przykładowy wzór informacji), wyjaśnienie jakiej kategorii pracowników nie dotyczy ten obowiązek,
  • Wyjaśnienie, jakie warunki mają być zapewnione w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest papierowa dokumentacja pracowników, których stosunek pracy ustał i do kiedy warunki te mają być zapewnione – stanowisko MRPiPS oraz PIP,
  • Jak poprawnie prowadzić dokumentację elektroniczną.
 9. Pozostałe istotne zagadnienia
 10. Konsultacje, pytania.

prowadzący:

Paweł Ziółkowski
Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor  publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Stały współpracownik naszej firmy.


Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 3 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami (pokój 1-osobowy za dopłatą),
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl