ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - zasady rozliczania oraz zmiany w rozliczeniu samochodów służbowych

prowadzący: Sebastian Twardoch

TERMIN: 23 październikmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3258/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 

PROGRAM:

Podróże służbowe:
 1. Podróży służbowej – uwagi ogólne;
 2. Definicja podróży służbowej a zakres odesłania do przepisów prawa pracy;
 3. Podróż służbowa o możliwość dostosowania rozliczeń do indywidualnych potrzeb firmy;
 4. W jakich branżach i zawodach podróże służbowe są ryzykowne;
 5. Różnice między podróżą służbową a oddelegowaniem;
 6. Rozpoczęcie podróży służbowej oraz jej zakończenie;
 7. Właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa;
 8. Przekształceniem podróży służbowej w podróż prywatną oraz podróży prywatnej w podróż służbową;
 9. Diety:
  1. wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
  2. jak obliczać diety;
  3. państwo docelowe w podróży zagranicznej;
  4. zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i zagraniczna,
  5. śniadania hotelowe a wielkość diety;
  6. odliczenia od diety a posiłek z kontrahentem,
  7. połowa diety a odliczenia;
  8. nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządzenia – konsekwencje prawne;
  9. zapewnienie należności na wyżywienie w podróży służbowej zagranicznej a dieta.
 10. Całodzienne wyżywienie:
  1. czym jest całodzienne wyżywienie;
  2. całodzienne wyżywienie a problematyka limitu w rozporządzeniu;
  3. całodzienne wyżywienie a koszt uzyskania przychodów;
 11. Zwrot kosztów przejazdu:
  1. wybór środków transportu w podróży krajowej i zagranicznej;
  2. co w przypadku, jeżeli pracodawca nie wskaże środka transportu;
  3. podróż samochodem służbowym,
  4. podróż służbowa krajowa i zagraniczna a prywatny samochód pracownika,
  5. ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania.
 12. Zwrot kosztów noclegu:
  1. różnice w zasadach zwrotu kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
  2. limity hotelowe w podróży służbowej krajowej i zagranicznej.
  3. konsekwencje podatkowe przekroczenia limitów hotelowych.
  4. jakie okoliczności uzasadniają przekroczenie limitów hotelowych?
  5. ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej i zagranicznej.
 13. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb:
  1. rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami.  Różnice pomiędzy zwrotem przy używaniu samochodu służbowego a używaniu samochodu prywatnego pracownika.  Konsekwencje podatkowe,
  2. rozliczenie kosztu usługi ,,rent a car” w podróży służbowej krajowej i zagranicznej. Czy obowiązuje limit wydatków?,
  3. ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
  4. inne udokumentowane wydatki.
 14. Zasady dokumentowania poniesionych przez pracownika wydatków.
 15. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
Samochód służbowy:
 1. Czy spółka może zmienić odliczenie podatku VAT od niektórych wydatków pod koniec roku;
 2. Jak zoptymalizować samochód wykorzystywany w firmie na początku 2016 r.
 3. Źródła finansowania samochodów a zakres odliczenia podatku naliczonego;
 4. Jak odliczyć VAT w wysokości 100% a jak w wysokości 85%;
 5. Czy odliczenie VAT w wysokości 50% niesie ze sobą ujemne konsekwencje w VAT;
 6. Orzecznictwo sądowe w zakresie odliczenia VAT a stanowiska MF w tym zakresie
 7. Regulamin wykorzystywania samochodu a „potencjalna” możliwość wykorzystania samochodu do celów prywatnych;
 8. „Kilometrówka” i jej zakres w świetle orzecznictwa MF;
 9. Wynajem samochodów pracownikom – szansa czy zagrożenie;
 10. Wydatki związane z eksploatacją – podsumowanie interpretacji za 1,5 roku;
 11. Ryczałt w PIT a wydatki eksploatacyjne;
 12. Brak ryczałtu w PIT a inne sposoby rozliczania wykorzystania samochodu do celów związanych z działalnością gospodarczą;
 13. Samochód wykorzystywany do celów „mieszanych” a składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne;
 14. Samochód wykorzystywane do celów mieszanych a odpisy amortyzacyjne oraz raty leasingowe w kosztach podatnika;
 15. Wydatki eksploatacyjne (paliwo, autostrady, ubezpieczenie) a koszty uzyskania przychodów
 16. Zakończenie umowy leasingu i sprzedaż samochodu osobie trzeciej
 17. Zbycie samochodu
 18. Kradzież samochodu
 19. Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przeznaczenie na cele osobiste
 20. Dyskusja w formie pytań i odpowiedzi.
Sebastian Twardoch - prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl