ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych.
Problemy interpretacyjne oraz zmiany przepisów dotyczące rozliczania podatku w 2019 r.

prowadzący: Jarosław Sekita

TERMIN: 8 marzecmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3306/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 480 zł /od osoby (brutto: 590,40 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
 

KARTA ZGŁOSZENIA 


PROGRAM:

 1. Wybór właściwej umowy międzynarodowej,

 2. Konwencja MLI a nowe zasady rozliczania dochodów w stosunkach międzynarodowych,

 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania nop, ryzyko „rozszerzenia” rezydencji podatnika CIT, zmiana rezydencji podatkowej przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne zagadnienia),

 4. Ograniczony obowiązek podatkowy (przesłanki i skutki powstania op, teorie: efektu świadczenia, domicylu nabywcy świadczenia, miejsca wykonywania czynności przez podatnika, sprzeczności w orzecznictwie NSA, inne zagadnienia),

 5. Metody unikania podwójnego opodatkowania. Wzmianka,

 6. Certyfikat rezydencji (definicja, certyfikat elektroniczny, kopia certyfikatu, okres ważności, inne zagadnienia),

 7. Moment uzyskania przychodu opodatkowanego „u źródła” (kontrowersje wynikające z orzecznictwa),

 8. Dochody podlegające podatkowi „u źródła” w polskim prawie podatkowym,

 9. Zwolnienia przedmiotowe dotyczące niektórych przypadków rozliczania podatku „u źródła” (dywidendy i należności licencyjne). Wzmianka,

 10. Zasady rozliczania podatku „u źródła”:

  • Zasady ogólne stosowania umów międzynarodowych,

  • Dochody z działalności wykonywanej osobiście; wynagrodzenia członków organów osób prawnych,

  • Dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych,

  • Odsetki,

  • Prawa autorskie i prawa pokrewne,

  • Użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (leasing, najem i in.),

  • Licencja na program komputerowy,

  • Licencja użytkownika końcowego,

  • Materiały „stock”,

  • Know-how,

  • Bazy danych,

  • Sprzedaż i aport wierzytelności,

  • Usługi doradcze i inne usługi niematerialne,

  • Usługi transportowe,

  • Umowy zlecenia i o dzieło,

  • Dochody artystów, sportowców i ich agentów,

 11. Procedura rozliczenia podatku: („ubruttowienie” należności, klauzula beneficial owner, podział usługi, spółka osobowa podatnikiem, inne zagadnienia),

 12. Nowe regulacje dotyczące poboru podatku u źródła (zmiany 2019 r.),

 13. Pytania uczestników.

prowadzący:
Jarosław Sekita - licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl