ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

PODATKI 2018 - zmiany w przepisach podatkowych VAT, CIT, PIT

24-27 kwiecień 2018r.
Wisła, hotel GOŁĘBIEWSKI kat.****
Park Wodny TROPICANA & SPA


prowadzący: Zdzisław Modzelewski, Sebastian Twardoch

TERMIN: 24-27 kwiecień
KOD: 3190/2018
MIEJSCE: Wisła, Hotel GOŁĘBIEWSKI - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 24/04/2018, rozpoczęcie zajęć 25/04/2018 - rano; wyjazd 27/04/2018 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto do 13 kwietnia 2018r.: 
2.250 zł /od osoby
(+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2767,50 zł)

Po 12.04.2018r. cena netto szkolenia wynosi: 2400zł od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2952 zł).

WISŁA, hotel GOŁĘBIEWSKI (odnowiony i rozbudowany) - strona hotelu
widok hoteluwidok hotelowej fontannywidok SPAwidok na patiowidok basenuwidok pokoju

Hotel Gołębiewski położony jest na stoku Bukowej (713 m.npm.), na prawym brzegu Wisły, która niedaleko posiada swoje źródła.

Wyjątkowy klimat, lokalizacja w górach Beskidu Śląskiego, różnorodność atrakcji (między innymi Park Wodny Tropikana), wspaniała atmosfera hotelu sprawią, iż wypoczynek w naszym hotelu będzie miły i niezapomniany. Naszych Gości zapraszamy do Restauracji Zielonej (330 miejsc) w godzinach od 14.00 do 23.00, Restauracji Czerwonej (350 miejsc, śniadania w godzinach 7.00-11.00, obiady w godzinach 13.30 - 16.00, wyśmienity bufet szwedzki).
Restauracji Staropolskiej ze stylowym wystrojem z kominkiem (180 miejsc) oraz Klubu Nocnego (530 miejsc), Kawiarni Patio, Gabinetu Odnowy Biologicznej.
Centrum rekreacyjne SPA - TROPICANA: baseny z zimna i ciepłą wodą, z „falą”, hydromasażem, jacuzzi, kąpiele solankowe, bicze wodne, grota solna, tężnie, sauna parowa i sauny suche-aromatyczne, komora śnieżna – bezpłatnie dla uczestników szkolenia.
Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA(np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
- relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą,
- jacuzzi, kompleks saun, siłownia
- Klub Nocny

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Podatek VAT 2018 – zmiany w VAT na 2018, Split payment, JPK
  • Split-payment - nowe rozwiązanie w VAT:
   • Co to jest split-payment (podzielona płatność)?
   • Cel wprowadzenia split payment.
   • Jak będzie wyglądał sposób dokonywania przelewu?
   • Obowiązek posiadania specjalnego RACHUNKU VAT przez każdego podatnika.
   • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT. Czy potrzebne będą umowy/aneks? Prowizja i opłata za otwarcie/prowadzenie rachunku? Oprocentowanie środków?
   • Kilka rachunków rozliczeniowych w jednym banku - ile rachunków VAT?
   • Kilka rachunków rozliczeniowych w różnych bankach - ile rachunków VAT?
   • Czy numer rachunku VAT trzeba będzie podać klientom na fakturze?
   • Obowiązek czy prawo skorzystania z tego mechanizmu - kto decyduje?
   • Kiedy split-payment nie będzie mógł wystąpić?
   • Korzyści ze stosowania split-payment - przed czym chroni, a na co nie wpływa?
   • Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Kiedy i na jakich zasadach?
   • Odzyskiwanie środków z rachunku VAT.
   • Zwrot VAT na rachunek VAT. Skrócenie terminu, w którym urząd powinien zwrócić VAT.
  • JPK_VAT w 2018 r.:
   • Mikroprzedsiębiorcy będą również przesyłali JPK_VAT do MF (po raz pierwszy za styczeń 2018 r.).
   • Wszyscy podatnicy mają obowiązek stosować JPK (wszystkie struktury) od lipca 2018 r.
   • Nowa wersja struktury JPK_VAT składanej do MF - zmiany w zakresie danych.
   • Co to jest JPK_VAT?
   • Czemu służy JPK_VAT?
   • Termin przekazywania JPK_VAT.
   • Dane obowiązkowe w pliku JPK_VAT.
   • Ewidencja VAT jako źródło danych przekazywanych w JPK_VAT - ewidencja elektroniczna.
   • Kilka rejestrów VAT a JPK_VAT. Czy dopuszczalne dwa lub kilka plików JPK_VAT?
   • Kiedy są dopuszczalne zapisy (dokumenty) zbiorcze?
   • Sprzedaż fiskalna a JPK_VAT? Co w przypadku wystawienia faktury do paragonu?
   • Proporcja, preproporcja, 50% VAT od samochodów - zasady prezentacji w JPK_VAT.
   • Zakupy zwolnione z VAT, zakupy restauracyjne i noclegowe, zakupy na 0 %, zakupy od nievatowców. Czy i jak prezentować?
   • JPK_VAT a deklaracja VAT i informacja podsumowująca.
   • Korekta sprzedaży lub zakupów. Co z plikiem JPK_VAT?
   • Sankcje za błędy w JPK_VAT.
   • Czy korekta deklaracji VAT lub informacji VAT-UE/VAT-27 oznacza obowiązek złożenia korekty JPK_VAT?
  • Deklaracje VAT - wyłącznie elektronicznie (2018) - brak możliwości złożenia deklaracji papierowej.
  • Kary za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur (2017) - kto i za co odpowiada?
   • Nowe kategorie przestępstw związanych z wystawianiem faktur lub posługiwaniem się takimi fakturami.
   • Podrabianie faktur i ich przerabianie w celu użycia jako autentycznych - co to oznacza?
   • Faktury poświadczające nieprawdę.
   • Jakich faktur mogą dotyczyć nowe przestępstwa?
   • Mienie wielkiej wartości.
   • W jakim przypadku kara może wynosić nawet 25 lat więzienia?
   • Kiedy kara może podlegać złagodzeniu a kiedy można w ogóle jej uniknąć?
   • Na co należy zwracać przy wystawianiu faktur?
  • Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia (2017):
   • Zmienione warunki stosowania odwrotnego obciążenia w stosunku do usług,
   • Usługi budowlane (47 poz.) rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia, ale nie wszystkie i nie w każdej sytuacji.
   • Kto to jest podwykonawca?
   • Deweloper powinien dostać fakturę z VAT czy z odwrotnym obciążeniem?
   • Odwrotne obciążenie w konsorcjach i dla inwestorów zastępczych.
   • Usługa wynajmu sprzętu budowlanego: z obsługą i bez?
   • Refakturowanie usług budowlanych.
   • Zakup usługi budowlanej dla celów dostawy towarów z montażem.
   • W której deklaracji należy rozliczyć odwrotne obciążenie? Co zmienia faktura z informacją “metoda kasowa”?
   • Właściwe terminy fakturowania i stawki podatku.
  • Zmienione zasady odliczania VAT naliczonego w przypadku odwrotnego obciążenia, a także importu usług i nabyć wewnątrzwspólnotowych - ryzyko odsetek od zaległości podatkowych.
  • Inne zmiany w VAT (2017):
   • Zmienione zasady zwrotu nadwyżki VAT z US,
   • Wykreślenie z rejestru podatników VAT - co to oznacza dla podatnika i jego kontrahentów?
   • Obowiązek weryfikacji kontrahentów?
   • Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego firmę jako podatnika VAT czynnego nawet do 500.000 zł.
  • Powrót sankcji w VAT (2017):
   • Przywrócenie sankcji 30% za nieprawidłowe rozliczenie VAT,
   • W jakich przypadkach pojawi się sankcja?
   • W jaki sposób podatnik będzie mógł uniknąć sankcji?
   • W przypadku niemożności uchylenia sią przed sankcją, można ją zmniejszyć do 20% - w jaki sposób?
   • Nowa sankcja 100%, która w praktyce oznacza 200% kary finansowej - za jakie nieprawidłowości?
  • Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników.
  prowadzący:
  Zdzisław Modzelewski - licencjonowany Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, ekspert podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowych spółkach zajmujących się doradztwem podatkowym. Stały współpracownik naszej firmy.

  Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, PIT - zmiany w podatkach dochodowych na 2018 rok
  1.  Zmiany od 1 stycznia 2018 r.:
   • Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
   • Nowe przepisy ograniczające wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp. (koszty finansowania dłużnego).
   • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
   • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych składników majątku do kosztów uzyskania przychodów.
   • Nowe regulacje dotyczące wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem podziału (rozliczenia) wyniku finansowego jednostki (zysku netto).
   • Zmiany w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.
   • Wprowadzenie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
   • Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom optymalizacyjnym wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.
   • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekroczy ustawowego limitu kwotowego.
   • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
   • Ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.
   • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych np. w przypadku: sprzedaży premiowej, świadczeń dla pracowników, emerytów, rencistów itp.
   • Zmiany w zakresie odliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych.
   • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców.
   • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu.
   • Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, nabytych jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze.Zmiany w zakresie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przez podatnika na działalność badawczo rozwojową..
   • Pozostałe zmiany.

  2. Najważniejsze zmiany w 2017 r.:
   • Nowe regulacje, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych.
   • Zmiany, od 12 sierpnia 2017 r., w zakresie poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
   • Rozszerzenie, od 1 stycznia 2017 r., w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – skutki w zakresie poboru podatku u źródła dla polskich płatników np. w przypadku zakupu usług: najmu, reklamy, marketingu, licencji, programów komputerowych itp. od podmiotów zagranicznych.
   • Nowe regulacje, od 1 stycznia 2017 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
   • Pozostałe zmiany.
  3. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

  4. Koszty uzyskania przychodów między innymi:
   • Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż premiową, obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji itp.
   • Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.
   • Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
   • Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.
   • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
   • Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
   • Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

  5. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
  6. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
  7. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.
  8. Definicja samochodu osobowego na gruncie podatków dochodowych oraz jej skutki w zakresie rozliczeń podatkowych np. używanie samochodów osobowych nie będących składnikiem majątku podatnika (samochody zastępcze, najem samochodów w ramach podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, prywatne samochody pracowników używane do celów służbowych itp.) - zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  9. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności – zasady rozliczeń podatkowych.
  10. Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,
  11. Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).
  12. Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).
  13. Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych. 
  14. Obowiązki firmy jako płatnika:
   • Obowiązek składania PIT – 8C oraz przypadki, w których firmy nie muszą składać tych informacji,
   • Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło – zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
   • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.
  15. Pozostałe zagadnienia.
  16. Odpowiedzi na pytania uczestników.
  prowadzący:
  Sebastian Twardoch
  - prawnik i ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy. Wieloletni wykładowca z dziedziny podatków z długoletnią praktyką szkoleniową, a także autor wielu publikacji z zakresu podatków dochodowych. Poprzednio współpracownik jednej z wiodących na rynku spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych. Stały współpracownik naszej firmy.

  Cena szkolenia obejmuje:
  • 3 wykłady,
  • materiały szkoleniowe,
  • 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
  • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
  • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
  oraz
  • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
  Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
  Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

  DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

  ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
  KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl