ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PODATKI 2019
zmiany w przepisach podatkowych, roczne zamknięcia, najnowsze interpretacji i orzecznictwo

25-27 luty 2019r.
Polanica Zdrój, hotel Polanica Resort & SPA***


prowadzący: dr Paweł Selera, Robert Nowaki - trenerzy, wybitni specjaliści, stali współpracownicy naszej firmy

TERMIN: 25-27 luty 2019r.
KOD: 3305/2019
MIEJSCE: Polanica Zdrój, hotel Polanica Resort & SPA*** - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 25/02/2019, rozpoczęcie zajęć 26/02/2019 - rano; wyjazd 27/02/2019 po obiedzie,

CENA SZKOLENIA netto do 12 lutego 2019r.:  
1.660 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2041,80zł)
cena netto przy 2 osobach z jednej firmy: 1550 zł od osoby + VAT

Bon do SPA o wartości 150 zł w cenie szkolenia.
Po 12.02.2019r. cena netto szkolenia wynosi: 1.820 zł od osoby  (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2238,60 zł).

Atrakcje hotelowe - jacuzzi i strefę saun (łaźnia parowa, sauna sucha oraz saunarium), siłownia wyposażona w sprzęt typu cardio oraz wolne ciężar - dla uczestników gratis.
widok hoteluwidok jacuzziwidok saunywidok basenuwidok pokoju
Polanica Zdrój, Hotel Polanica Resort SPA - strona hotelu

Obiekt wybitny w skali całego regionu Ziemi Kłodzkiej. Za sprawą szerokiego, jedynego w swoim rodzaju wachlarza usług i atrakcji, nasz hotel to miejsce stworzone dla Gości oczekujących kompleksowego wypoczynku. Posiadamy pokoje z widokiem na część parkową oraz otaczające góry.
Pełnowymiarowy basen w naszym Parku Wodnym wyróżnia nas wśród obiektów noclegowych. Dodatkowo udostępniamy naszym Gościom płytką strefę dla dziecka, jacuzzi i strefę saun (łaźnia parowa, sauna sucha oraz saunarium). Na Gości ceniących aktywny wypoczynek czeka siłownia wyposażona w sprzęt typu cardio oraz wolne ciężary. Na odnowę i relaks zapraszamy do Strefy SPA.
Sercem hotelu jest Restauracja, w której nowoczesne trendy łączą się z tradycyjną kuchnią polską. .

       23 października 2018 r. sejm uchwalił 2 ustawy, zmieniające przepisy ustaw o podatku dochodowym, zawarte w projektach przygotowanych przez resort finansów (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). W dniu 26 października zmiany te zostały bez poprawek przyjęte przez senat. Jak wynika z ich uzasadnienia, celem podstawowym jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmian dotyczących kwestii mających swoją długoletnia historię (ograniczenia kosztów nabycia i użytkowania samochodów osobowych,) pojawiły się również całkowicie nowe rozwiązania, które w Polsce do tej pory nigdy nie funkcjonowały. W tym kontekście na uwagę zasługuje przede wszystkim opodatkowanie tzw. „zysków niezrealizowanych”, regulacje dotyczące obrotu walutami wirtualnymi, czy swoisty przełom w postaci prawa zaliczenia do kosztów podatkowych takich kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla podatników, którzy finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem, czy pożyczką).
Szkolenie ma na celu zapoznanie podatników z tymi zmianami oraz omówienie skutków podatkowych z nich wynikających, w tym nowych praw i obowiązków, które wejdą w życie już od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie obejmuje również zmiany oczekujące na uchwalenie przez sejm, zawarte w projektach przygotowanych przez resort przedsiębiorczości.
Obok zmian planowanych na 2019 r. szkolenie obejmuje również omówienie najważniejszych zmian, które weszły w życie już w roku 2018 i ich zastosowania w praktyce.

PROGRAM ZAJĘĆ:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zmiany na 2019 rok
 1. Nowe ograniczenia dotyczące kosztów nabycia i używania samochodów osobowych (amortyzacja, leasing, ubezpieczenie,  nieodliczony VAT, pozostałe koszty).

 2. Obniżenie do 9% stawki podatku cit dla niektórych podatników, w tym warunki oraz ograniczenia związane z jej stosowaniem.

 3. Korzyści podatkowe związane z pozostawieniem zysku w spółce, czyli prawo do obciążenia kosztów podatkowych kosztami, których podatnik faktycznie nie poniósł.

 4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania z urzędem skarbowym podatku u źródła (WHT) przez płatników dokonujących wypłat na rzecz nierezydentów (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, niektóre usługi o charakterze niematerialnym).

 5. Pierwsze regulacje dotyczące zasad opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi (bitcoin itp.).

 6. Do którego źródła przychodów (zyski kapitałowe czy działalność operacyjna podatnika) należy zaliczyć przychody ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie (np. zbycie praw autorskich do programów komputerowych czy projektów architektonicznych) – zmiana do art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy cit  

 7. Preferencyjne opodatkowanie dochodów pochodzących z niektórych praw własności intelektualnej (prawo do wynalazku, wzoru przemysłowego, programu komputerowego).

 8. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad potrącalności kosztów oraz ujmowania strat u podatników nabywających wierzytelności (w tym pakiety wierzytelności) w celu ich egzekucji lub odprzedaży.

 9. Ustalenie kosztów w przypadku zamiany wierzytelności na udziały w  kapitale zakładowym (dotyczy podatników wnoszących aportem wkłady w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki oraz tzw. „wierzytelności  przychodowe”).

 10. Sposób ujęcia korekty cen transferowych (obniżenie lub podwyższenie przychodów lub kosztów podatkowych w celu utrzymania rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi).

 11. Zmiana zasad opodatkowania nowym podatkiem dochodowym budynków będących środkiem trwałym podatnika, przeznaczonych na szeroko rozumiany wynajem- nowelizacja art. 24b ustawy cit., uchwalona 15 czerwca 2018 r.

 12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

prowadzący: Robert Nowak - prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF i firm doradczych, konsultant w Departamencie Podatków KPMG Polska Sp. z o.o. oraz były doradca prezesa zarządu ds. podatkowych w BGŻ S.A.. Stały współpracownik naszej firmy.Podatek VAT 2018/2019 – bieżące problemy, podzielona płatność i zmiany na 2019 r.

 1. Podzielona płatność - VAT (1.7.2018) i planowane zmiany w 2019 r.
  1. Dobrowolna podzielona płatność od. 1.7.2018 r.  
   1. pojęcie podzielonej płatności i istota mechanizmu
   2. jak ma być realizowany przelew? „Rachunek VAT dostawcy”; przelew tradycyjny a płatność podzielona – skutki dla dostawcy i nabywcy
   3. dobrowolność i zakres zastosowania
   4. Rachunek VAT – kto nim dysponuje i w jakim zakresie?
   5. System zachęt:
    • brak sankcji VAT
    • brak zastosowania solidarnej odpowiedzialności
    • przyspieszony zwrot VAT
    • rezygnacja ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług
    • wyłączenie „zachęt” – kiedy pomimo podzielonej płatności określa się sankcje?
   6. szczegóły techniczne Rachunku VAT – nowelizacja prawa bankowego
   7. zaliczki a podzielona płatność; płatności częściowe – czy będą możliwe?
   8. podzielona płatność a odliczenie VAT i jego kwestionowanie
   9. błędne przelewy a podzielona płatność
   10. zwrot z Rachunku VAT na rachunek podatnika
   11. zwrot na Rachunek VAT w przyspieszonym terminie a tradycyjny zwrot VAT
   12. factoring a podzielona płatność
   13. obowiązki banku w ramach podzielonej płatności a odpowiedzialność podatnika
  2. Częściowo obowiązkowa podzielona płatność 2019
   1. zakres planowanych zmian
   2. lista towarów objęta podzieloną płatnością
   3. wejście w życie
   4. okresy przejściowe
   5. dalsze plany zmian

 2. Odwrotne obciążenie w budownictwie i pozostałych branżach w 2019 r.
  1. zmiany w zakresie towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia,
  2. nowe towary z branży elektronicznej objęte odwrotnym obciążeniem,
  3. poszerzenie listy towarów objętych odwrotnym obciążeniem o wyroby ze złota oraz srebra,
  4. zmiany w kontekście towarów objętych limitem 20.000 PLN,
  5. usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem (nowy załącznik nr 14), pojęcie podwykonawcy
  6. opodatkowanie usług dzierżawy oraz sprzętu budowlanego po nowelizacji,
  7. przepisy przejściowe dotyczące usług budowlanych rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończonych po wejściu w życie nowelizacji – okresy przejściowe
  8. świadczenia złożone a odwrotne obciążenie w interpretacjach MF z 2017 r.

 3. Moment powstania obowiązku podatkowego a faktura VAT (faktury wadliwe i nierzetelne – zmiany 2017 r. w k.k.s. i k.k.)
  1. Zasada ogólna ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego – decyduje obiektywny moment wykonania świadczenia a nie wystawienie faktury VAT
   1. pojęcie „dokonania dostawy” a sprzedaż towarów
    • moment dokonania dostawy przy dostawie transportowej/spedycyjnej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie kurierskiej
    • moment dokonania dostawy przy dostawie nieruchomej
    • moment dokonania dostawy dla towarów wraz z instalacją i montażem
   2. pojęcie „wykonania usługi”
   3. wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia.
   4. zakres zmian w systemach firmy
  2. Szczególny obowiązek podatkowy – ograniczenie zastosowania reguły ogólnej
   1. wpływ zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty oraz 100 % płatności a moment powstania obowiązku podatkowego
   2. moment powstania obowiązku podatkowego a wystawienie faktury – przypadki kiedy wystawienie faktury będzie kreowało obowiązek podatkowy
   3. moment powstania obowiązku podatkowego – otrzymanie należności
   4. obowiązek podatkowy w przypadku świadczeń o charakterze okresowym i ciągłym (definicja świadczenia ciągłego), usługi mediowe a obowiązek podatkowy
   5. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano - montażowych,
   6. obowiązek podatkowy w przypadku usług finansowych
   7. pozostałe świadczenia dla których obowiązek podatkowy będzie powstawał w sposób szczególny  
   8. eksport i import usług a obowiązek podatkowy – czy zawsze decyduje moment wykonania usługi?
   9. eksport towarów a obowiązek podatkowy
   10. zmiany 2017 w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym w zakresie faktur wadliwych i nierzetelnych

 4. Odliczenie podatku naliczonego
  1. prawo do odliczenia – aspekty czasowe
  2. wyłączenia w prawie do odliczenia – wadliwość faktury
  3. odliczenie podatku naliczonego przy WNT – zmiany 2017 r.
  4. odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług i odwrotnym obciążeniu – zmiany 2017 – zgodność z prawem UE ?
  5. odliczenie a sankcje VAT
  6. świadczenia złożone i odliczenia VAT a różne stawki na fakturze
  7. najnowsze orzecznictwo w zakresie prawa do odliczenia

 5. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (ustawa z 22.11.2018 r.)
  1. Opodatkowanie bonów – nowe zasady
   1. definicja bonu, bonu jednego i różnego przeznaczenia
   2. transfer bonu a obowiązek podatkowy
   3. bony – podstawa opodatkowania

 6. Kasy on-line (projekt - etap Sejm I czytanie)
  1. pojęcie i rodzaje kas a kasy on-line
  2. Centralne Repozytorium Kas i jego funkcja
  3. terminy wymiany kas na kasy elektroniczne/terminy przejściowe
  4. paragon i dokumenty z kasy on-line i ich wysyłka
  5. serwis kasy on-line i sankcje
  6. ulga na zakup nowych kas i jej zakres
  7. kasa on-line a problemy z zasięgiem lub brak dostępu

 7. Centralny Rejestr Faktur i JPK_VDEK (projekt - 1.7.2019)
  1. zastąpienie deklaracji podatkowych systemem rozbudowanego JPK
  2. utworzenie Centralnego Rejestru Faktur – funkcja i zakres systemu
  3. sankcje karno-skarbowe
  4. nowa matryca stawek VAT – NS zamiast PKWiU
  5. wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej
  6. zmiany w zakresie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności - NS zamiast PKWiU

 8. Pozostałe zmiany planowane na 2019  
  • wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe;
  • obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej;
  • dostosowaniu przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
  • wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
  • uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje.
prowadzący:
dr Paweł Selera - licencjonowany Doradca podatkowy, doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego  współpracujący z jedną z największych kancelarii doradztwa podatkowego, doświadczony trener i wykładowca, Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu niemieckiego i polskiego podatku VAT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji i komentarzy z zakresu podatku VAT. Stały współpracownik naszej firmy.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA & Wellness w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl