ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY 2019 - nowe regulacje oraz interpretacje i PPK
Dokumentacja pracownicza – najnowsza wykładnia dotycząca prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz dalsze, nadchodzące zmiany w przepisach w tym zakresie
oraz Pracownicze Programy Kapitałowe

prowadzący: Monika Frączek

TERMIN: 28 marzecWrocław, mapa objazdu do firmy ESAL podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3318/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 
PROGRAM:

 1. Najnowsza wykładnia dotycząca nowych zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujących od 1 stycznia br., w tym:

  • zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,

  • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w wersji papierowej i elektronicznej (wykładnia Ministerstwa Cyfryzacji),

 2. Poprawne kwestionariusze osobowe od kandydata i pracownika – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich nie wpisywać,

 3. Zasady wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej – wyjaśnienie jak postępować wobec pracowników nadużywających tego uprawnienia,

 4. Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dla stosunków pracy nawiązanych od 1 stycznia br. oraz obowiązek poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – zasady poprawnego sporządzenia informacji wydawanej razem ze świadectwem pracy,

 5. Przypadki, w których pracodawca musi założyć nowe akta osobowe pracownikowi, który już u niego pracował,

 6. Zasady postępowania z dokumentacją pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia br. i już nie pracujących albo pracujących na podstawie trwającego stosunku pracy – najnowsza wykładnia,

 7. Zasady poprawnej zmiany postaci dokumentacji pracowniczej w razie podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu jej (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,

 8. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,

 9. Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych (druk sejmowy nr 3050), w szczególności:

  • kolejne, nowe kwestionariusze osobowe (zmiana treści kwestionariuszy w związku z nowelizacją Kodeksu pracy),

  • oświadczenia od pracowników przetwarzających dane wskazane w art. 9 ust. 1 i 10 RODO.

 10. Nowe dokumentacyjne obowiązki pracodawców związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym;

  • obowiązki informacyjne wobec uczestników PPK,

  • obowiązki dokonania wyboru instytucji finansowej we współudziale ze związkami zawodowymi albo przedstawicielstwem pracowników,

  • obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK,

  • obowiązek prawidłowego postępowania z deklaracjami uczestników PPK (wiele rodzajów deklaracji dotyczących np. rezygnacji z wpłat na PPK),

  • obowiązki informacyjne wobec instytucji finansowej,

  • obowiązek prawidłowego naliczania wpłat własnych i uczestników PPK,

  • obowiązek kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń w zależności od tego, czy pracownik dokonuje wpłat na PPK czy z nich zrezygnował.

 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.


prowadzący:
Monika Frączek
- specjalista prawa pracy z 16 letnim doświadczeniem. Prawnik, wieloletni główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także pracodawców i osób zarządzających w imieniu pracodawcy przedsiębiorstwem lub instytucją. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl