ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

ROZLICZENIE PODATKU CIT ZA 2018 r.
- w tym praktyka organów podatkowych oraz wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów obowiązujących od 2018 r. 


TERMIN: 18 październikmapa dojazdu podczas remontu ul.Hubskiej
KOD: 3256/2018
MIEJSCE: Wrocław, ul. Boczna 12, sala konferencyjna 118, I piętro                                              (Mapa dojazdu podczas remontu ul. Hubskiej  >>>>>>)
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do 15.00
Cena netto wynosi: 430 zł /od osoby (brutto: 528,90 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 390 zł /od osoby (brutto: 479,70 zł)

KARTA ZGŁOSZENIA 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

Rozliczając CIT za 2018 r. podatnicy powinni zwrócić przede wszystkim uwagę na wprowadzony podział źródeł przychodów na dwa odrębne źródła, tj. nowe źródło w postaci „ zysków kapitałowych” oraz pozostałe źródło, do którego będzie się zaliczać wszystkie inne przychody, przede wszystkim pochodzące z działalności operacyjnej podatnika. Zmiana ta połączona jest z zakazem kompensowania strat poniesionych na jednym źródle z dochodami na drugim z nich. Istotne jest również, znane do tej pory jedynie miedzy podmiotami powiązanymi, ograniczenie kosztów podatkowych, związanych z finansowaniem dłużnym. Dotyczy to przede wszystkim ponoszonych przez podatnika kosztów zaciąganych kredytów, pożyczek, leasingu, w tym odsetek ramach tzw. cienkiej kapitalizacji).

Wśród innych nowych regulacji należy zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące zakupu niektórych usług i praw majątkowych o charakterze niematerialnym (m.in. reklama, zarządzanie, doradztwo, znak towarowy) oraz nowy podatek o charakterze majątkowym, dotyczący właścicieli wynajmowanych budynków (szkolenie obejmuje również nowelizację tego podatku, przyjętą w czerwcu 2018 r.).
 1. Dwa odrębne źródła przychodów: „zyski kapitałowe” oraz „pozostałe źródło”:
  1. jakie przychody i koszty należy zaliczyć do źródła „zyski kapitałowe”?,
  2. zasady przyporządkowania kosztów pośrednich do nowego źródła przychodów?,
  3. w jaki sposób ustalać podstawę opodatkowania oraz rozliczać straty podatkowe, w tym straty poniesione przed 1 stycznia 2018 r.,
  4. wątpliwości dotyczące alokacji przychodów pochodzących z praw autorskich oraz praw własności intelektualnej (np. do jakiego źródła należy zaliczać przychody z przeniesienia praw do programu komputerowego?).

 2. Całkowita zmiana przepisów, ograniczających koszty podatkowe w zakresie kosztów finansowania dłużnego, w tym odsetek od pożyczek i kredytów (tzw. „cienka kapitalizacja”):
  1. wyjaśnienie nowych pojęć, czyli: „kosztów finansowania dłużnego”, „przychodów o charakterze odsetkowym” oraz „nadwyżki kosztów finansowania dłużnego”,
  2. jak ustalić wynik podatkowy „EBITDA”, czyli wynik, wyznaczający poziom kosztów zaliczanych i niezaliczanych do kosztów podatkowych,
  3. wątpliwości dotyczące prawidłowego ustalenia kosztów finansowania dłużnego, wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów,
  4. co zrobić z kosztami odsetek w przypadku leasingu operacyjnego?
  5. problemy z odsetkami zwiększającymi wartość początkową śr.trw. oraz WNiP.

 3. Nowe ograniczenia limitujące koszty zakupu niektórych usług i praw o charakterze niematerialnym, (np. zakup usług doradczych, reklamowych, czy praw autorskich):
  1. kogo dotyczą nowe ograniczenia?,
  2. zasady ustalania limitu wydatków niezaliczanych do kosztów,
  3. wątpliwości dotyczące ustalenia przypadków, w których ograniczenia kosztów  nie mają zastosowania,
  4. koszty poniesione po uprzednim zbyciu niektórych wartości niematerialnych i prawnych (np. co z kosztami opłat za prawo do korzystania ze znaku towarowego, wniesionego wcześniej aportem do spółki).

 4. Nowy podatek dochodowy od przychodów z najmu, dzierżawy, leasingu budynków, będących własnością podatnika – art. 24b ustawy o CIT, w tym zmiany do tego przepisu, przyjęte w czerwcu br.
 5. Zasady ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności, w tym wierzytelności pochodzących z działalności operacyjnej podatnika.
 6. Krótka informacja o zmianach planowanych na 2019 r., w tym dotyczących kosztów użytkowania samochodów osobowych.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników.
prowadzący: Robert Nowak - prawnik, trener z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni wykładowca i praktyk, były pracownik MF i firm doradczych, konsultant w Departamencie Podatków KPMG Polska Sp. z o.o. oraz były doradca prezesa zarządu ds. podatkowych w BGŻ S.A.. Stały współpracownik naszej firmy.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl