ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

VAT w obrocie międzynarodowymn - WDT, WNT, eksport i import,
transakcje łańcuchowe oraz wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - z uwzględnieniem najnowszych zmian

prowadzący: Michał Sokołowski

TERMIN: 28 styczeńmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3287/2019
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 119, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)
 

KARTA ZGŁOSZENIA 


Szkolenie dedykowane dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych i innych osób mających do czynienia z problematyką podatku VAT.

Szkolenie ma na celu przedstawić uczestnikom zasady rozliczania podatku VAT w towarowych transakcjach międzynarodowych. Szkolenie obejmuje przedstawienie zarówno zasad rozliczeń w transakcjach towarowych wewnątrzunijnych, ale i również transakcjach związanych z zakupem/sprzedażą towarów spoza UE.

PROGRAM:

  1. Wprowadzenie – zagadnienia ogólne związane z dostawą towarów w kontekście międzynarodowym
   1. Definicja dostawy towarów
   2. Podstawa opodatkowania
   3. Dostawy realizowane w sposób ciągły
   4. Miejsce świadczenia w przypadku dostawy towarów
    1. Podstawowe zasady
    2. Dostawa towarów wraz z montażem
   5. Sprzedaż wysyłkowa
    1. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
    2. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
    3. Optymalizacja w podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej

  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
   1. Definicja
   2. Przemieszczenia towarów do krajów UE stanowiące WDT
   3. Przemieszczenia towarów do krajów UE niestanowiące WDT
   4. WDT przy przemieszczeniu materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy za granicą
   5. Obowiązek podatkowy
   6. Warunki opodatkowania stawką 0%
   7. Dokumentacja WDT
    1. Czy posiadanie jedynie dokumentu CMR uprawnia do zastosowania stawki 0%?
    2. Czy posiadanie jedynie dokumentu WZ podpisanego przez nabywcę uprawnia do zastosowania stawki 0%?
    3. Dokumentacja przy przemieszczeniu towarów stanowiącym WDT
   8. Rozliczenie WDT w przypadku opóźnionego otrzymania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0%
   9. Czy brak aktywnego numeru VAT-UE kontrahenta przesądza o zastosowaniu stawki 23%?
   10. Opodatkowanie zaliczki otrzymanej od kontrahenta przed jego rejestracją na VAT-UE
   11. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta z UE
   12. Rozliczanie reklamacji zgłaszanych przez zagranicznych kontrahentów
   13. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi z innych krajów UE

  3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   1. Definicja
   2. Przemieszczenia towarów do Polski
   3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego
   4. Obowiązek podatkowy
   5. Podstawa opodatkowania
   6. Przeliczanie na PLN faktur od zagranicznych kontrahentów wystawionych w walutach obcych
   7. Dokumentacja WNT
   8. Procedura uproszczona dla magazynów konsygnacyjnych
   9. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi
   10. Rozliczenie VAT towarów otrzymanych nieodpłatnie z zagranicy
   11. Rozliczenie VAT faktur pro forma otrzymanych od zagranicznych kontrahentów
   12. Rozliczenie VAT nabycia w Polsce towarów od podmiotów zagranicznych
   13. Rozliczenie VAT niedoboru wewnątrzwspólnotowo nabytych towarów
   14. WNT w przypadku nabycia paliw
   15. Odliczenie VAT przy WNT

  4. Eksport towarów
   1. Definicja
   2. Obowiązek podatkowy
   3. Warunki opodatkowania stawką 0%
   4. Konsekwencje opóźnienia w otrzymaniu dokumentacji uprawniającej do stosowania stawki VAT 0%
   5. Eksport towarów przemieszczanych w pierwszym etapie dostawy do innego Państwa Członkowskiego UE
   6. Dokumentacja eksportu towarów
   7. Eksport bezpośredni i eksport pośredni
   8. Dostawy próbek/gratisów do kontrahenta spoza UE
   9. Korekta cen w ramach rozliczeń z zagranicznymi podmiotami powiązanymi spoza UE
   10. Wymiana towarów, zwroty towarów i reklamacje w eksporcie towarów

  5. Import
   1. Definicja
   2. Obowiązek podatkowy
   3. Zaliczka w imporcie towarów
   4. Podstawa opodatkowania
   5. Usługi poboczne (transport, opakowanie, ubezpieczenie, prowizja) do importu towarów a podstawa opodatkowania w imporcie towarów
   6. Import towarów a objęcie procedurami szczególnymi (procedura uszlachetniania biernego, procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych)
   7. Procedura uproszczona w imporcie towarów – warunki stosowania
   8. Dokumentacja importu towarów
   9. Korekta cen w ramach rozliczeń z podmiotami powiązanymi
   10. Rozliczanie faktur korygujących w imporcie towarów
   11. Rozliczenie powrotnego przywozu towarów na gruncie VAT
   12. Rozliczenie w VAT niedoboru importowanych towarów
   13. Zasada odliczenia VAT w imporcie towarów

  6. Transakcje łańcuchowe
   1. Definicja transakcji łańcuchowych
   2. Określenie miejsca świadczenia dla dostaw dokonanych w ramach transakcji łańcuchowych
   3. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw ruchomych
   4. Określenie miejsca świadczenia dla tzw. dostaw nieruchomych
   5. Wpływ incoterms na rozliczenie VAT transakcji łańcuchowych
   6. Transakcje łańcuchowe przy obrocie towarowym z krajami spoza UE
   7. Dokumentacja przy transakcjach łańcuchowych
   8. Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
   9. Warunki stosowania uproszczenia dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
   10. Fakturowanie przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
   11. Sposób deklarowania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE
    1. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego pierwszym w łańcuchu
    2. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego drugim w łańcuchu
    3. Sposób deklarowania dla podmiotu polskiego będącego trzecim w łańcuchu
   12. Przykłady transakcji łańcuchowych oraz wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.
  7. Pytania indywidualne i odpowiedzi. Konsultacje i dyskusja.
prowadzący:
Michał Sokołowski – Doradca podatkowy (nr wpisu 11286). Zdobywał przez wiele lat doświadczenie zawodowe w KPMG w Poznaniu oraz Hamburgu. Świadczy usługi na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Unikalną wiedzę ekspercką w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego zdobywał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frunkfurcie nad Odrą. Jest uznanym doradcą w zakresie podatku VAT, cen transferowych, restrukturyzacji podatkowych i gospodarczych oraz planowania podatkowego. Jego specjalizacje projektowe obejmują ponadto rachunkowość i sprawozdawczość podatkową, jak również audyty podatkowe oraz badania due diligence. Jest też trenerem podczas seminariów, warsztatów i szkoleń o tematyce podatkowej. Współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl