ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek od towarów i usług VAT w 2019 roku z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019r.,
oraz kolejne zmiany w 2019 roku

prowadzący: Michał Sokołowski

TERMIN: 13 maj
KOD: 3315/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

KARTA ZGŁOSZENIA 


Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT.
Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zmiany na 2019 rok oraz zmiany, których wejście w życie planowane jest na 2019 rok. W dalszej części szkolenia przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia związane z niektórymi z wprowadzonych wcześniej zmian w VAT oraz inne aktualne zagadnienia z zakresu VAT.

UAKTUALNIONY PROGRAM:

 1. Zmiany w VAT od 2019 r. i zmiany w VAT planowane na 2019 r.
  1. Zmiany w zastosowaniu ulgi na złe długi
   1. Termin na skorzystanie z ulgi na złe długi
   2. Dla jakich wierzytelności mogą być stosowane nowe przepisy
  2. Zniesienie obowiązku składania wniosków przy zwrocie VAT
  3. Zmiany w opodatkowaniu bonów, voucherów i kart podarunkowych
   1. Bony jednego przeznaczenia
   2. Bony różnego przeznaczenia
   3. Traktowanie bonów, kart podarunkowych w 2018 r. i 2019 r.
  4. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
  5. Zasady wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej pierwotnie paragonem fiskalnym
   1. Umożliwienie wystawienia faktury wyłącznie do paragonu wskazującego NIP nabywcy
   2. Sankcje
  6. Zmiany przy wykreślaniu podatników z rejestru VAT
   1. Zasady wykreślania podatników składających deklaracje VAT zerowe
   2. Zasady wykreślania podatników nieskładających deklaracji VAT
  7. Zmiany w definicji pierwszego zasiedlenia determinującej zastosowanie jednego ze zwolnień z VAT przy sprzedaży nieruchomości
  8. Kasy rejestrujące online
   1. Centralne Repozytorium Kas
   2. Warunki korzystania ze starych kas
   3. Warunki obligatoryjnego stosowania kas fiskalnych online
  9. Nowa matryca stawek VAT
  10. Wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej
  11. Zmiana stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT
  12. Zmiany przy transakcjach z rolnikami ryczałtowymi
  13. Nienależne wzbogacenie podatnika a zwrot VAT – możliwość dodatkowej weryfikacji urzędu skarbowego przy zwrocie VAT
  14. Centralny rejestr faktur
  15. Zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT
   1. Cele zmian
   2. Nowe rozwiązanie – rozbudowany plik JPK
  16. Nowy wykaz podatników podatku VAT
   1. Roszerzenie danych przechowywanych w rejestrze
   2. Istotne konsekwencje w zakresie realizacji transakcji z podatnikami wykazanymi w rejestrze dotyczące solidarnej odpowiedzialności i podatków dochodowych
 2. Zmiany w VAT w 2018 roku – podzielona płatność
  1. Korzyści płynące z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
   1. korzyści dla nabywcy
   2. korzyści dla dostawcy
  2. Problemy ze split-payment
   1. Zapłata na rachunek VAT nieprawidłowej kwoty podatku VAT
   2. Zaliczka a podzielona płatność
   3. Rachunki zastrzeżone a podzielona płatność
   4. Dokonywanie płatności w walutach obcych
   5. Egzekucja a środki zgromadzone na rachunku VAT
  3. Czy warto dokonywać płatności na rzecz klientów metodą podzielonej płatności?
  4. Co zrobić jeśli nie chcemy otrzymywać zapłaty za faktury za pomocą podzielonej płatności
  5. Dotychczasowe doświadczenia Ministerstwa Finansów ze split payment
  6. Plany Ministerstwa Finansów związane ze split payment
 3. Odliczenie VAT w 2019 r.
  1. Faktura jako dokument będący podstawą do odliczenia VAT
  2. Błędy formalne a prawo do odliczenia VAT
  3. Faktura bez NIP a prawo do odliczenia VAT
  4. Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany
  5. Odliczenie VAT przy pośrednim związku z czynnościami nieopodatkowanymi
  6. Odliczenie VAT za okres wykreślenia z rejestru VAT – wyrok TSUE
  7. Odliczenie VAT a nadużycie prawa w podatku VAT
  8. Odliczenie VAT w przypadku zakupów podlegających odwrotnemu obciążeniu
   1. Odliczenie VAT przy imporcie usług
   2. Odliczenie VAT przy zakupie usług budowlanych
   3. Odliczenie VAT przy krajowym zakupie towarów od zagranicznego dostawcy
   4. Odliczenie VAT przy zakupie towarów z załącznika nr 11 Ustawy VAT
   5. Odliczenie VAT przy WNT
  9. Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nierzetelny
   1. Przykłady oszustw
   2. Obrona przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia – dobra wiara
 4. WDT, eksport towarów, transakcje łańcuchowe
  1. Definicja WDT, eksportu towarów, transakcji łańcuchowych
  2. Problemy przy identyfikowaniu transakcji
   1. Zakup i opóźniony przewóz poza Polskę
   2. Przerwanie transportu – w jakich przypadkach do niego dojdzie?
   3. Zakup i przekazanie towaru do wykonania na nim usług przed przewozem poza Polskę
   4. Świadczenie usług za granicą i przemieszczenie towarów z Polski w celu ich wykonania
   5. Wywóz do kontrahenta spoza Unii Europejskiej z przerwą w transporcie na terytorium Unii Europejskiej
  3. Główne przypadki narażenia na oszustwo / kwestionowanie przez organy podatkowe
   1. Otrzymanie nieprawdziwych danych dotyczących nabywcy
   2. Otrzymanie sfałszowanych dokumentów przewozowych
   3. Należyta staranność w eksporcie towarów – pytanie prejudycjalne NSA do TSUE
  4.  Przykładowe procedury w celu dochowania należytej staranności
 5. Refakturowanie
  1. Przepisy Ustawy VAT dotyczące refakturowania
   1. Fikcja prawna Ustawy VAT
   2. Refakturowanie a zwrot kosztów niepodlegający opodatkowaniu VAT
  2. Zasady wystawiania faktur VAT dokumentujących refakturowanie
  3. Aktualne problemy związane z refakturowaniem
   1. Moment powstania obowiązku podatkowego
   2. Stawka VAT przy refakturowaniu
   3. Refakturowanie usług budowlanych
   4. Inwestor zastępczy jako podwykonawca
 6. Pytania i odpowiedzi. Konsultacje, dyskusja.
prowadzący:
Michał Sokołowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl