ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

BILANS 2018
Zamknięcia roczne 2018 w przepisach bilansowych i MSRach - zmiany w rachunkowości na 2019 rok


prowadzący: Paweł Mróz

TERMIN: 7 luty
KOD: 3288/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 (I piętro)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30
Cena netto szkolenia wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto szkolenia dla 2 lub więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA
mapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Wprowadzenie
 2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty
  1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
  2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
  3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
  5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
  6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
  7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS
  11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .
  13. Nowe regulacje dotyczące podpisywania sprawozdania z badania (opinii) niezależnego biegłego rewidenta od 2019 roku
 3. Zmiany w prawie bilansowym 2018/2019
  1. Analiza głównych przyczyn wprowadzania zmian w zakresie prawa bilansowego
  2. Wątpliwości dotyczące publikowania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej - KRS oraz JPK
  3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 (2018 rok) - Działalność rolnicza
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 (2017 rok) - Środki trwałe
  5. Zmiany dotyczące pozostałych KSR opublikowane w 2018 roku
   1. KSR nr 3 - Niezakończone usługi budowlane
   2. KSR nr 5 - Leasing (na tle zmian wprowadzanych w MSSF 16)
   3. KSR nr 8 - Działalność deweloperska
   4. KSR nr 9 - Sprawozdanie z działalności
  6. Podsumowanie zmian na tle kluczowych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
   1. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
   2. MSSF 16 - Leasing
   3. SSF 9 - Instrumenty finansowe
 4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - struktura oraz jego elementy
  1. Wprowadzenie
  2. Bilans
  3. Rachunek zysków i strat
  4. Rachunek przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia
 5. Inwentaryzacja
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody rozliczenia inwentaryzacji
  3. Wycena
 6. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
  1. Podatek odroczony
   1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 2
   2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego
   3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych
   4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych
   5. Case study - przykłady
  2. Leasing środków trwałych
   1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5 po zmianach
   2. Zmiany regulacji międzynarodowych wg MSSF 16 a podejście krajowych regulacji
   3. Leasing finansowy
   4. Leasing operacyjny
   5. Podatkowe aspekty ewidencji leasingu
   6. Case study - przykład
 7. Dyskusja i zakończenie.
prowadzący:
Paweł Mróz - Biegły rewident, Departament Audytu we Wrocławiu
Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalizacji Rachunkowość i auditing. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach głównego księgowego w spółkach kapitałowych o różnym profilu działalności. Doświadczenie zdobywał również w firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych i innych usług audytorskich.
Księgowy Roku 2007 - wygrana w konkursie Księgowy Roku organizowanym przez SKwP.

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl