ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zmiany w podatkach 2019
Podatek VAT w 2019 roku - zmiany, JPK, fakturowanie, kasy fiskalne,
transakcje trójstronneTERMIN: 22 marzecmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3314/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA


SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Split payment:
  • zasady dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku VAT,
  • zasady dokonywania płatności z rachunku VAT,
  • możliwość wystąpienia o zwrot podatku w trybie 25 dni,
  • możliwość wystąpienia do naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przeniesienie środków z rachunku VAT na rachunek bieżący,

 2. Struktury JPK.

 3. Refakturowania usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

 4. Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy, sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT i w informacji podsumowującej.

 5. Miejsce świadczenia:
  • z tytułu dostawy towarów,
  • z tytułu wykonania usługi,
  • z tytułu WNT

 6. Podstawa opodatkowania VAT
  • skonto,
  • transport, ubezpieczenie,
  • zwrot wydatków,
  • nieodpłatne świadczenia,
  • opakowania zwrotne,
  • kurs walutowy
  • zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania 7. Fakturowanie
  • terminy wystawiania faktur, faktur korygujących, duplikatów,
  • zwroty towarów,
  • faktury i noty korygujące,
  • art. 108 ustawy o VAT (m.in. puste faktury, w jakich sytuacjach wystawienie „pustej” faktury nie powoduje powstania obowiązku odprowadzenia podatku należnego),
  • anulowanie faktur,
  • orzecznictwo i interpretacje podatkowe dotyczące przedmiotowego zakresu

 8. Zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
  • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,
  • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
  • dostawa „mediów”
  • usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,
  • dostawa gruntów, budynków, budowli,
  • zaliczki, zadatki, przedpłaty,
  • obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się wg metody kasowej,
  • WNT, WDT, import usług i zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca

 9. Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:
  • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane)
  • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,
  • zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,
  • terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
  • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

 10. Zmiany w VAT w 2019 r.
  • ulga na złe długi na gruncie VAT,
  • regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych:
   • bony jednego przeznaczenia a bony różnego przeznaczenia,
   • emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
   • świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
   • obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.
  • deklaracje VAT od 1 lipca 2019 r.:
   • zmiana struktury JPK,
   • wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
   • wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
   • rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.
  • zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT.
  • Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
   • plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
   • sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
   • nowe zasady wystawiania paragonów,
   • modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
   • nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
  • zasady stosowania zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, u których roczne obroty nie przekraczają 200.000 zł.

 11. Bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący: wysokiej klasy ekspert z zakresu podatku VAT, wieloletni trener i ekspert, osoba wysoce komunikatywna, długoletni pracownik aparatu skarbowego.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl