ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Rewolucyjne zmiany w podatku CIT i PIT na rok 2019 oraz inne wybrane zagadnienia


prowadzący: Aleksander Gniłka

TERMIN: 1 lipiec
KOD: 3289/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 (I piętro)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30
Cena netto szkolenia wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto szkolenia dla 2 lub więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. m.in.:.
  1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
  2. Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu – istotność przepisu przejściowego
  3. Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?
  4. Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)
  5. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)
  6. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
  7. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe
  8. Wierzytelności w przychodach i kosztach podatkowych - nabywanie i obrót od 2019 r.
  9. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
  10. Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.
  11. Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
  12. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)
  13. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej
  14. Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

 2. Rewolucyjne zmiany w PIT od 2019r. m.in.:
  1. Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej
  2. Istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szansa (znaczenie przepisu przejściowego)
  3. Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia w sporządzaniu dokumentacji podatkowych)
  4. Podatek u źródła - kluczowe regulacje od 2019 r.
  5. Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej
  6. Wierzytelności - nabywanie i obrót od 2019 r.
  7. Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie
  8. Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.
  9. Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki
  10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej
  11. Danina solidarnościowa

 3. Inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych min:
  1. Nowe źródło przychodów w podatków CIT
  2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego
  3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych
  4. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych
  5. Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
  6. Zmiany w katalogu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2018
  7. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na rzecz cudzoziemców
  8. Inne wybrane zagadnienia

 4. Pytania od uczestników
prowadzący:
Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w spółce doradztwa podatkowego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego w Polsce.

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl