ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku - kompleksowe warsztaty

17-19 czerwiec 2018r.
Kołobrzeg, Centrum Ikar Plaza SPA & WELLNESS


prowadzący: Adriana Głuchowska

TERMIN: 17-19 czerwiec
KOD: 3212/2018
MIEJSCE: Kołobrzeg, Centrum Ikar Plaza SPA & WELLNESS - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 17/06/2018, rozpoczęcie zajęć 18/06/2018 - rano; wyjazd 19/06/2018 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 1790 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2201,70 zł)
CENA SZKOLENIA netto dla 2 i więcej osób z jednej firmy: 1690 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2078,70 zł)

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym szkoleniu, w najpiękniejszym uzdrowisku nad Bałtykiem. widok hotelu IKAR Plaza w Kołobrzegu

Kołobrzeg, Ikar Plaza SPA & Wellness -
strona hotelu
Będziemy Państwa gościć w kompleksie hotelowo-wypoczynkowym położonym w odległości 50 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają tym samym doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.
Na terenie obiektu znajdują się: urokliwa jadalnia, restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, piękny ogród z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness
, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzne z jacuzzi, światem sauny i salą fitness.
Basen z podgrzewaną wodą  zapewniający śródziemnomorską atmosferę!
Nastrój miejsca pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.

Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA z 15% rabatem dla uczestników (np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  - basen, jacuzzi, kompleks saun, sala fitness.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

UWAGA:
– UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!
  PROGRAM:
  1. Omówienie podstawowych zagadnień oraz uregulowań prawnych obowiązujących od 2017 roku w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz planowanych w roku 2018 w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
  2. Omówienie obowiązków administratorów danych osobowych w świetle najnowszych uregulowań prawnych oraz w aspekcie zmian planowanych w 2018 roku związanych z przetwarzaniem danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w zakresie dotyczącym działania Spółki
   1. obowiązek zachowania szczególnej staranności
   2. obowiązek informacyjny
   3. obowiązek zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych na terenie siedziby administratora
   4. obowiązek rejestracji oraz pozyskiwania zgód
   5. przymusowe wykonywanie decyzji organu nadzorczego – aspekty praktyczne
   6. dokumentacja jaką należy przekazać Klientom Spółki – umowy powierzenia przetwarzania danych, wytyczne dla Klientów ect
  3. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych – podstawy prawne i analiza pojęć:
   (przepis prawny; zgoda – zakres i zasady jej formułowania; prawnie usprawiedliwiony cel; realizacja umowy; dobro publiczne)
  4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie powierzania i udostępniania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego (powierzanie a udostępnianie – podobieństwa i różnice; zawieranie umów powierzania danych osobowych; udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych za granicę; odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji)
  5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych – charakterystyka pracy w świetle uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym w zakresie dotyczącym działania Spółki (kategorie zagrożeń bezpieczeństwa danych i metody kradzieży danych)
  6. Kto może pełnić rolę IOD?
   1. predyspozycje osobowościowe
   2. niezbędne kwalifikacje zawodowe – odpowiednia wiedza
   3. usytuowanie IOD w strukturze
   4. omówienie najczęściej występujących problemów administratorów bezpieczeństwa informacji w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
  7. Zasady powoływania i odwoływania IOD - dokumentacja i terminy
  8. Uprawnienia i obowiązki IOD po nowemu
   1. nowe obowiązki kontrolne w zakresie sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy – zakres merytoryczny i terminy sprawdzenia według wytycznych w zakresie dotyczącym działania Biura Rachunkowego
   2. prowadzenie rejestrów zbiorów danych przetwarzanych w Spółce – zmiany w zakresie i obowiązku rejestracji
   3. obowiązek zapewnienia w Spółce przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!
   4. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych
   5. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji oraz przestrzegania zasad – UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWE DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!
   6. zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie dotyczącym działania Spółki – UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORCOWĄ ANALIZĘ ZAGROŻEŃ I RYZYKA W WERSJI EDYTOWALNEJ!!!
   7. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Spółce
  9. Rejestr przetwarzania danych osobowych – rola i zadania IOD/ w tym zakresie
   (kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestru; zakres danych zamieszczanych w rejestrze; dopuszczalne formy prowadzenia rejestru; zasady udostępniania rejestru; podobieństwa i różnice z dotychczasowym jawnym rejestrem zbiorów danych osobowych prowadzonym przez IOD/IOD) w zakresie dotyczącym działania Spółki Przetwarzanie fotografii – nowe aspekty prawne i techniczne – rola i zadania IOD/IOD w nadzorowaniu przepisów prawa w tym zakresie
  10. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych jako odpowiednika dotychczas funkcjonującego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Spółce
  11. Współadministratorzy danych osobowych – kim są i kiedy można ich powołać?
  12. Podsumowanie szkolenia, dyskusja

  Celem szkolenia jest omówienie szeroko rozumianych zagadnień prawnych oraz propozycji praktycznych rozwiązań pomocnych w budowaniu systemów skutecznej ochrony bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych obowiązujących w 2018 roku.  Uczestnicy szkolenia poznają również zasady tworzenia, wdrażania i stosowania polityki bezpieczeństwa informacji, zasady definiowania i analizy ryzyka, zgodnie z wytycznymi oraz zasady stosowania zabezpieczeń w poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki, zgodnie z wytycznymi i standardami RODO
  oraz
  usystematyzowanie wiedzy i zapoznanie się:
  • z najnowszymi uregulowaniami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych
   i bezpieczeństwa informacji, obowiązującymi od 2018 roku, dotyczącymi realizacji zasady współpracy organu nadzorczego z PIP, NIK, CBŚP, CBA oraz zmianami w szczegółowych aktach prawnych powiązanych z tą ustawą oraz z planowanymi zmianami, wprowadzonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady Europy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, których wejście w życie zaplanowano na drugi kwartał 2018 roku
  • z zakresem obowiązków i uprawnień IOD zgodnych z ww. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  prowadzący: Adriana Głuchowska
  Trener z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń dla najbardziej wymagających Klientów. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych, w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego.
  Audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Świadczy usługi outsourcingu ABI oraz doradcze z tego zakresu.
  Jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Krajowym Rejestrze Klientów Hotelowych sp. z o.o., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Tczewie, Urzędzie Miejskim w Słupsku, a ponadto w kilku innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego. Prowadzi webinaria. Jest konsultantem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje jako ekspert z grupą BDO oraz wydawnictwem INFOR.


  Cena szkolenia obejmuje:
  • 2 wykłady,
  • materiały szkoleniowe,
  • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
  • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
  • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
  oraz
  • korzystanie z centrum Spa & Wellness, centrum zdrowia, fitness w hotelu.
  Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
  Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

  DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

  ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
  KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
  e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl