ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podatek od towarów i usług VAT w 2019 roku

prowadzący: Zdzisław Modzelewski

TERMIN: 27 luty
KOD: 3283/2/2019
MIEJSCE: Wrocław, hotel Mercure - Centrum, pl. Dominikański 1
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30
Cena netto wynosi: 560 zł /od osoby (brutto: 688,80 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 490 zł /od osoby (brutto: 602,70 zł)
 
KARTA ZGŁOSZENIA 

UAKTUALNIONY PROGRAM:

 1. Nowe przepisy regulujące opodatkowanie bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
  1. bony płatnicze a bony rabatowe – podobieństwa i różnice,
  2. bony płatnicze jednego przeznaczenia (SPV) a bony płatnicze różnego przeznaczenia (MPV),
  3. emisja bonu, transfer bonu, a faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
  4. świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
  5. obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami,
  6. wątpliwości związane z opodatkowywaniem bonów jednego przeznaczenia (SPV).

 2. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. zasad stosowania ulgi na „złe długi”:
  1. skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi do 90 dni,
  2. regulacje przejściowe dotyczące stosowania ulgi na złe długi na przełomie 2018 i 2019 r.

 3. MOSS – zmiany w zakresie stosowania miejsca opodatkowywania dla potrzeb VAT
 4. Komornicy sądowi – od 1 stycznia 2019 r. przestają być podatnikami VAT,
 5. Przedłużenie obowiązywania obecnych stawek VAT
 6. Kasy fiskalne on-line – nowe regulacje:
  • kasy fiskalne on-line – co to jest i co to oznacza?
  • kto i kiedy może a kto musi zainstalować kasę on-line – system zachęt oraz obowiązków dla branż „wrażliwych”.
  • potwierdzenia/homologacja kas – sukcesywne wygasanie i brak możliwości używania „starych” kas,
  • nowa struktura JPK – JPK_PARAGON – czym jest i kto musi ją wdrożyć?
  • Ulga z tytułu zakupu kas – tylko dla kas online,
  • Nowe rodzaje kas,
  • Kary za niewłaściwe kasy lub ich niewłaściwe użytkowanie.

 7. Zwolnienia z obowiązku fiskalizacji – zmiany
 8. Osoby użytkujące kasy fiskalne – zmiany (nowe obowiązki)
 9. Plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
 10. Nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
 11. Nadpłaty VAT związane ze zmianą stawki VAT – plany ograniczające możliwość odzyskania takiej nadpłaty przez podatnika
 12. Faktura VAT RR – zmiany w zakresie obowiązkowych danych oraz wprowadzenie wersji elektronicznej,
 13. Zmiany w zakresie dostawy nieruchomości zabudowanych – wyrok TSUE oraz interpretacja ogólna MF
 14. Projekt zmian w zakresie zasad stosowania zwolnienia „podmiotowego” dla podatników, u których roczne obroty nie przekraczają 200.000 zł
 15. Nowa matryca stawek VAT:
  1. modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
  2. wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
  3. Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
  4. obniżenie stawki VAT na gazety elektroniczne i książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

 16. JPK_VDEK - projekt łączący JPK_VAT z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K od 1 lipca 2019 r.:
  1. nowe zasady składania i przesyłania deklaracji,
  2. bardzo duże zmiany w strukturze JPK_VAT, w tym: podatnik będzie zobowiązany przesyłać dane dotyczące terminu i sposobu płatności, rodzajów dokumentów sprzedażowych i zakupowych, rodzaju dokonywanej sprzedaży, itp.
  3. wprowadzenie kar/sankcji za przesyłanie JPK_VDEK zawierającej błędy i nieprawidłowości (500 zł za każdy błąd),
  4. wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
  5. rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania faktur zakupowych w wersji JPK.

 17. „Biała lista podatników VAT” - rozbudowa wykazu podatników VAT:
  1. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
  2. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie.

 18. Plany dotyczące rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
 19. Podzielona płatność – praktyczne problemy:
  1. Podzielona płatność a ulga na „złe długi”,
  2. Skutki podzielonej płatności u podatników rozliczających się metodą kasową,
  3. Zakres odliczenia VAT z faktury oznaczonej “metoda kasowa” w związku z podzieloną płatnością,
  4. Przelewy zbiorcze a podzielona płatność – czy na pewno nie są dozwolone?
  5. Kiedy nie można zapłacić w ramach tego mechanizmu? Problem m.in. firm budowlanych.
  6. Korzyści ze stosowania split-payment - przed czym chroni, a na co nie wpływa?
  7. Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
  8. Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.
  9. Zwrot VAT przez US na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym US powinien zwrócić VAT.
 20. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Zdzisław Modzelewski - licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl