ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

PRAWO PRACY 2019 - zmiany
Prawo pracy w 2019 roku – zmiany od 1 stycznia 2019 roku dotyczące umów, wynagrodzeń, Pracowniczych Planów Kapitałowych, ZFŚS, najnowsze orzecznictwo

prowadzący: Paweł Ziółkowski

TERMIN: 29 styczeńWrocław, hotel Mercure - Centrum
KOD: 3286/1/2019
MIEJSCE: Wrocław, hotel Mercure - Centrum
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 16.00
Cena netto wynosi: 480 zł /od osoby (brutto: 590,40 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 
 1. Koniec okresu przejściowego w przypadku umów na czas oznaczony
  • Rodzaje umów terminowych (umowy na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo)
  • Limity umów terminowych
  • Konsekwencje naruszenia limitów
  • Umowy nielimitowane
  • Wypowiadanie umów terminowych

 2. Wypłaty wynagrodzeń 2018/2019
  • Stan do końca 2018 r. – domyślność wypłat gotówkowych
  • Stan od początku 2019 – domyślność wypłat bezgotówkowych
  • Nowe obowiązki związane ze zmianą zasad dokonywania wypłat

 3. RODO a kadry i płace
  • Dane których można żądać od kandydata na pracownika i od pracownika
  • Przetwarzanie danych pracowniczych
  • Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych
  • Wykorzystanie wizerunku pracownika
  • Rejestr czynności przetwarzania danych
  • Umowa o powierzeniu kadr na zewnątrz, a obowiązki związane z RODO
  • RODO a ZFŚS

 4. Nowe zasady prowadzenia monitoringu
  • Monitoring wizyjny
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
  • Obowiązki informacyjne

 5. ZFŚS 2019
  • Kategorie osób uprawnionych
  • Różnicowanie świadczeń
  • Zasady wypłaty świadczeń

 6. Pracownicze plany kapitałowe
  • Czym jest PPK?
  • PPK a PPE
  • Obowiązki pracodawcy związane z PPK
  • Dobrowolny charakter PPK
  • Składka opłacana przez pracodawcę
  • Składka opłacana przez pracownika
  • Dopłaty Skarbu Państwa

 7. Nowe zasady dokonywania potrąceń komorniczych
  • Potrącenia z wynagrodzeń – zasady i problemy praktyczne
  • Potrącenia z zasiłków (nowe zasady od lipca 2018 r.)
  • Potrącenia z umów cywilnoprawnych (nowość 2019)
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Paweł Ziółkowski
Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Autor ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Ekspert Wolters Kluwer. Ekspert Sage. Ekspert Infor. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej. Wyróżnia go niestandardowy sposób prowadzenia zajęć, z dużą dawką humoru i praktycznych przykładów. Współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl