ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Lista płac a pułapki w naliczaniu - jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia

prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

TERMIN: 25 październikmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3263/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:

Cel szkolenia: Obliczanie listy płac oraz korygowanie błędów.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
 1. Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów
  • Lista płac
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
  • Regulamin wynagradzania a list płac
  • Składniki listy płac a poprawność naliczania
  • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
  • Dodatek za pracę w godzinach nocnych -  zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
  • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
  • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
  • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.: rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
  • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca

 2. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS
  • Zbieg tytułówPotrącenia na wniosek sądu karnego
  • Potrącenia administracyjne.

 3. Umowy cywilnoprawne
  • Umowy cywilnoprawne a  najczęściej popełniane błędy
  • Rodzaje umów cywilnoprawnych
  • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
  • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla zleceniodawcy
  • Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowe
  • Przekwalifikowanie umowy zlecenie  w umowę o pracę a korekty ZUS i podatkowej
  • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnejZbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS i US a korekty
  • Student – umowa zlecenie a zagrożeniaZmiana kodu ubezpieczenia a składki ZUS – jak egzekwować od zleceniobiorcy składki ZUS.

 4. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.
prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz - Menager,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Absolwentka studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.
Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  wynagrodzeń i podatków. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl