ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Firma jako płatnik podatku PIT - świadczenia na rzecz pracownikówprowadzący: Sebastian Twardoch

TERMIN 1: 30 listopad
TERMIN 2: 20 grudzień
KOD: 3273/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118 (I piętro)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.30

Cena netto szkolenia wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto szkolenia dla 2 lub więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA
mapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)

TEMATYKA ZAJĘĆ:


 1. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie przez sądy i organy podatkowe w latach 2014-2018.
 2. Trudne do spełnienia warunki konieczne dla powstania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych świadczeń.
 3. Szeroki katalog świadczeń pozapłacowych dla pracowników – ogólne skutki na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodowych oraz przepisów ZUS.
 4. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku; wątpliwości, zagadnienia praktyczne, kwestie rozliczania paliwa.
 5. Istota wewnętrznych uregulowań dotyczących wynagradzania pracowników, przyznawania im dodatkowych świadczeń oraz rozliczania podróży służbowych – jak stworzyć wewnętrzny regulamin skierowany do pracowników i wspomagający pracę działu księgowości i kadr?
 6. Wydatki pracodawcy w kosztach uzyskania przychodów – płynna granica pomiędzy kwalifikacją KUP i NKUP.
 7. Nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia na rzecz pracowników – kwestia przychodu po stronie pracowników oraz składek ZUS, moment rozpoznania przychodu po stronie pracowników.
 8. Świadczenia pozapłacowe wolne od opodatkowania podatkiem PIT.
 9. Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków.
 10. Świadczenia BHP na rzecz pracowników – szeroki katalog.
 11. Posiłki profilaktyczne obligatoryjne i fakultatywne, wpływ posiłków profilaktycznych na zmniejszenie diety w podróży służbowej.
 12. Bony obiadowe, catering dla pracowników.
 13. Karnety na basen, siłownię, do kina, teatru, bony Sodexo, karty Multisport.
 14. Pakiety medyczne i ubezpieczeniowe dla pracowników – najnowsze orzecznictwo.
 15. Ubezpieczenie OC dla członków zarządu.
 16. Sprzęt sportowy dla pracowników, dla drużyny zakładowej, wynajęcie sali gimnastycznej.
 17. Odzież pracownicza, strój służbowy – studium przypadków.
 18. Podnoszenie kwalifikacji pracowników za zgodą pracodawcy – ważne uregulowania w Prawie Pracy.
 19. Szkolenia językowe, kursy, studia, studia podyplomowe, doskonalenie zawodowe oraz związane z tym świadczenia w postaci sfinansowania podręczników i noclegów.
 20. Zorganizowany dowóz pracowników do pracy po zmianach od 1 stycznia 2015 r..
 21. Pożyczki udzielane pracownikom oraz zapomogi.
 22. Upusty udzielane na zakup produktów bądź usług firmowych.
 23. Zakwaterowanie pracowników, wynajęcie mieszkań pracowniczych.
 24. Telefony i komputery służbowe przekazane pracownikom.
 25. Wydatki pracownicze określone w Układzie Zbiorowym Pracy.
 26. Świadczenia pracownicze sfinansowane z ZFŚS:
  • szeroki katalog świadczeń z ZFŚS
  • kryterium socjalne i jego znaczenie – ważne wyroki sądów
  • uchybienie celowi ZFŚS – skutki podatkowe.
 27. Nagrody rzeczowe dla pracowników, nagrody za poprzedni rok, nagrody kwartalne, wewnętrzne konkursy firmowe dla pracowników.
 28. Świadczenia z tytułu podróży służbowych pracowników i używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:
  • kwestie przychodu/ZUS oraz kwalifikacji kosztowej przedmiotowych wydatków
  • świadczenia dla handlowców, którzy nie znajdują się w podróży służbowej
  • zmniejszenie diety w przypadku zapewnienia posiłków w podróży krajowej (praktyczne studium przypadków), „dieta podwójna” i jej negatywne skutki na gruncie przepisów CIT i PIT
  • ubezpieczenie, polisy oraz wizy dla pracowników
  • szczepionki dla pracowników wyjeżdżających za granicę
  • kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.)
  • zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
  • ryczałty w jazdach miejscowych
  • zmiany w przepisach o podróżach służbowych obowiązujące od marca 2013 r. mające wpływ na świadczenia wypłacane pracownikom
  • zwrot z tytułu wydatków na napiwki podczas podróży służbowych
  • zwrot wydatków na świadczenia medyczne nabyte za granicą.
 29. Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.
prowadzący:
Sebastian Twardoch
- prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy. 

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl