ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASH FLOW) - praktyczne techniki sporządzania metodą pośrednią

prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

TERMIN: 28 marzecmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3317/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 590 zł /od osoby
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 530 zł /od osoby

KARTA ZGŁOSZENIAPROGRAM:

  1. Wprowadzenie

  2. Regulacje rachunkowości w zakresie sprawozdawczości przepływów pieniężnych  - nowelizacja KSR 1 z października 2017.

  3. Identyfikacja najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: różnice kursowe, odsetki i dywidendy, kredyty w rachunku bieżącym, aktualizacja wartości, darowizny i dotacje, leasing finansowy, wkłady niepieniężne, koszty emisji itp.

  4. Prezentacja zestawień technicznych pomocnych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

  5. Zasady budowy pomocniczych zestawień technicznych, powiązania między poszczególnymi zestawieniami pomocniczymi oraz uzgadnianie ich poprawności.

  6. Ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej oraz zasady ustalania i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej.

  7. Eliminacje zdarzeń niepieniężnych i wartości memoriałowych uwzględnionych przy ustalaniu kwot wpływów i wydatków.

  8. Analiza rozbudowanego przykładu liczbowego na podstawie Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1.

  9. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia, konsultacje.
  10. Zakończenie.

Prowadzący:
Prof. dr hab. Ewa Śnieżek - wybitny ekspert i renomowany trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 „Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz bardzo wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. „Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, wieloletni współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl